Med de nye AB18, ABR18 og YBL18 er der kommet nye regler vedrørende budgettering og styringen af økonomien samt nye roller og ansvar. Derfor er det blevet endnu vigtigere for bygherre at etablere en god form for økonomistyring og risikohåndtering allerede tidligt i processen og kontinuerligt følge op på denne undervejs i byggeprojektet. Bygherrerådgiveren går fra at være en betroet rådgiver til i højere grad at være ”projekteringsentrepreneur” med større økonomisk ansvar og større krav til tidsstyring, budgettering og afrapportering. På dette kursus sætter vi fokus på økonomistyring og honorarmodeller i et totaløkonomisk persepktiv.

Målgruppen er projektledere i bygherreorganisationer, der skal lede byggeprojekter.

 

 

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagen

Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen

 

09:45-10:30 Introduktion til økonomistyring
Hvordan laver man god økonomistyring generelt og hvordan sikrer man sig, at man får de ydelser, man har betalt for i en ofte kompleks organisering af samarbejdspartnere og kontraktforhold. Introduktion til styring af økonomi og kontrakter.

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

 

10:30-12:00 Økonomistyring i en ny kontekst – projekteringsfasen
Hvad betyder de nye regler i ABR18 ift. budgettering og styring af økonomien i projekteringen og hvad er bygherres virkemidler? Vi gennemgår processerne i projekteringsfasen og ser på hvilke forpligtelser henholdsvis bygherre og rådgivere har. Hvilke virkemidler har bygherre for at sikre sig, at budgetterne overholdes og hvilke forpligtelser?

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:30 Økonomistyring i en ny kontekst – udførelsen
Vi fortsætter med at se på økonomistyringen i udførelsesfasen i lyset af AB18. Forpligtelser og muligheder for bygherren.

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

 

14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-15:45 Contract Management og Quantity Surveying – metoder fra UK I en dansk kontekst
I den britiske byggebranche har man i mange år anvendt specialister til at kalkulere og styre bygge- og anlægsprojekter. Contract managers og Quantity Surveyors er integrerede roller i projekterne og der er særlige uddannelser, som kvalificerer dig til at varetage rollen. Hvad indeholder denne type ydelser og hvordan fungerer de i de danske projekter, hvor de bliver brugt? Vi skal høre fra en rådgiver, som har rødder på det britiske marked, men har opereret i Danmark i flere år – og vi diskuterer potentialer og udfordringer.

Jonathan Davies, Quantum Project Controls ApS

 

15:45-16:00 Opsamling og evaluering

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Facilitator

Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon
Mads arbejder med tværfaglig projektstyring og -administration af større både danske og internationale byggeprojekter. Det indebærer både kontrahering, aftaleopfølgning, claims management samt energiteknisk indsigt og forståelse. Mads træder typisk ind i projekter, som er i vanskeligheder, for at skabe overblik, fremdrift og fornyet samarbejde.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:

I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og vi gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor kan du trygt tilmelde dig vores arrangementer.
Konferencer og seminarer er underlagt reglerne omkring sektorpartnerskaber. Her kan vi fortsat mødes, såfremt vi sidder i ”biografopstilling” og overholder retningslinjerne vedrørende adgang til håndsprit og værnemidler, sørger for corona-venlig forplejning og god afstand
. Til mindre arrangementer med max 10 personer overholder vi ligeledes altid de nyeste retningslinjer fra myndighederne. Bemærk venligst at alle gæster i BLOX skal bære mundbind.

OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen hvis du har symptomer på Corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.


På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Kursusforløb i økonomi

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt os, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.