Tilmelding: Netværket mødes 3 gange om året, og du tilmelder dig for et år ad gangen. Du får dermed adgang til de kommende 3 netværksmøder ved at melde dig ind nu.

Formål

I dette netværk diskuterer vi, hvordan vi måler effekten af byggeri. Byggeprojekter er ofte store forandringsprojekter, der skal igangsætte en ny praksis og hverdag for brugerne – fx. bedre arbejdsmiljø i kontorbyggeri, bedre læring i skolerne eller mere omsorg i plejeboligerne. Alligevel findes der ganske lidt viden om, hvorvidt de ønskede intentioner og store investeringer bag et byggeri skaber den ønskede værdi for brugerne.

På samme tid består byggeprojekter også af komplekse installationer, og det kan være svært at sikre, at bygningens performance er som ønsket. Virker teknikken, som den skal, og består bygningen de ønskede tests? Evalueringer af bygningernes performance er også en vigtig del af at sikre, at bygningerne skaber den ønskede værdi.

Som en del af netværket kan vi bl.a. tilbyde dig inspiration, erfaringsudveksling om problemstillinger og en konstruktiv dialog med ligesindede om evaluering af byggeri. Vi drøfter, hvordan vi kan evaluere på byggeri, om det bruges efter hensigten og passer til de brugere og den hverdag, der foregår i det. Med netværket får du dermed et afsæt for at arbejde strategisk med evaluering af byggeri, der kan give dig en værdifuld viden om en bygnings performance og slutbrugernes oplevede kvalitet.

 

Målgruppe

For dig kan netværket være et forum, hvor du sammen med andre innovative og dygtige bygherrer kan indhente ny faglig viden fra eksperter og drøfte både udfordringer og muligheder med evaluering af byggeri. I netværket sidder knapt 20 repræsentanter fra bl.a. Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Rambøll Management Consulting, Realdania m.fl.

Temaer

Der er rigtig mange forskellige elementer af det at evaluere, og i at evaluere byggeri. I netværket skal vi inddrage eksperter på området og i fællesskab arbejde med de væsentligste spørgsmål som en bygherre skal stille sig selv:

  • Hvorfor skal vi evaluere? Hvad vil vi have ud af det?
  • Hvad skal vi evaluere på, og hvilke resultater er det, vi gerne vil opnå?
  • Hvilken værdi skaber byggeriet for brugerne?
  • Hvordan skal vi evaluere? Interviews, digitalt spørgeskema, observationer?
  • Hvordan anvender vi vores tilegnede erfaringer og evalueringsresultater på kommende projekter?
  • Hvordan kan vi bruge evalueringer til at komme på forkant med udviklingen i vores ejendomsportefølje og behov for renovering og nybyggeri?

Tid og sted

Netværket mødes tre gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde.

Pris for deltagelse

Prisen for et års deltagelse er 4.950 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 6.300 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.