Ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning YBB19 er en del af byggeriets nye aftalesystem. I ydelsesbeskrivelsen bliver bygherrerådgiverens rolle blandt andet beskrevet ved de forskellige entrepriseformer og i forbindelse med lejerrådgivning og investorrådgivning.

På dette webinar får du en introduktion til, hvordan du konkret bedst anvender den nye ydelsesbeskrivelse i dine aftaleforhold. Hvad indeholder ydelsesbeskrivelsen? Og hvilken betydning har den for dig, som er bygherre eller bygherrerådgiver.

Program


09:00-09:10 Velkomst og introduktion til online-værktøjet Teams

Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen

 

09:10-11:00 Introduktion til YBB19 

Her får du en kort introduktion til hovedpunkterne i YBB19 med nedslag i:

  • Indledende rådgivning og grundlag for projektering og udførelse.
  • Bygherrerådgivning ved byggeri i fag-, stor-, eller hovedentreprise
  • Bygherrerådgivning ved totalentreprise
  • Lejerrådgivning, investorrådgivning og teknisk bestillerrådgivning, OPP

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

11:00-11:45 Bygherrerådgivning ved byggeri i fag-, stor-, eller hovedentreprise
Indlægget fokuserer på ydelser og etablering af samarbejde ved rådgiverudbud, enten som begrænset udbud eller projektkonkurrence.

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS

 

11:45-12:00 Spørgsmål fra mødedeltagerne

Faciliteret af Bygherreforeningen

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Undervisere

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI
Niels Christian Toppenberg er akademiingeniør fra Aalborg Ingeniørakademi og har en lang erfaring som bygherrerådgiver. Derudover deltager han i en række organisationer og udvalg, herunder udvalg i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Niels Christian var med til at formulere de tidligere ydelsesbeskrivelser, ligesom han har været hovedforfatter i den seneste revision af Ydelsesbeskrivelser for “Byggeri og Landskab”, “Bygherrerådgivning” og “Anlæg”.

 

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS
Jens Henrik Birkmose har stor erfaring gennem mange år som arkitektrådgiver, og har i særlig grad arbejdet med branchens aftaleforhold. Jens Henrik er medlem af Danske Arkitektvirksomheder’s udvalg for Aftaleret og juridiske forhold og har også deltaget i Danske Arkitektvirksomheder’s følgegruppe ifm. revisionen af AB18/ABR18.

Praktisk

Du tilmelder dig her på siden, og derefter vil du modtage en invitationsmail fra os med link til online-mødet. Webinaret afholdes fra kl. 09:00-12:00, og tilmelding er bindende.

Læs mere om praktisk information.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.