09/10/2019

Økonomi i udførelsen

På dette kursus tager vi fat i, hvordan du håndterer økonomi i udførelsesfasen af byggeprojektet. Kurset giver dig et indblik i, hvordan du kan styre din økonomi, tidsplan og byggeproces og holde styr på alle forhold undervejs gennem udførelsen, når projektet først ruller, og budgettet skal overholdes.

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Med de nye AB18 og ABR18 er der lagt op til en anden ansvars- og rollefordeling i byggeprojektets forskellige faser. Derfor er der som bygherre stadig større behov for at have en viden om økonomistyring, særligt i udførelsesfasen, hvor størstedelen af anlægsbudgettet bliver brugt. Dette kursus giver dig overblik over bygherres økonomistyring i udførelsesfasen. Her er der fokus på blandt andet håndtering af ændringer, stadeplaner og claims management set i forhold til de roller og ansvar, som det nye AB18 og ABR18 lægger op til.

 

Kursusrække om økonomi for bygherrer:
Dette kursus er en del af en række arrangementer, som omhandler temaet økonomi og budgetlægning for bygherrer. Du kan tage kurset enkeltvis, eller du kan med fordel tage det sammen med disse kurser for at få et grundigt indblik i økonomi og budgetplanlægning omkring et byggeprojekt.

 

 

Program

 

09:30-10:00 Morgenmad og kaffe


10:00-10:10 Velkomst og introduktion

Christine Skovgaard Madsen, Kursuschef, Bygherreforeningen


10:10-11:00 Hvordan håndterer du økonomistyring i udførelsesfasen

Vi tager fat på, hvordan du styrer sikkert gennem projektet. Hvordan håndterer du ændringer, claims management og vurderer fremdriften, så der ikke udbetales for meget i forhold til projektets stade?

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

 

11:00-12:00 Økonomistyring gennem projektet med ABR18, AB18, YBL18
Hvordan skal du som bygherre arbejde med økonomistyring i udførelsesfasen under det nye aftalesystem. Vi sætter fokus på økonomi og projektstyring i AB18, ABR18 og YBL18.

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00 -14:00 Økonomistyring på et stort projekt
Hvordan arbejder man på at styre økonomien igennem et megabyggeri uden at gå på kompromis med kvalitet eller budget? Og hvordan sikrer vi, at informationer om risici, når frem til alle interessenter?

Exigo

 

14:00-14:15 Kaffe og kage

 

14:15-15:15 Økonomistyring i praksis: øvelse og debat
Vi sætter gang i en øvelse og debat, som perspektiverer økonomistyring i forhold til din hverdag, og hvordan du kan arbejde med økonomi undervejs gennem projektets udførelsesfase.

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

 

15:15-16:15 Bygherres erfaringer med økonomi i udførelsen
Sådan arbejder vi med økonomistyring i udførelsesfasen i Roskilde kommune

Henrik Bendix Olsen, ejendomschef, Roskilde Kommune

 

16:15-16:30 Opsamling og evaluering

 

16:30 Tak for i dag

 

Underviser

 

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon
Mads arbejder med tværfaglig projektstyring og administration af større både danske og internationale byggeprojekter. Det indebærer både kontrahering, aftaleopfølgning, claims management samt energiteknisk indsigt og forståelse. Mads træder typisk ind i projekter, som er i vanskeligheder, for at skabe overblik, fremdrift og fornyet samarbejde.

 

Oplægsholdere

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg
Bjarne har ansvaret for udarbejdelsen af Københavns Lufthavnes udbud og kontrakter og har i sin egenskab af formand for Rammebetingelsesudvalget været med til at formulere Bygherreforeningens forslag til afvigelser fra Ydelsesbeskrivelserne.

 

Henrik Bendix Olsen, ejendomschef, Roskilde Kommune

 

 

Ret til ændringer forbeholdes

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 22
  oktober
  Digitalisering - København

  Lancering af Digitaliseringsguiden

  Som led i den nye Digitaliseringsstrategi fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, præsenterer Bygherreforeningen: Digitaliseringsguiden, med gode råd og tjeklister til digitale krav i udbud. Digitaliseringsguiden viser vejen for at højne…

 • 23
  oktober
  Aftaler - København

  Det første år med det nye aftalesystem

  Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi…