Tilmelding: Netværket mødes 4 gange om året, og du tilmelder dig for et år ad gangen. Du får dermed adgang til de kommende 4 netværksmøder ved at melde dig ind nu.

Formål  

Infrastruktur- og anlægsprojekter er ofte meget indgribende i byer og landskaber, og påvirker miljøet og klimaet gennem udvinding af store mængder af geologiske råstoffer som grus, sand og olie, de skaber landskabsforandringer, og medfører ofte øget trafik og CO2-udledninger. På positivsiden skaber projekterne mobilitet, livskvalitet for mange samt samfundsvækst i form af erhvervsudvikling og arbejdspladser. Samlet set er der tale om en sektor af overordentlig væsentlig samfundsbetydning.

Der er mange måder at arbejde med disse problemstillinger på, og der findes forskellige eksempler på, hvordan det lykkes at flytte sektoren i en mere bæredygtig retning. Anlægsbygherrerne står i spidsen for og er ansvarlige for denne udvikling, og i netværket vil vi diskutere rammebetingelser, centrale udfordringer og de gode løsninger.

Målgruppe  

Netværket er et forum for dig, der som bygherre eller bygherrerådgiver beskæftiger dig med anlægs-, infrastruktur- og landskabsprojekter, og hvor du sammen med andre innovative og dygtige bygherrer kan indhente og dele ny viden, og blive inspireret af andres erfaringer. I netværket sidder der knapt 20 repræsentanter fra Banedanmark, EMCON A/S, Vejdirektoratet, Roskilde Kommune, Aarhus Kommune, Region Hovedstaden m.fl.

Temaer  

Netværket har foreløbigt udpeget følgende temaer for kommende diskussioner og videndeling:

 

Bæredygtighed generelt

 • Fælles forståelse af, hvad der er bæredygtig anlæg og infrastruktur (anlægstaksonomi)
 • Bedre udnyttelse af begrænsede arealer i Danmark, som fx områder langs vejanlæg
 • Digitalisering som understøtter bæredygtighed
 • Socialt ansvar og arbejdsmiljø
 • Overgangsløsninger

 

Cirkulær økonomi

 • Bæredygtig genanvendelse af materialer som overskudsjord, beton, slagger mv. som alternativ til jomfruelige råstoffer, herunder stabiliseringsmetoder og materialepas
 • Cirkulært design, herunder anvendelse af klimakrav (LCA og EPD’er)
 • Prissætning sekundære ressourcer/råstoffer
 • Totaløkonomi/totalværdi (LCC/TCO)
 • Udbudskrav og -former

 

Klima- og miljøbeskyttelse

 • Emissionsfrie anlægspladser, herunder energiinfrastruktur/elforsyning
 • Krav til elektrificering af maskiner, overgangsløsninger
 • Skybrudssikring, kystsikring, LAR mv.
 • Biodiversitet – både på land og i vand

Tid og sted 

Netværket mødes 4 gange årligt á 3-4 timers varighed, og der er fuld forplejning på hvert møde. Netværksmøder holdes som udgangspunkt som fysiske møder i BLOXHUB i København, men kan, hvis netværket beslutter sig herfor, afholdes hos netværkets deltagere på skift. Onlinedeltagelse vil kunne tilbydes i begrænset omfang, når møderne holdes i BLOXHUB, men anbefales ikke som netværksformat.

Pris for deltagelse 

Prisen for et års deltagelse er 6.600 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 8.400 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.

Har du spørgsmål til deltagelsen i netværket, kan du sende en mail til info@bygherreforeningen.dk

 

Topfoto: Niras A/S, jordhåndtering.dk