13/09/2018

Bygherren for bordenden – med besøg i Carlsberg Byen

Optimer dit beslutningsgrundlag med ledelse og styring af byggeprocessen

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Få optimeret dit beslutningsgrundlag og placer dig for bordenden i dine projekter med et godt greb om byggeriets styringsredskaber. Dette seminar giver dig indsigt i, hvordan du med begreber som kvalitetsmål, videndeling, data og åbenhed i samarbejdet kan styrke dig som bygherre i beslutningerne og dermed etablere grundlaget for bedre en byggeproces med dine samarbejdspartnere.

På seminaret diskuterer vi, hvordan du kan skabe overblik over tid, projektflow, risici og økonomi, så du får det bedste udgangspunkt for at træffe gode beslutninger. Med oplæg fra en række af byggeriets frontløbere bliver du præsenteret for tilgange og metoder, som du kan anvende i egen organisation.

Vi drøfter aspekter som bæredygtighed, digitalisering, arbejdsmiljø og styring med afsæt i konkrete cases. Desuden byder seminaret på en rundvisning i Carlsberg Byen, hvor projektchef Niels Nielsen fortæller om konkrete eksempler på, hvordan de som bygherre har øget deres gennemslagskraft ved at stille krav om transparens i byggeriets fremdrift og økonomi.

Seminaret giver dig dermed et indblik i en række af byggeriets facetter, så du får inspiration til, hvordan du kan sætte dig for bordenden i byggeprojektet.

Indhold

Seminaret kommer omkring byggeriets forskellige aspekter fra planlægning og styring af processerne til bæredygtighed og arbejdsmiljø. På seminaret tager vi således fat i, hvordan du som bygherre kan inddrage nye styringsmetoder til byggeprocessen ved at drøfte erfaringer og holdninger til:

 • Hvordan du anvender overblik over tid, projektflow, risici, økonomi og selve byggeriet til at øge dit manøvrerum som bygherre?
 • Hvordan digitalisering og andre styringsredskaber kan være med til at forme og forbedre samarbejde og kommunikation?
 • Hvordan vi får etableret rammerne for det gode tillidsfulde samarbejde side om side med en transparent proces med systematisk og valid dataindsamling, videndeling og åbenhed?

Program

09.30 Ankomst, kaffe og morgenbrød

10.00 Velkomst og præsentationsrunde
Facilitator: Anne Kristine Busch, projektleder, Bygherreforeningen

10.15 Skab engagement i styregruppen
Som projektdirektør hos Nyt Hospital Nordsjælland, der skal bygge et nyt, banebrydende hospital, samarbejder Henrik Schødts med mange styregrupper. Hør hans råd til, hvordan man navigerer mellem forskellige styregrupper og engagerer hvert medlem i et komplekst byggeri med stærke politiske interessenter.
Henrik Schødts, projektdirektør, Nyt Hospital Nordsjælland

10.45 Bæredygtighedskrav og VE-fokus som mål for processen og det færdige byggeri
Hvordan tænker bygherren byggeri og drift sammen? Og hvad det giver af styringsmuligheder som bygherre?
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark

11.15 Big Data til planlægning og styring af byggeriet
Hvordan nyttiggør vi data for beslutningstagerne? Hvordan kan data forudsige fremdriften i en byggesag, så udfordringer kan løses i tide?
Kristian Birch Pedersen, direktør, ph.d., Exigo

11.40 Drøftelser og refleksion

12.00 Frokost og rundvisning i Carlsberg Byen
Niels viser rundt sammen med en af pladsens entreprenører, og fortæller også om, hvordan Carlsberg Byen P/S har øget bygherrens gennemslagskraft ved at stille krav om transparens i byggeriets fremdrift og økonomi
Niels Nielsen, projektchef, Carlsberg Byen P/S

13.30 Økonomistyringsmodel: Sæt dig for bordenden ved tidligt at arbejde med økonomi på et oplyst grundlag
Hvordan kan du som bygherre tidligt arbejde med økonomi til at give robuste beslutningsprocesser og større beslutningskraft?
Lars Blaaberg, partner, V2C

14.00 Arbejdsmiljø som styringsredskab
Ringe sikkerhed, dårligt samarbejde og uforudsigelighed i hverdagen er alt for ofte årsager til ulykker og konflikter i byggeriet. Så hvordan kan du som bygherre sikre dig, at arbejdsmiljøet kommer godt fra start, allerede fra projekteringen, og hvordan kan du sikre dig både kontraktuelt og gennem hele byggeprocessen, at alle lever op til de arbejdsmiljøkrav, som du har stillet?
Anna Sofia Lønvig, Projektleder og arbejdsmiljøkoordinator, Slots- og Kulturstyrelsen

14.30 Kaffe og kage 

14.45 Legitimitet og bygherrens manøvrerum i byggeprojekter
Få de foreløbige konklusioner fra et projekt om, hvordan bygherrerne sikrer sig legitimitet og manøvrerum i byggeprocessen og dermed bliver i stand til at holde snor i sit projekt fra ideskitse til færdigt projekt. Hvordan kan bygherren håndtere, at omgivelsernes forventninger og krav ændrer sig undervejs i et projekt og sikre den nødvendige opbakning til at videreføre projektet fra bl.a. ejere, brugere, myndigheder og omverden.
Jesper Malm, kommunikationschef, Bygherreforeningen

