Tilmelding: Netværket mødes 3 gange om året, og du tilmelder dig for et år ad gangen. Du får dermed adgang til de kommende 3 netværksmøder ved at melde dig ind nu.

Formål

Netværkets formål er at sikre medlemmerne sparring omkring kommunikationsudfordringer i byggeriet, faglig bistand i arbejdet med at skabe opbakning og legitimitet til byggeprojekter samt krisehåndtering. Netværket tilbyder således relevant, aktuel og målrettet videndeling og samtidig tilbyder et mødested for erfaringsudveksling og netværksdannelse. Kontakterne i netværket udveksler ikke kun viden på møderne, men bruger også hinanden som sparringspartnere i daglige arbejde.

Målgruppe

Netværket henvender sig til presse- og kommunikationsansvarlige i byggeprojekter eller virksomheder, organisationer og kommuner, som opfører store renoverings-, bygge- og anlægsprojekter. Det kan også have deltagelse af ledere eller projektledere for store byggerier, som ønsker at udvikle arbejdet med kommunikation og interessenthåndtering. Netværket består bl.a. af beslutningstagere og ledere på kommunikationsområdet i bygherreorganisationer, offentlige bygherrer og private bygherrer. I netværket sidder der knapt 20 repræsentanter fra Boligselskabernes Landsforening, Bygningsstyrelsen, Danmarks Nationalbank, Region Hovedstaden, Region Sjælland m.fl.

Temaer

Emner for tidligere møder har bl.a. været:

  • Brugerinvolvering og kommunikationsindsatsen i forbindelse med opførelse af Nyt Herlev Hospital
  • Interessenthåndtering på Femernforbindelsen
  • Kommunikationssamarbejde mellem bygherreorganisationer, rådgivere og entreprenører med oplæg og diskussion med kommunikationschefen hos MT Højgaard og pressechef hos COWI
  • Diskussion af kommunikationsudfordringer i regeringens ghettoplan og i den almene sektor generelt
  • Brug af sociale medier i god nabokommunikation
  • Implementering af Sundhedsportalen i Region Hovedstaden

Tid og sted

Netværket mødes 3 gange årligt, som foregår hos medlemsvirksomhederne/-organisationerne. Der er fuld forplejning på hvert møde.

Der er fokus på, at møderne er case-baserede. Arrangementerne vil typisk foregå på en torsdag fra kl. 12:00-16:00 med et spændende program med en eller to oplægsholdere samt faglig debat.

Datoerne oplyses ved tilmelding, eller du kan kontakte Bygherreforeningen på info@bygherreforeningen.dk for at få oplyst datoer i det kommende år.

Pris for deltagelse

Prisen for et års deltagelse er 4.950 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 6.300 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.

Netværket mødes tre gange årligt. Oftest mødes vi hos et medlem.

Topfoto: Shutterstock