Arkitektforeningen og Bygherreforeningen inviterer til temamøde, hvor projektkonkurrencen sættes under lup. Formålet er at komme ind til kernen i konkurrencens værdier for at drøfte, hvilke potentialer og muligheder konkurrencen kan bidrage til for bygherrer, brugere og samfund.

Historisk set udgør projektkonkurrencen en væsentlig institution i byggeriet. I de senere år har dens anvendelse dog været nedadgående til fordel for andre udbudsformer på markedet. Hvis konkurrencen fortsat skal have en plads, som en anvendt form i projektudviklingen, er det derfor vigtigt, at dens værdi og relevans synliggøres.

Med en årlig evaluering af en afholdt projektkonkurrence og diskussion af konkurrencens værdiskabelse vil Arkitektforeningen og Bygherreforeningen samle branchen for at bidrage til dette. Denne gang er det konkurrencen bag Kalvebod Fælled Skole, der evalueres åbent mellem bygherre og deltagende rådgivere.

Efter evalueringen præsenterer “Netværk for projektkonkurrencer” deres bud på et værdigrundlag for bedste praksis til afholdelse af projektkonkurrencer. Netværket består af bygherrer og rådgivere, der gennem det seneste år har diskuteret konkurrencens fremtid. Til mødet vil de præsentere deres arbejde, hvorefter der vil være diskussion omkring bordene.

Dagens formål er at samle fagligheder på tværs af branchen med interesse for projektkonkurrencer for at dele erfaringer og skabe mulighed for større værdiskabelse på området.

Program

13.00: Velkomst

13.15: Evaluering af Kalvebod Fælled Skole
Vi evaluerer udbudsprocessen for Kalvebod Fælled Skole, der blev afholdt som et totalrådgiverudbud. Processen evalueres af:

  • Bygherre, Eva Holm Jørgensen, Københavns Kommune
  • Vinder af konkurrencen, Anita Lindholm Krak, Lundgaard & Tranberg Arkitekter
  • Konkurrencedeltager, Susanne Hansen, Rubow Arkitekter

14.15: Pause

14.30: Diskussion af et fælles værdigrundlag for projektkonkurrencer
Bygherrerådgiver, Sidsel Gelting Hodge, Rambøll, og stiftende partner, Anders Holst Jensen, JJW Arkitekter, præsenterer “Netværk for projektkonkurrencers” bud på et fælles værdigrundlag. Vi diskuterer løbende værdigrundlagets pointer for at blive klogere på, hvilke potentialer og muligheder projektkonkurrencen kan bidrage til for bygherrer, brugere og samfund

15.40: Paneldebat – refleksioner over dagens diskussioner
Eva Holm Jørgensen, Københavns Kommune, Anita Lindholm Krak, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Susanne Hansen, Rubow Arkitekter, Sidsel Gelting Hodge, Rambøll og Anders Holst Jensen, JJW Arkitekter, samler op på dagens diskussioner.

16.00: Tak for i dag

 

Billede: LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER