Når private bygherrer, kommuner og almene boligorganisationer skal samarbejde om blandet byggeri, er det væsentligt at have styr på samarbejdsformen. På dette online morgenmøde kan du høre om de nye paradigmer for dette samarbejde i en ” delegeret bygherremodel”. Paradigmerne er udarbejdet af Sirius advokater med støtte fra Byggeskadefonden.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Den primære målgruppe er private bygherrer og developere og kommunale bygherrer, som har brug for denne viden, men andre interesserede er også velkomne.

Arrangementet er for alle, du behøver ikke være medlem af Bygherreforeningen for at deltage.

Program

 

08:00-08:10 Velkomst og introduktion til online-værktøjet Teams

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

08:10-08:20 Projektet, processen og produktet
Baggrunden for paradigmerne og den videre anvendelse.

Henriette Mygind Krempel, juridisk chef, Byggeskadefonden


08:20-08:45 Paradigmer til samarbejde mellem private bygherrer og almene boligorganisationer

Gennemgang af de væsentligste punkter i paradigmerne og af dokumentpakken.

Liv Helth Lauersen, advokat og partner, Sirius Advokater

Veronica Wolthers-Petersen, advokat og partner, Sirius Advokater

 

08:45-09:00 Spørgsmål fra deltagerne

Faciliteret af Henrik L. Bang, Bygherreforeningen

 

09:00 Tak for i dag

 

Baggrund

Vi vil i Danmark gerne have byområder, hvor der er boliger med forskellige ejerformer, og hvor der også er plads til erhverv og institutioner. At opføre blandet byggeri i de større byer kræver imidlertid ofte, at almene boligorganisationer arbejder sammen med en privat udvikler af byggeri. Det skyldes, at der i de større byer er få byggegrunde, og at det derfor kan være vanskeligt for boligorganisationen selv at erhverve en grund, som den kan opføre almene boliger på.

Før 2020 var der i almenboligloven barrierer mod et samarbejde mellem en boligorganisation og en privat part om at opføre blandet byggeri. 1. januar 2020 trådte en ændring af almenboligloven i kraft. Det er herefter muligt for boligorganisationerne at opføre almene boliger i samarbejde med en privat part. Efter lovændringen kan boligorganisationer opnå tilsagn til nybyggeri opført af private bygherrer. Boligorganisationen kan købe en procentdel af det byggeri, den private part opfører.

For at sikre en ensartet praksis på området og klare aftaler, har Byggeskadefonden og BL udarbejdet paradigmer til aftaler mellem boligorganisationen og den private part. Det er fire paradigmer, der anbefales brugt som en samlet pakke.

 

Dokumentpakken
Paradigmerne er et samlet koncept, der skal sikre en ensartet praksis og klare aftaler, når private parter og almene boligorganisationer samarbejder om opførelse af blandet byggeri.

Denne dokumentpakke består af:

  • Betinget samarbejdsaftale
  • Betinget købsaftale
  • Betinget totalentreprisekontrakt
  • Paradigme til ejerforeningsvedtægt
  • Vejledning vedrørende anvendelse af dokumentpakken
  • Huskeliste

Praktisk

Du tilmelder dig her på siden, og derefter vil du modtage en invitationsmail fra os med link til online-mødet.

Læs mere om praktisk information.