Med det AB18-systemet kom også en revision af Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 (YBL 2018) og i efteråret 2019 udkommer Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB). Vi tager udgangspunkt i de nye ydelsesbeskrivelser med særligt fokus på YBL 18 og sætter fokus på, hvordan du konkret bedst anvender ydelsesbeskrivelser i dine aftaleforhold. For eksempel: Hvad indeholder ydelsesbeskrivelserne? Hvilken betydning har de for dig som bygherre?  Hvordan anvender du dem? Og hvilke beslutninger om supplerende opgaver skal du tage i tilknytning til ydelsesbeskrivelser, herunder afregningsform og aftaleform?

Da det ikke er alle Bygherreforeningens ønsker, der blev imødekommet under udarbejdelsen til YBL 18, har Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg besluttet at formulere forslag til afvigelser. På dette kursus gennemgår vi foreningens forslag til afvigelser.

 

Program

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:15 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og dagens tema rammesættes

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

10:15-11:30 Introduktion til Ydelsesbeskrivelser
Her får du overblik over YBL 18. Vi gennemgår samtidig, hvilken betydning de får for bygherrerne, og hvilke nyskabelser der ligger i ydelsesbeskrivelserne. Du hører også om planer for revision af Bygherrerådgivning, Anlæg og Planlægning og om Bæredygtighed

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

11:30-12:00 Projekteringsledelse og projektgennemgang
Hvordan arbejder du med YBL 18 i projekteringsledelse og projektgennemgang?

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

12:00 -13:00 Frokost

 

13:00-15:00 Gennemgang af YBL 2018 med fokus på relationen mellem bygherre og rådgiver

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI
Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg

 

15:00-15:15 Kaffe og kage

 

15:15-15:45 Bygherreforeningens forslag til afvigelser
Ikke alle Bygherreforeningens ønsker, blev imødekommet i arbejdet med YBL 18. Derfor har Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg besluttet at formulere forslag til afvigelser fra YBL 2018, som du hører baggrunden for her.

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg

 

15:45-16:00 Opsamling og evaluering

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

16:00 Farvel og tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI
Niels Christian Toppenberg er akademiingeniør fra Aalborg Ingeniørakademi og har en lang erfaring som bygherrerådgiver. Derudover deltager han i en række organisationer og udvalg, herunder udvalg i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Niels Christian Toppenberg var med til at formulere Ydelsesbeskrivelserne i 2012, ligesom han repræsenterer FRI i den igangværende revision af disse.

 

Oplægsholdere

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg
Bjarne har ansvaret for udarbejdelsen af Københavns Lufthavnes udbud og kontrakter og har i sin egenskab af formand for Rammebetingelsesudvalget været med til at formulere Bygherreforeningens forslag til afvigelser fra Ydelsesbeskrivelserne.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen
Henrik er direktør for Bygherreforeningen og har stor indsigt i bygherrernes vilkår og rammebetingelser. Henrik er medlem af AB udvalget og har dermed været med til at formulere det nye aftalesystem.

 

Baggrund

Ydelsesbeskrivelserne er centrale dokumenter i aftaler om rådgivning i byggeriet, men det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til en ydelsesbeskrivelse for at ydelsen er defineret. Det er nødvendigt at sikre sig, at ydelsesbeskrivelserne anvendes optimalt, så der i opgavens forløb ikke opstår tvivl om de enkelte delydelsers omfang og grænseflader mellem disse.

De gamle ydelsesbeskrivelser har været kritiseret for at være upræcise og ikke afspejle byggeriets udvikling og muligheder og der foreligger nu en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012 til de nye Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Landskab 2018 (YBL 2018) – lanceret juni 2018.

Arbejdet med revision af ydelsesbeskrivelserne har foregået i regi af Danske Arkitektvirksomheder og FRI. Bygherreforeningen har bidraget med ønsker om, at AB-systemet og Ydelsesbeskrivelserne bliver synkroniseret, og har deltaget med repræsentanter fra medlemskredsen til de tre taskforces, der var etableret på udvalgte områder:

  • Taskforce om leverandørprojektering
  • Taskforce om digitalisering
  • Taskforce om risiko- og budgetstyring

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Virksomhedskursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. ex moms.