Bygherrerollen er en kompleks rolle, hvor du både skal kende til byggeriets faser og kunne navigere gennem projektet i forhold til eksterne samarbejdspartnere, entreprenører, rådgiver og leverandører, og samtidig skal du kunne bringe viden med tilbage i din organisation og ud til dine interessenter. 

Med dette kursus får du et overblik over, hvilke opgaver, der ligger i rollen som bygherre og over det ansvar, der ligger på bygherrens skuldre. Du får en introduktion til hele byggeprocessen, råd til at etablere en god dialog med de involverede parter og en generel forståelse for, hvad du som bygherre skal være særligt opmærksom på. Der er dagen igennem rig mulighed for at stille alle de spørgsmål, der trænger sig på, når man er ny i bygherrerollen. Derudover får du indblik i selve udførelsesfasen, afleverings- og driftsfasen. 

Kurset er både for dig, som er helt ny ansat projektleder i en bygherreorganisation, for dig som er engangsbygherrer og fx har fået fondsstøtte til dit projekt, eller for dig som er ansat i bygherrens stabsfunktioner og interne samarbejdspartnere i bygherreorganisationer, fx fagforvaltninger i en kommune. 

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød 

 

09:30-09:50Velkomst og velkomstrunde

Rolf Simonsen, områdechef og Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen 

 

09:50-10:25 Byggeprojektet og de indledende faser
Vi gennemgår forskellige typer af byggeprojekter og diskuterer forskelle. Herefter drøfter vi, hvordan et byggeprojekt opstår, hvilke faser det indeholder, og hvordan et godt forarbejde kan give resultater senere i projektet. Vi sætter særligt fokus på, hvad der sker i de indledende faser, og hvorfor er de så vigtige. 

 

10:25-11:00 Organisation, roller og samarbejdsmodeller
Alle byggeprojekter er forskellige, men den måde som vi organiserer os på, og de roller, som vi varetager, er ofte de samme. Vi gennemgår bygherrens rolle i samarbejdet og de traditionelle samarbejdsformer, men også hvilke alternativer, der findes. Vi drøfter, hvordan vi finder vores samarbejdspartnere og indgår i dialog med disse, og drøfter desuden hvad der kan være godt at lægge vægt på i udvælgelsen af samarbejdspartnere. 

 

11:00-11:15 Kaffepause 

 

11:15-12:15 Ansvar, kontrakter og aftaleforhold
Vi sætter fokus på bygherres ansvar, og de regler omkring kontrakter og aftaleforhold, som er helt afgørende at kende til, inden du kaster dig ud i rolle som bygherre. Vi gennemgår de væsentligste regler og juridiske forhold. 

 

12:15-13:15 Frokost 

 

13:15-14:30 Gennemgang af byggeprojektets faser (ydelsesbeskrivelsen)
Vi gennemgår byggeprojektets faser fra planlægning til aflevering og idriftsættelse med fokus på, hvor der kan hentes viden og inspiration i brancherelaterede beskrivelser og vejledninger. 

 

14:30-14:50 Kaffepause

 

14:50-15:20 Samarbejde, byggemøder og konflikthåndtering
En væsentlig del af bygherrens ansvar er at sikre et godt samarbejde gennem projektet og forhindre fordyrende og forsinkende konflikter. Vi sætter fokus på, hvordan du kan arbejde med at skabe en positiv kultur og god kommunikation i projektet. 

 

15:20-15:50 Aflevering og drift
Byggeriets sidste fase, som handler om aflevering, ibrugtagning og drift er vigtig at have fokus på helt fra projektets begyndelse, da det kan have afgørende betydning for, hvordan byggeriet fungerer og bliver modtaget i sidste ende. 

 

15:50-16:00 Afrunding og tak for i dag 

 

Undervisere

Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen 

Hanne er vicedirektør i Bygherreforeningen og uddannet arkitekt MAA. Hun har bl.a. erfaring med at sidde som kommunal bygherre, og repræsenterer nu Bygherreforeningen i flere tværgående samarbejdsfora i branchen. Derudover er hun sekretær for foreningens arbejdsmiljøudvalg.

 

Rolf Simonsen, områdechef projekter og udvikling, Bygherreforeningen 

Rolf er områdechef for projekter og udvikling hos Bygherreforeningen, og hans hovedopgave er som sekretariatsleder for brancheinitiativet Værdibyg. Endvidere er Rolf faglig sekretær for Bygherreforeningens UdbudsNetværk og sparringspartner for Lean Construction-DK sekretariatet. Rolf har en erhvervs-Ph.D. om implementering af nye ledelseskoncepter i byggeriet.

 

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.