Byggerier er komplekse projekter med stor indvirkning på det omkringliggende samfund. De rummer mange modsatrettede interesser og potentielle konflikter bl.a. mellem brugere, naboer, ejere, investorer og leverandører. Bygherren er den person, som skal navigere mellem de mange forskellige ønsker og behov og sikre, at der skabes fremdrift i byggeprocessen trods uenighed og konflikter undervejs.

På dette seminar stiller vi skarpt på, hvordan bygherren kan navigere mellem de mange forskellige holdninger og skabe den nødvendige tillid og legitimitet til at styre og udvikle sit byggeprojekt. Vi får en række bud på, hvordan man som projektleder på store byggeprojekter kan sikre sig manøvrerum i forskellige projektfaser lige fra ide til det færdige byggeri.

Dagens seminar afholdes hos i Københavns Lufthavn. Foruden en spændende rundvisning på en at landets største byggepladser, byder på dagen på en række spændende cases, hvor der i byggeprojektet er arbejdet systematisk med at udvikle sit manøvrerum for på den måde at holde sig beslutningsdygtig som bygherre.

Målgruppe

Seminaret er målrettet projektledere og ledere i bygherreorganisationer samt deres nærmeste rådgivere. Indholdet er særligt interessant for personer, der arbejder strategisk i forskellige faser at byggeprojekterne – lige fra ide til færdiggørelse. Der vil være god tid mellem de forskellige oplæg til refleksion og diskussion mellem deltagerne.

Program

9.30-10.00: Check-in og morgenkaffe 

10.00: Velkomst og præsentationsrunde

10.20: Fem veje til at skabe opbakning i byggeprojekter
Bygherreforeningen offentliggjorde tidligere på året en håndbog om bygherrens manøvrerum. Her introduceres fem elementer, som tilsammen kan sikre legitimitet og opbakning til et byggeprojekt og dermed skabe fundamentet for projektets fremdrift og værdiskabelse. Bag håndbogen står Jesper Malm og Lars Bertelsen fra Bygherreforeningen. De to giver en kort indføring i håndbogens vigtigste konklusioner.
Jesper Malm, kommunikationschef og Lars Bertelsen, chefkonsulent, Bygherreforeningen

11.00: Sådan udlever lufthavnen sin byggevision
Københavns Lufthavn vil det kommende årti investere 20 mia. kr. i udbygninger for at bibeholde sin infrastrukturelle førerposition i Skandinavien. De gigantiske byggeprojekter gennemføres samtidig med at lufthavnen er i fuld drift. Men det er en overordentlig vanskelig udfordring at fastholde både medarbejderengagement, kundetilfredshed og det gode naboskab, når trafikstøjen vokser og dagligdagen forstyrres af kraner, lastbiler, afspærringer og længere ventetider til security. Programchef for lufthavnen, Finn Bloch, fortæller, hvordan lufthavnen løbende arbejder med at skabe forståelse for deres projekter på tværs af en lang række interessenter og sikre opbakning til deres byggevision.
Finn Bloch, programchef, Københavns Lufthavn

11.30: Opsamling og refleksion 

12.00: Frokost og rundvisning

13.00: Opsamling

13.15: Håndtering af forandringer på Nyt Bispebjerg Hospital
Nyt Hospital Bispebjerg er efter metroen Københavns største byggeprojekt med både nybyggeri og renovering på den smukke gamle hospitalsgrund på Bispebjerg Bakke. Men det er også et kæmpemæssigt forandringsprojekt frem til færdiggørelsen i 2025, hvor bl.a. medarbejdere og patienter skal vende sig til nye faciliteter og arbejdsgange. Hør hvordan de mange forandringer ledes og kommunikeres i praksis, og hvordan det lykkes at holde hospitalet kørende, mens byggeriet kører for fulde damp.
Louise Voss Bendixen, Kommunikationsansvarlig på Nyt Hospital Bispebjerg

13.45: Kaffe og kage

14.00: Værdiprogram sætter retning i PensionDanmark
PensionDanmark er en af landets store private bygherrer med en ejendomsportefølje tæt på 20 mia. kr. Her investeres i boliger og erhverv rundt om i landet. Til at sikre kvalitet i processer og projekter arbejder pensionskassen bl.a. ud fra et program, der beskriver den ønskede værdiskabelse. Projektudviklingsdirektør Mia Manghezi giver en introduktion til Boligplatformen, der lægger en strategisk ramme omkring alle projekter og sætter en klar retning i bl.a. dialog med politikere, myndigheder og det omkringliggende samfund.
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark

14.45: Klar ledelse på opførelsen af BLOX
BLOX er et ekstraordinært byggeri. Siden opstarten har projektet påkaldt sig forskellige synspunkter og meninger. Bl.a. fordi det er en svær byggegrund med en meget synlig placering, man arbejdede med et stort budget fra bygherrens egen fond, arkitekten var kontroversiel og udseende anderledes. Ole Kongsbak deler ud af sine erfaringer fra opførelsen af BLOX. Han vil bl.a. fortælle, hvordan man med klar strategisk retning og ledelse kan drive sine byggeprojekter fremad. Realdania By & Byg vandt Bygherreprisen 2018 for sin indsats.
Ole Kongsbak, byggechef på Nyt Hospital Nordsjælland (tidligere byggechef på BLOX)

15.15: Manøvrerum i ghettoplan
Lejerbo har et boligområde i Holbæk på den såkaldte ghettoliste.  Boligselskabet har arbejdet intenst med Vangkvarterets sociale udfordringer i årevis. Sidste år kom Regeringen med sit ghettoudspil, som bl.a. indebærer en masse nye krav til den almene sektor. Hør hvordan Lejerbo i samarbejde med Holbæk kommune forsøger at omsætte statens krav til lokale projekter og aktiviteter, som skaber værdi for både området og dets beboere.
Palle Adamsen, direktør i Lejerbo og bl.a formand for Danmarks Almene Boliger (BL)

15.45: Opsamling

16.00: Farvel og tak for i dag!

 

Foto: Ernst Tobisch