Program

09.30 Ankomst, morgenmad og kaffe

10.00 Velkomst og introduktion til dagen
Hvorfor risikostyring er en vigtig disciplin.
Rolf Simonsen, sekretariatsleder, Værdibyg

10.20 Effektiv risikostyring af tid, kvalitet og budget
Hvilke resultater kan effektiv risikostyring have for bygherrens projekt? Hvordan kan risikostyring bruges i forhold til at styre mod mål for tid, kvalitet og økonomi/budgetplanlægning? Og hvordan kan du arbejde med at gøre risikostyring til en del af kulturen på dine projekter?
Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon

11.40 Risikostyring på Nyt Hospital Nordsjælland
Hvordan kan risikostyring anvendes til at styre økonomien igennem et megabyggeri uden at gå på kompromis med kvalitet eller budget? Og hvordan sikres det, at informationer om risici når frem til alle interessenter?
Søren Sünksen, Økonomichef, Nyt Hospital Nordsjælland

12.10 Refleksion og diskussion
Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon

12.30 Frokost

13.30 Risiko fra arkitektens vinkel
Hvordan kan rådgiveren bruge risikostyring til at sikre delleverancer, tidsplan og kvalificering af projekter? Og hvordan kan risikostyring indarbejdes som kriterium i udbud med forhandling til fordel for både projekt og bygherre?
Lasse Grosbøll, projekteringsleder, og Ronny Niemann, produktionsleder, JJW Arkitekter

14.15 Entreprenørens risikostyring og ønsker til bygherre
Hvordan arbejder entreprenøren med risikostyring i projekter? Og hvordan vælger entreprenører nogle gange projekter fra pga. risikoprofilen? Hør, hvordan Aarsleff har udviklet et system til behandling af risici i projekter.
Jannik Iversen, ingeniør, Aarsleff

15.00 Kaffe og kage

15.15 Opsamling i plenum
Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon

15.45 Afrunding og evaluering

16.00 Tak for i dag

Oplægsholdere

Rolf Simonsen, sekretariatsleder, Værdibyg

Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon

Søren Sünksen, Økonomichef, Nyt Hospital Nordsjælland

Lasse Grosbøll, projekteringsleder, og Ronny Niemann, produktionsleder, JJW Arkitekter

Jannik Iversen, ingeniør, Aarsleff