Byggerier er komplicerede udviklingsprojekter. De rummer mange faglige beslutninger og nyder stor opmærksomhed og masser af ekstern involvering fra bl.a. omgivelser og samarbejdspartnere. Det kræver meget stærke ledelses- og styringskompetencer af projektlederen at gennemføre succesfulde byggeprojekter.

Bygherreforeningen projektuddannelse udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group. Uddannelsens netværksform giver dig værdifulde kontakter blandt de andre deltagere, som du kan sparre med i fremtiden. Derudover kan du vælge at gå til eksamen og opnå 5 ECTS-point, eller kvalificere dig til en IPMA-certificering på niveau C.

Uddannelsen udgøres af to læringsforløb (del 1 og del 2). Del 1 har fokus på projekt- og procesledelse i byggeprojekter. Del 2 har fokus på strategisk ledelse, forretninger og processer.

Hvad består uddannelsen af?

Projektlederuddannelsens første del styrker deltagerne i deres grundlæggende projektlederevner. Fokus er på projekt- og procesledelse. Forløbet har klare paralleller til andre projektlederuddannelser, men indeholder en særlig vinkling i forhold til bygherrerollen.

Undervisningen er bygget op om en primært teoretisk formiddag og en case- og workshopbaseret eftermiddag. Her møder du hver gang erfarne undervisere samt ledere fra professionelle bygherreorganisationer, som ved, hvad der er vigtige kompetencer/succeskriterier for bygherreorganisationens projektledere og som sætter teorierne, værktøjerne og diskussionerne i perspektiv.

Som en integreret del af uddannelsen kommer du til at arbejde med et konkret byggeprojekt eller en arbejdsmetode, enten dit eget projekt eller et fra den gruppe, du tilknyttes. Under alle omstændigheder med umiddelbar anvendelighed for dine egne projekter, så vi kommer så tæt på din hverdag som muligt.

Uddannelsesforløbet afsluttes med en fælles fremlæggelse af gruppens case for et panel af bygherrer, som giver feedback på præsentationen.

Læs mere om projektlederuddannelsens del 2.

Hvem kan deltage?

Projektledere i bygherreorganisationer og andre, der arbejder med projekt- og procesledelse i byggeprojekter.

Indhold

Del 1: Projekt- og procesledelse i byggeprojekter
Du får overblik over projektledelsesmodeller og din egen rolle i byggeriets værdikæde. Vi arbejder med projektets konkrete styringsværktøjer og på, at du som projektleder får styrket din evne til at identificere og vurdere projektets udfordringer og hvilke redskaber du kan anvende til optimalt at forebygge, men også til rettidigt til at opdage og håndtere det, hvis projektet er ved at løbe af sporet:

  • Fra målstyring til procesledelse
  • Projektets struktur gennem projektmodeller og i arbejdsform
  • Byggeriets målsætninger, ledelse og styringsmekanismer
  • Bygherreorganisationens rolle og samspil med omverden
  • Projektplanen og håndtering af risici

Grundbog: John Ryding Olsson m.fl. (2016): Power i projekter og portefølje

Forårets datoer:

  • Tirsdag den 5. februar 2019
  • Tirsdag den 19. marts 2019
  • Onsdag den 24. april 2019
  • Tirsdag den 28. maj 2019

Frivillig eksamen med ECTS-point: juni 2019 (aftales med holdet).

Hvor & hvornår

Alle møder finder sted i Bygherreforeningen, Borgergade 111, 1300 København K fra kl. 10.00-18.00, første dag og sidste dag slutter vi med fællesspisning fra kl. 18.00-19.00. Der er et maksimum på 20 deltagere per forløb for at sikre de optimale rammer for læring og netværk.

Du skal mødes/skype om dine læringsmål med din gruppe, ligesom vi anbefaler, at du selv læser op på den angivne litteratur. Det er ca. 500 sider per netværk, som samtidig er pensum, hvis du ønsker at gå til eksamen.

Pris

Prisen for del 1 er 14.500 kr. for medlemmer og 19.700 kr for ikke-medlemmer. Hvis du vælger at tage det samlede forløb (del 1 og del 2) er prisen 24.000 kr. for medlemmer og 29.900 kr. for ikke-medlemmer.

Priserne er uden moms, men inklusive grundbøger og alle øvrige materialer samt forplejning inkl. fælles middage som start og afslutning på forløbet.

Der er særrabat, når I tilmelder jer mere end tre fra hver organisation.

Det er også muligt at tilpasse ét eller begge forløb som et virksomhedsforløb, hvor indholdet relateres til jer. Kontakt Anne Kristine Busch for at høre mere.

Eksamen og pris
Sidste år gik de fleste deltagere til eksamen, og de oplevede det som en fin afslutning på læringsforløbet. Du kan vælge at gå til eksamen i uddannelsen Diplom i Ledelse og få 5 ECTS-point per forløb.

Eksamen med ECTS-point: 2.900 kr. Læs om, hvordan du bruger netværksforløbet som led i en diplomuddannelse.

Læs om, hvordan du bruger netværksforløbet som led i en IPMA-certificering, priser mv.

Undervisere

Astrid Marie Starck, konsulent hos Implement Consulting Group
Astrid er projekt- og managementkonsulent hos Implement Consulting Group med stor erfaring som konsulent og undervisning af projektledere. Blandt mange andre projekter har hun undervist på Vejdirektoratets projektlederuddannelse.

Peter Rod, ekstern lektor hos UCL
Peter er med sit stærke fundament inden for ledelse og de nyeste teorier og trends inden for projektledelse ansvarlig for teoriapparatet på uddannelsen. Ud over undervisning arbejder han med organisationsudviklingsprojekter.

Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen
Hanne er uddannet arkitekt og arkitekten bag uddannelsen. Hun har i en årrække arbejdet som bygherre og er ansvarlig for at omsætte teori til de bygherrefaglige perspektiver i uddannelsen.

Gæstetalere
Vi har bl.a. haft besøg af Banedanmark, Bispebjerg Hospital, BLOX, Bruun & Hjejle, Børneriget, DANSKE ARK, Diakonissestiftelsen, DTU, emcon, Gentofte Ejendomme, Realdania, Region Sjælland og TRUST.