15.00 Brugerinddragelse og kommunikation i byggeprocessen
Mange steder skal et nybyggeri balanceres med, at driften og de eksisterende funktioner kører videre i samme tempo. Afbrydelser er ofte ikke en mulighed på opførelsen landets mange nye hospitaler. Operationer, pleje og den daglige trafik af medarbejdere, patienter og pårørende skal fungere, uanset hvor mange kraner der er på byggepladsen. Det kræver et stærkt samarbejde med brugerne og forståelse for deres behov. Det kræver en kommunikation, der konstant er på forkant, og det forudsætter, at man som bygherre i særklasse mestrer at definere og udvikle sit manøvrerum gennem hele byggeprocessen. Hør erfaringer fra Nyt Hospital Bispebjerg med brugerinddragelse og samarbejdet og kommunikationen med byggeriets interessenter.
Hilde Schroll Jespersen, projektleder for brugerinddragelse og Louise Voss Bendixen, kommunikationskonsulent, Nyt Hospital Bispebjerg

15.35 Refleksion og opsamling

16.00 Tak for i dag

Oplægsholdere

Henrik Schødts, projektdirektør, Nyt Hospital Nordsjælland
Henrik har det overordnede ansvar for planlægning og opførelse af Region Hovedstadens Nyt Hospital Nordsjælland. Han er samtidig vicedirektør for Nordsjællands Hospital med ansvar for bl.a. innovation.

Kristian Birch Pedersen, adm. direktør, Exigo
Kristian er internationalt førende specialist inden for rådgivning om anvendelse og udvikling af IT-løsninger til byggebranchen. Kristian besidder teoretisk viden fra tre universitetsuddannelser og praktisk erfaring fra projektering og bygherrerådgivning på en lang række store byggeprojekter.

Niels Nielsen, projektchef, Carlsberg Byen P/S
Niels er projektchef i Carlsberg Byen og har dermed ansvaret for tværfaglig styring, byrumsudvikling, infrastruktur, klimatilpasning og koordinering.

Lars Blaaberg, partner, V2C
Lars arbejder med udvikling og forandringsledelse med en særlig forståelse for byggeriets udfordringer og dagsordener. Lars har stor erfaring med økonomi og risikostyring på såvel projektniveau, som virksomhedsniveau. Lars’ spidskompetencer er lean construction, strategiudvikling og forretningsudvikling fra et innovativt mind-set.

Anna Sofia Lønvig, Projektleder og arbejdsmiljøkoordinator, Slots- og Kulturstyrelsen
Anna Sofia er projektleder og arbejdsmiljøkoordinator i Slots- og Kulturstyrelsen og sidder bl.a. i Bygherreforeningens arbejdsmiljøudvalg, hvor hun bidrager til at formulere foreningens holdninger og værktøjer til forbedring af arbejdsmiljøet.

Hilde Schroll Jespersen, projektleder for brugerinddragelse og Louise Voss Bendixen, kommunikationskonsulent, Nyt hospital Bispebjerg
Hilde bruger sine mange års erfaring som proceskonsulent til at skabe en involverende dialog med de forskellige brugergrupper og afdække deres behov i relation til byggeriet af Nyt hospital Bispebjerg. ​Louise har særligt fokus på at kommunikere med medarbejdere på hospitalet samt ansvar for kommunikationen på de sociale medier. Hun producerer desuden informationsfilm om projektet og skilte til at hjælpe wayfindingen.

Jesper Malm, kommunikationschef, Bygherreforeningen
Jesper har 15 års erfaring som bl.a. managementkonsulent, HR og kommunikationschef i bl.a. Rambøll Management, COWI og hos Operate.

Facilitator

Anne Kristine Busch, projektleder, Bygherreforeningen
Anne Kristine fokuserer på udvikling af kompetencer og processer for bygherrer. Med erfaring fra Lean Costruction-foreningen har Anne Kristine en konkret viden om, hvordan byggeriets processer kan tilrettelægges både effektivt og værdiskabende.

Arrangementsansvarlig er Anne Kristine Busch akb@bygherreforeningen.dk

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 20
  juni
  Aftaler - Aarhus

  Medlemsmøde om AB18

  Bygherreforeningen afholder medlemsmøde om AB18, og her kan du bl.a. møde medlemmer fra foreningens Rammebetingelsesudvalg, som står bag Bygherreforeningens AB18-guide. På dagen vil du blive klogere på AB18, og få…

 • 27
  juni
  Bæredygtighed - København

  Sommerafslutning med fokus på verdensmålene i byggeriet

  Bygherreforeningen har verdensmålene som ny mærkesag i 2019. Til årets sommerafslutning inviterer vi derfor til medlemsmøde om, hvordan vi som bygherrer kan forholde os til de 17 verdensmål, og du…

 • 2
  september
  Aftaler - Aarhus

  Udbud med AB18-systemet

  På dette seminar diskuterer vi med erfarne jurister og praktikere hvordan vi udbyder med det nye aftalesystem. Vi sætter rammen med de nye bestemmelser i AB18-systemet, og sætter især fokus…