Tilmelding: Netværket mødes 3 gange om året, og du tilmelder dig for et år ad gangen. Du får dermed adgang til de kommende 3 netværksmøder ved at melde dig ind nu.

Formål

I fremtiden bliver der flere ældre, flere demente og dermed behov for flere plejeboliger. I dette netværk diskuterer vi, hvordan vi skaber fremtidens hjem til ældre.

Målgruppe

Netværket henvender sig særligt til dig, som i det daglige arbejder med plejeboligbyggeri i en bygherrevirksomhed. For dig kan netværket være et forum, hvor du sammen med andre innovative og dygtige bygherrer kan indhente ny faglig viden fra eksperter og drøfte både udfordringer og muligheder i at udvikle fremtidens hjem til ældre.

Som en del af netværket kan vi bl.a. tilbyde dig erfaringsudveksling af problemstillinger, en konstruktiv dialog med ligesindede og inspiration til at arbejde videre i eget regi.

Netværket består af kommunale bygherrer, bygherrerådgivere og arkitekter med fokus på plejeboligbyggeri. I netværket sidder 30+ repræsentanter fra BUILD, Kuben Management, Københavns Kommune, Aalborg Kommune, Ældresagen m.fl.

Temaer

Emner for tidligere møder har bl.a. været:

  • Hjemlighed, teknologi og demens i plejeboligen
  • In situ, lovgivning og eksempler fra praksis
  • Møder på tværs af kulturer og generationer – er vi klar til fremtiden?
  • Tilgængelighed, visioner og begreber i praksis – et fælles sprog for fremtidens plejeboliger
  • Omsorg og velvære i fokus
  • Indretning af plejeboliger
  • Specialplejehjem og private plejeboliger
  • Coronakrisens betydning for plejeboliger

Tid og sted

Netværket mødes tre gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde. Netværksmøderne afholdes typisk som heldagsmøder med besøg i et plejeboligbyggeri.

Datoerne oplyses ved tilmelding, eller du kan kontakte Bygherreforeningen på info@bygherreforeningen.dk for at få oplyst datoer i det kommende år.

Pris for deltagelse

Prisen for et års deltagelse er 4.950 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 6.300 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.