Business casen er blevet et kendt begreb i byggeriet. Med en god business case kan du synliggøre værdiskabelsen og dermed fastsætte en klar vision og retning for projektet, som alle beslutninger måles op i mod.

At lave en business case med en klar investeringsstrategi og et værdiperspektiv for brugere, samfund og beslutningstagere er derfor også blevet en essentiel del af hverdagen for mange bygherrer. Men hvad er det egentlig business casen bør indeholde? Og hvordan kan den bruges aktivt som styringsredskab for både projekt og beslutninger?

Dette kursus giver dig inspiration til at tilrettelægge din business case. Du lærer, hvordan du kan arbejde med dit byggeri som del af en større samfundsøkonomisk eller politisk sammenhæng. Ligesom du får forskellige redskaber til at formulere dit byggeprojekts visioner samt, hvordan du kan bruge disse proaktivt som et solidt grundlag i den løbende dialog med beslutningstagerne.

Indhold

Kurset supplerer den klassiske forståelse af en business case med mere værdiorienterede forhold. Du får derfor indblik i, hvilke forhold, der på kortere eller længere sigt påvirker den økonomiske gevinst. Kurset er struktureret, så du kommer igennem alle elementer i business casen, og undervejs får I lejlighed til at drøfte værdien og udfordringerne ved de forskellige elementer.

Program

09.30 Ankomst, kaffe og morgenbrød

10.00 Velkomst
Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen

10.15 Introduktion til dagen og hinanden
Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon

10.30 Hvad skal byggeriets businesscase give svar på?
Businesscasens opbygning gennemgås kort, og vi drøfter herefter, hvordan du finder frem til, hvad det er for forhold, som er de væsentligste at tage med i lige netop denne byggesag.
Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon

11.30 Byggeriets businesscase – visionen og styringsredskabet, der tydeliggør værdiskabelsen
Hvordan kobler du businesscasens økonomiske dimension til kvalitet, tid og risiko – og ikke mindst formålet med byggeriet i forhold til den samlende vision, og hvad det er for en værdi, byggeriet genererer?
Claus Roikjer, chef, Gentofte Ejendomme

12.30 Frokost

13.30 Opbyg din businesscase – oplæg og workshop
Med afsæt i gennemgangen af businesscasens elementer arbejdes med at opbygge egen businesscase.
Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon

15.15 Kaffe og kage

15.30 Præsentation af ledelsesresumeer og feedback

16.30 Opsamling og evaluering

17.00 Tak for i dag

Underviser

Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon
Mads arbejder med tværfaglig projektstyring og -administration af større både danske og internationale byggeprojekter. Mads fokuserer på, hvilke forhold, der er væsentligste at svare på i business casen.

Gæsteunderviser

Claus Roikjer, chef, Gentofte Ejendomme
Claus fokuserer på, hvordan du bruger business casen som en vision, projektet kan styres efter. Claus har som projektchef for Nyt Hospital Nordsjælland bl.a. være med til forme visionen, således at byggeriet kunne vinde den eftertragtede pris “Best Futura Mega Project” på MIPIM i 2017.

Praktisk

Kurset afholdes fra kl. 10.00-17.00. Vi byder på morgenkaffe fra kl. 09.30, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Kursus i din virksomhed

Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.