Tilmelding: Netværket mødes 2 gange om året, og du tilmelder dig for et år ad gangen. Du får dermed adgang til de kommende 2 netværksmøder ved at melde dig ind nu.

Formål

Folkeskolen er i udvikling, og nye strømninger inden for pædagogik og didaktik ændrer kravene til, hvordan de fysiske rammer kan understøtte læring bedst muligt. I dette netværk samler vi bygherrer, repræsentanter fra faglige forvaltninger og rådgivere for i fællesskab at gøre os overvejelser om, hvordan vi bygger fremtidens skoler.

Målgruppe

Netværket er et mødested for bygherrer, bygherrerådgivere og arkitekter, der ønsker at videndele om konkrete problemstillinger på skoleområdet. I netværket sidder 40+ repræsentanter fra Egedal Kommune, GPP arkitekter, JJW Arkitekter, Københavns Kommune, MOE A/S, Aalborg Kommune, Aarhus Kommune m.fl.

Temaer

I netværket diskuterer vi en række temaer, som alle kredser om folkeskolen. Formålet er at drøfte fremtidens skoler. Derfor diskuterer vi løbende forskellige temaer som:

  • Rum til fordybelse vs. rum til aktivitet
  • Nye fags betydning for de fysiske rammer
  • Energirammer, indeklima og læring
  • Uderummenes betydning for skoledagen – væk med asfalt, frem med natur
  • Fritidsordningen og skolen – hvordan integreres begge dele?
  • Fremtidens skole – hvordan ændrer vi vanerne?
  • Renovering og rumanvendelse
  • Nye læringsprincipper og miljøer
  • Bæredygtigt skolebyggeri
  • Det fysiske læringsrum –  klasseværelser eller ej?

Tid og sted

Netværket mødes to gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde. Netværksmøderne afholdes typisk som heldagsmøder med besøg i et skolebyggeri.

Datoerne oplyses ved tilmelding, eller du kan kontakte Bygherreforeningen på info@bygherreforeningen.dk for at få oplyst datoer i det kommende år.

Pris for deltagelse

Prisen for et års deltagelse er 3.300 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 4.200 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.