Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer at anvende udbud med forhandling. Med udbudsformen får bygherrerne en mere fleksibel proces og en række nye muligheder, der kan fremme det gode købmandskab ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver.

En god forhandling kræver dog tillid og styring. Derfor tilbyder Bygherreforeningen dette efterhånden klassiske kursus, hvor du bliver klædt på til processen med tips og tricks til en sikker vej udenom potentielle faldgruber.

Udbud med forhandling giver optimale muligheder for, at begge parter kan høste potentielle gevinster. Udover bedre priser og højere kvalitet kan udbudsformen også̊ give et bedre samarbejde. Det betyder ideelt set færre ekstraregninger, fordi forhandlingsforløbet sikrer bedre overensstemmelse mellem tilbudspris og den endelige økonomi i projektet.

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udbud og bygge og anlægsopgaver.

Indhold

På kurset får du en indføring i lovgivning og muligheder for at gennemføre udbud med forhandling. Samtidig inddrages erfaringer fra bygherrer med referencer til klagesager og kendelser. På den måde forebygger vi faldgruber og diskuterer, hvordan vi kan sikre en god proces.

Derudover præsenteres Bygherreforeningens drejebog for udbud med forhandling. Drejebogen er behjælpelig i forhold til at drøfte, hvilke kompetencer bygherren skal have på plads for at få en succesfuld forhandling.

”Med drejebogen håber vi, at bygherrerne får det rette rygstød til at komme godt i gang med udbudsformen. Linjen for udbud med forhandling bliver defineret gennem de udbud, der kommer i markedet i de kommende måneder, og drejebogen er således en opfordring til at sikre, at forhandlingen bliver kendetegnet ved åbenhed og tillid” siger direktør i Bygherreforeningen Henrik L. Bang.

Program

09.30 Ankomst og morgenmad

10.00 Velkomst og introduktion
Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg

10.15 Juraen i udbud med forhandling
Få overblik over de retlige rammer og hvilke regler og principper, der gælder for udbudsprocessen og selve forhandlingen:

 • Retlige rammer og relation til det nye AB-system
 • Hvornår kan udbud med forhandling anvendes?
 • Hvornår er udbud med forhandling hensigtsmæssigt?
 • Regulering af forhandlingsprocessen
 • Principperne om ligebehandling og gennemsigtighed
 • Forbuddet mod ændringer af mindstekrav mv.

Claus Berg, advokat & partner, Bech-Bruun

12.30 Frokost

13.30 Bygherrens forberedelse af udbud med forhandling
Få styr på, hvordan du tilrettelægger og forbereder udbud med forhandling, og hvilke kompetencer det kræver af dig som bygherre.

 • Hvornår er udbud med forhandling en god idé for bygherre og hvad er til forhandling?
 • Hvordan kan man tilrettelægge forhandlingsforløbet og hvad kræver det af bygherrekompetencer?
 • Direkte og indirekte prisforhandling
 • Før – under og efter udbuddet

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg

14.30 Kaffepause

14.50 Case: Københavns Lufthavne
Hør om Københavns Lufthavnes erfaringer med forskellige forhandlingsprocedurer og deres fordele og ulemper

 • Udbud med forhandling og regulering i FSVD – den juridiske ramme
 • Hvordan arbejder vi i praksis med udbud med forhandling?
 • Erfaringer og refleksioner – hvad lærer vi og hvordan opsamler og anvender vi den læring?
 • Hvordan er fremtiden for udbud med forhandling hos Københavns Lufthavne

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S

15.50 Opsamling, spørgsmål og afrunding

16.15 Tak for i dag 

Undervisere

Claus Berg, advokat og partner, Bech-Bruun
Claus har speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktsret og voldgiftssager samt mange års erfaring i at rådgive virksomheder på disse områder.

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud med forhandling.

Gæsteunderviser

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S
Bjarne har ansvaret for udarbejdelsen af Københavns Lufthavnes udbud og kontrakter og har i regi af forsyningsvirksomhedsdirektivet flere års erfaringer med udbud med forhandling.

Praktisk

Kursusdagen afholdes fra kl. 10.00-16.15. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Kursus i din virksomhed

Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står Bygherreforeningen for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. ex. moms.