Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder. Dette seminar tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i udbud og processer, så bygherren får bedre projekter med færre overraskelser.

Når byggeprojekter går over tid eller bliver dyrere end budgetteret, kan hverken bygherre, brugere eller udførende være tilfredse. Effektiv risikostyring er et vigtigt værktøj i forhold til at sikre robuste projekter, der ikke blot er bygbare, men også holder budget og tidsplan.

På seminaret sætter vi fokus på, hvordan bygherrens risikostyring kan være med til at kvalificere både økonomi, tidsplan og beslutninger i de tidlige faser, både i en portefølje og i et projekt. Derudover giver seminaret et sjældent indblik i risikostyringen hos både bygherre, rådgiver og entreprenørerne med deres perspektiver på, hvordan risikostyring kan bruges til at styre leverancer og give bedre beslutningsgrundlag.

Seminaret henvender sig til projektledere og projektmedvirkende i bygge- og anlægsprojekter, og giver dig et indblik i, hvordan effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder.

 

Program

 

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:05 Velkomst

Maria Jordy Madsen, kursuskoordinator, Bygherreforeningen

 

10:05-11:15 Robuste projekter og effektiv risikostyring – hvordan gør man det?
Hvilke resultater kan effektiv risikostyring have for bygherrens projekt? Hvordan kan risikostyring bruges i forhold til at styre mod mål for tid, kvalitet og økonomi/budgetplanlægning? Og hvordan kan du arbejde med at gøre risikostyring til en del af kulturen på dine projekter?

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

 

11:15-12:15 Sådan arbejder vi med risikostyring
Hvordan arbejder Bygningsstyrelsen med risikostyring på større og mindre projekter?

Mads Aaris, ansvarlig for risikostyringsfunktion, Bygningsstyrelsen

 

12:15-12:30 Opsamling på formiddagen

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

 

12:30-13:30 Frokost

 

13:30-14:30 Entreprenørens risikostyring i byggeprojekter
Hvordan arbejder entreprenøren med risikostyring i projekter, og hvordan kobles det til sagsøkonomien? Fravælger entreprenører nogle gange projekter fra på grund af risikoprofilen? MT Højgaard fortæller om, hvordan de arbejder med projektrisiko som en del af sagsøkonomien fra første kontakt med sagen til nedskrivning af sikkerhedsstillelsen 5 år efter aflevering

Morten Brinkland Færch, proces- og forretningsudviklingschef, Byggeri & Anlæg, MTH

 

14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45 -15:30 Risikostyring i praksis: Øvelse og debat
Vi sætter gang i en øvelse og debat, som perspektiverer risikostyring i forhold til din hverdag, og hvordan du kan arbejde risikostyring for at arbejde hen imod et robust projekt.

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

 

15:30 – 16:15 Bliv klædt på til risikostyring
I efteråret 2019 er Værdibyg kommet med 3 nye vejledninger i Risikostyring, her kan du høre, hvordan de er blevet til, og hvordan du kan bruge dem.

Rolf Simonsen, Sekretariatsleder, Værdibyg og projektchef, Bygherreforeningen

 

16:15-16:30 Opsamling i plenum, afrunding og evaluering

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

 

16:30 Tak for i dag

 

Underviser

 

Mads Blaabjerg, civilingeniør, Emcon

Mads arbejder med tværfaglig projektstyring og administration af større både danske og internationale byggeprojekter. Det indebærer både kontrahering, aftaleopfølgning, claims management samt energiteknisk indsigt og forståelse. Mads træder typisk ind i projekter, som er i vanskeligheder, for at skabe overblik, fremdrift og fornyet samarbejde.

 

 

Ret til ændringer forbeholdes