Tilmelding: Netværket mødes 3 gange om året, og du tilmelder dig for et år ad gangen. Du får dermed adgang til de kommende 3 netværksmøder ved at melde dig ind nu.

Formål

I dette netværk mødes vi om de 9 parametre, der definerer den frivillige bæredygtighedsklasse, og vi erfaringsudveksler herom på tværs af konkrete projekter (cases).

I løbet af første halvdel af 2022 vil vi sideløbende med diskussionerne følge op på erfaringerne og udarbejde anbefalinger til Bolig- og Planstyrelsens videre arbejde med implementering af bæredygtighedsklassen i Bygningsreglementet.

Målgruppe

Netværket henvender sig til bygherrer og bygherrerådgivere.

Det er ikke et krav at have et afprøvningsprojekt for at deltage i netværket, men det personlige udbytte vil naturligt nok være størst, hvis erfaringerne kan relateres til konkrete afprøvningsaktiviteter. Omvendt er det deltagerne, som i fællesskab definerer, hvilke emner, som netværket diskuterer. Netværket består af offentlige, kommunale regionale, almene og private bygherrer, samt bygherrerådgivere. I netværket sidder der knapt 20 repræsentanter fra Arkitema Architects, Bygningsstyrelsen, Kuben Management, Region Hovedstaden, Aalborg Kommune m.fl.

Temaer

I netværket diskuteres og videndeles udfordringer som bl.a.:

  • Hvilke dele af bæredygtighedsklassen, der i større eller mindre grad allerede opfyldes i dag, og hvad de nye specifikke tiltag som klassen bringer med sig af værdi for bygherren
  • Hvordan man i praksis integrerer tiltagene, herunder LCA og LCC, i beslutningsprocessen,
  • Erfaringer med fossilfrie byggepladser samt affaldssortering og energiregistrering på små byggepladser.
  • Og vi forventer også at drøfte fx ydelsesbeskrivelser til rådgivere og entreprenører og de forventede, tilknyttede omkostninger.

Tid og sted

Netværket mødes tre gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde. Møderne afholdes som udgangspunkt i tidsrummet 12:00-16:00, og medmindre andet aftales, holdes møderne fysisk i BLOXHUB i København.

Datoerne oplyses ved tilmelding, eller du kan kontakte Bygherreforeningen på info@bygherreforeningen.dk for at få oplyst datoer i det kommende år.

Pris for deltagelse

Prisen for et års deltagelse er 4.950 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 6.300 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.

Har du spørgsmål til deltagelsen i netværket, kan du sende en mail til info@bygherreforeningen.dk