De fire appendikser: APP18 er kontraktstillæg, du kan anvende i kombination med grunddokumenterne AB18, ABR18 ABT18. Appendikserne regulerer forhold, der er hyppigt forekommende, men som ikke optræder så hyppigt, at de er medtaget i hoveddokumenterne i AB-systemet.

Dette online kursus er for dig, som har brug for at få et overblik over de fire appendikser til AB18: Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamentsbestemmelser.

 

Program

 

10:00-10:10 Velkomst og introduktion til online-værktøjet Teams

Henrik Lindved Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

10:10-11:30 Gennemgang af de fire appendikser

De fire appendikser: APP18 er kontraktstillæg, du kan anvende i kombination med grunddokumenterne AB18, ABR18 ABT18. Appendikserne regulerer forhold, der er hyppigt forekommende, men som ikke optræder så hyppigt, at de er medtaget i hoveddokumenterne i AB-systemet. Vi gennemgår her hovedpunkterne i de fire appendikser.

APP18 Projektudvikling
Fokus på appendiks om projektudvikling, hvor udgangspunktet er, at entreprenøren medvirker ved projektets udvikling. Hvad skal der til for at få det bedste grundlag for samarbejder ved tidligt udbud og entreprenørinvolvering?

APP18 Projektoptimering:
Anvendes i situationer, hvor entreprenøren gennemgår det udbudte projekt med henblik på forslag til alternative løsninger, materialer og byggeproces, der indebærer tids-, pris- og kvalitetsmæssig optimering. Hvordan strukturerer man samarbejdet om at få det bedst mulige projekt og et solidt grundlag for udførelsen?

APP18 Driftskrav
Her sættes drift og byggeriets levetid i fokus. Det anvendes i situationer, hvor entreprenørens ydelser er undergivet krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne, hvis opfyldelse først kan konstateres under en efterfølgende driftsperiode. Hvordan får man entreprenøren til at tage ansvar for driftsmæssige forhold som del af sin kontrakt?

APP18 Incitamenter
Dette appendiks bruges, når der under særlige omstændigheder udbetales bonus til entreprenøren. Hvordan skaber man positive incitamenter for samarbejdet

Vi tager som altid udgangspunkt i Bygherrens behov i forhold til aftaledokumenterne.

Theis Tanggaard Jacobsen, advokat, Molt Wengel

 

11:30-12:00 Spørgsmål fra mødedeltagerne

Faciliteret af  Bygherreforeningen 

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

 

Underviser

Theis Tanggaard Jacobsen, advokat, Molt Wengel
Theis har stor erfaring med rådgivning af bygherre og entreprenører i forbindelse med krav- og mangelhåndtering og indgåelse af komplekse entreprisekontrakter. Theis har erfaring med undervisning fra både Aarhus og Københavns Universitet.

 

Praktisk

Du tilmelder dig her på siden, og derefter vil du modtage en invitationsmail fra os med link til online-mødet. Webinaret afholdes fra kl. 10:00-12:00 og tilmelding er bindende. Læs mere om praktisk information.

 

Internt kursus


Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

 

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.