Program

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til online-værktøjet Teams

Rolf Simonsen, Sekretariatsleder, Værdibyg og projektchef, Bygherreforeningen

 

09:40-10:45 Robuste projekter og effektiv risikostyring – hvordan gør man det?
Hvilke resultater kan effektiv risikostyring have for bygherrens projekt? Hvordan kan risikostyring bruges i forhold til at styre mod mål for tid, kvalitet og økonomi/budgetplanlægning? Og hvordan kan du arbejde med at gøre risikostyring til en del af kulturen på dine projekter?

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

 

10:45-10:55 Pause

 

10:55-11:30 Bliv klædt på til risikostyring
I efteråret 2019 er Værdibyg kommet med 3 nye vejledninger i Risikostyring, her kan du høre, hvordan de er blevet til, og hvordan du kan bruge dem.

Rolf Simonsen, Sekretariatsleder, Værdibyg og projektchef, Bygherreforeningen

 

11:30-11:45 Opsamling på formiddagen

 

11:45-12:15 Frokost

 

12:15-13:15 Risikostyring i praksis: øvelse og debat
Vi sætter gang i en øvelse og debat, som perspektiverer risikostyring i forhold til din hverdag, og hvordan du kan arbejde risikostyring for at arbejde hen imod et robust projekt.

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

 

13:15-13:25 Pause

 

13:25-14:00 Oplæg annonceres snarest

Trine Holst Veicherts, Risk manager, chefkonsulent, Vejdirektoratet


14:00-14:15 Opsamling i plenum
Refleksioner og debat om eftermiddagens perspektiver på risiko fra forskellige parter. Giver det anledning til overvejelser i bygherreorganisationen om fordeling af risici og kravsstillelse til samarbejdspartnere?

 Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

  

14:15-14:30 Afrunding og evaluering

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

 

14:30 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

 

Underviser

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

Mads arbejder med tværfaglig projektstyring og administration af større både danske og internationale byggeprojekter. Det indebærer både kontrahering, aftaleopfølgning, claims management samt energiteknisk indsigt og forståelse. Mads træder typisk ind i projekter, som er i vanskeligheder, for at skabe overblik, fremdrift og fornyet samarbejde.

Oplægsholder

Rolf Simonsen, områdechef, projekter og udvikling, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud og har været med i arbejdet med evaluering af udbudsloven.

 

Praktisk

Læs mere om praktisk information.