Bygherreforeningens morgenmøder i AB18 er en hurtig smagsprøve på specifikke dele af det nye aftalesystem. Morgenmøderne varer en time, og hver gang sættes forskellige temaer i AB18 i fokus, så du får et lille indblik i temaernes betydning for din hverdag som bygherre. Morgenmøderne er gratis og kun for medlemmer.

Velkommen til morgenmøde, hvor du får viden om de nye aftaledokumenters øgede fokus på overtrædelse af gældende regler eller aftalte vilkår om samfundsansvar, herunder sikkerhed og arbejdsmiljø.

Du får indblik i de kontraktuelle og proceduremæssige krav, men også i dine muligheder for at forebygge og håndtere eventuelle overtrædelser gennem formulering af udbudsbetingelserne og efterfølgende kontrol.

Program

Kl. 7.45 Ankomst, morgenkaffe og morgenbrød

Kl. 8.00 Velkomst ved Bygherreforeningen og Foreningens for Byggeriets samfundsansvar
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

Kl. 8.10 Byggeriets samfundsansvar og de nye aftaledokumenter AB18

  • Regler og aftalte vilkår samt kontraktuelle og proceduremæssige krav
  • Muligheder for at forebygge og håndtere eventuelle overtrædelser
  • Udbudsbetingelserne og efterfølgende kontrol
    Andreas Christensen, partner, Horten

Kl. 8.30 Større fokus på samfundsansvar i Bygherreperspektiv – hvilken værdi giver indsatsen?
Christina Schultz, sekretariatsleder, Foreningen for Byggeriets samfundsansvar

8.50 Opsamling og fortsat god dag
Henrik L. Bang, direktør Bygherreforeningen