Udbud med forhandling giver optimale muligheder for, at begge parter kan høste potentielle gevinster. Udover bedre priser og højere kvalitet kan udbudsformen også̊ give et bedre samarbejde. Det betyder ideelt set færre ekstraregninger, fordi forhandlingsforløbet sikrer bedre overensstemmelse mellem tilbudspris og den endelige økonomi i projektet.

En god forhandling kræver dog tillid og styring. Derfor tilbyder Bygherreforeningen dette efterhånden klassiske kursus, hvor du bliver klædt på til processen. På kurset får du en indføring i lovgivning og muligheder for at gennemføre udbud med forhandling. Samtidig inddrages erfaringer fra bygherrer med referencer til klagesager og kendelser. På den måde forebygger vi faldgruber og diskuterer, hvordan vi kan sikre en god proces.

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udbud og bygge- og anlægsopgaver.

 

Program


09:30-10:00 Ankomst og morgenmad 

 

10:00-10:15 Velkomst og introduktion 

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg 

 

10:15-12:30 Juraen i udbud med forhandling
Få overblik over de retlige rammer, og hvilke regler og principper, der gælder for udbudsprocessen og selve forhandlingen:

 • Retlige rammer og relation til det nye AB-system
 • Hvornår kan udbud med forhandling anvendes?
 • Hvornår er udbud med forhandling hensigtsmæssigt?
 • Regulering af forhandlingsprocessen
 • Principperne om ligebehandling og gennemsigtighed
 • Forbuddet mod ændringer af mindstekrav mv.

Claus Berg, advokat & partner, Bech-Bruun 

 

12:30-13:30 Frokost 

 

13:30-14:30 Bygherrens forberedelse af udbud med forhandling
Få styr på, hvordan du tilrettelægger og forbereder udbud med forhandling, og hvilke kompetencer det kræver af dig som bygherre. Vi sætter fokus på:

 • Hvornår er udbud med forhandling en god idé for bygherre, og hvad er til forhandling?
 • Hvordan kan man tilrettelægge forhandlingsforløbet og hvad kræver det af bygherrekompetencer?
 • Direkte og indirekte prisforhandling
 • Før – under og efter udbuddet

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg 

 

14:30-14:50 Kaffepause 

 

14:50-15:50 Forhandlingsprocedurer og erfaringer fra Københavns Lufthavne
Hør om Københavns Lufthavnes erfaringer med forskellige forhandlingsprocedurer og deres fordele og ulemper.

 • Udbud med forhandling og regulering i FSVD – den juridiske ramme
 • Hvordan arbejder vi i praksis med udbud med forhandling?
 • Erfaringer og refleksioner – hvad lærer vi og hvordan opsamler og anvender vi den læring?
 • Hvordan er fremtiden for udbud med forhandling hos Københavns Lufthavne

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S 

 

15:50-16:15 Opsamling, spørgsmål og afrunding 

 

16:15 Tak for i dag  

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Undervisere

Claus Berg, advokat og partner, Bech-Bruun
Claus har speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktsret og voldgiftssager samt mange års erfaring i at rådgive virksomheder på disse områder.

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud med forhandling.

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S
Bjarne har ansvaret for udarbejdelsen af Københavns Lufthavnes udbud og kontrakter og har i regi af forsyningsvirksomhedsdirektivet flere års erfaringer med udbud med forhandling.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:

I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og vi gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor kan du trygt tilmelde dig vores arrangementer.
Konferencer og seminarer er underlagt reglerne omkring sektorpartnerskaber. Her kan vi fortsat mødes, såfremt vi sidder i ”biografopstilling” og overholder retningslinjerne vedrørende adgang til håndsprit og værnemidler, sørger for corona-venlig forplejning og god afstand
. Til mindre arrangementer med max 10 personer overholder vi ligeledes altid de nyeste retningslinjer fra myndighederne. Bemærk venligst at alle gæster i BLOX skal bære mundbind.

OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen hvis du har symptomer på Corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.


På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.