Undersøgelser viser,  at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år. Men i Danmark er der knap 7.000 seniorboliger i bofællesskab, og 28 ældre står i gennemsnit på venteliste i hvert seniorbofællesskab.

Samtidig er ensomhed et stigende problem blandt ældre, men når seniorerne bor sammen vokser livskvaliteten, og det kan vi understøtte ved at skabe gode fysiske rammer for fællesskab.

Men er seniorbofællesskaber svaret? Og i hvor høj grad ønsker de ældre at flytte i seniorbofællesskab, når de står over for de faktiske valg? På denne dag sætter vi fokus på seniorbofællesskaber. Vi diskuterer, hvad der er behov for i de kommende år, og hvilke udfordringer du kan møde som bygherre, når du overvejer at bygge seniorbofællesskaber? Hvordan hjælper vi fællesskabet på vej? Og hvad kan vi lære af andres erfaringer?

Dagen er henvendt til alle med interesse i udvikling af seniorbofællesskaber.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen

 

09:40-10:15 Seniorboligkoncepter med en klar profil
Himmerland Boligforening har de seneste år arbejdet med flere forskellige koncepter inden for seniorboliger. I 2020 har de præsenteret tre nye konceper: Et bofællesskab med fokus på arbejdsliv, en blandet afdeling med ungdomsboliger, seniorboliger og ejerboliger med fokus på kulturliv samt en afdeling med fokus på naturliv og bæredygtighed. Hvordan kan man sætte en klar vision fra starten, når man bygger seniorboliger? Og hvilken rolle spiller seniorboliger for den blandede by?

Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening

 

 

10:15-10:50 Almanakken – visionsprojekt for fremtidens bofællesskab
Når vi tænker nye boformer, som seniorbofællesskaber er der plads til at lade kreativiteten og visionen få plads. I visionsprojektet Almanakken har Kant Arkitekter sammen med Boligkontoret Danmark prøvet at gentænke måden, vi lever og bor på – og måden vi knytter fællesskaber på. Konceptet er primært tænkt som vision, men nu tyder det på, at det kan udføres i praksis 3 steder rundt om i landet.

Anders Bay Holm, partner, arkitekt MAA, KANT arkitekter

 

 

10:50-11:10 Kaffepause

 

 

11:10-11:40 Et populært koncept: Seniorbofællesskab og vinterhave
En overskrift alle lagde mærke til var, da Bovieran i Nærheden i Hedehusene kunne meddele, at der var folk, som lå i kø om morgenen for at sikre sig en bolig i deres nye bofællesskab, da salget åbnede. Konceptet er boliger bygget op omkring en overdækket vinterhave. Bovieran har bofællesskaber på vej i Hedehusene og Frederikssund og arbejder på flere beliggenheder. Hvilke erfaringer har selskabet med planlægning og byggeri af seniorboliger?

Lars Jacobsen, direktør, Bovieran

 

11:40-12:10 Seniorerne er klar til at flytte – men til hvad?
Knap en tredjedel af danskere over 55 år planlægger at flytte i mindre bolig, og ændringerne i flyttemønstre vil skabe vindere og tabere blandt de danske kommuner, hvis kommunerne ikke indarbejder den demografiske udvikling i deres byplanlægning. En af løsningerne er at skabe gode boliger til seniorerne med balance mellem fællesskab og gode individuelle boliger, vi skal høre om, hvad beboerne efterspørger, og hvilken type boliger der er populære?

Nikolaj Pfeiffer, direktør, Exometric

 

 

12:10-12:50 Livskvalitet og seniorbofællesskaber


Fællesskab og boligform: Hvad passer til seniorerne?
Kan vi sige noget om, hvorvidt seniorerne ønsker at bo i bofællesskaber, og hvor forpligtende fællesskabet skal være? Hvor stor betydning har boligformen for livskvalitet og trivsel for seniorerne – og hvem er egentlig de seniorer, vi gerne vil ramme?

Anu Siren, seniorforsker, Vive

 

Hvordan styrker vi det sociale liv i bofællesskabet?
For at få et godt fællesskab er det nødvendigt at gøre en indsats fra start, ellers ender vi hurtigt med at der ikke opstår det sociale liv og fællesskab, som har været tanken med projektet. Hos KAB har man arbejdet med metoder til at øge livskvaliteten hos seniorer og bekæmpe ensomhed.

Dea Maria Petersen, proceskonsulent, KAB

 

12:50-13:10 Debat og opsamling på dagen
Hvad tager vi med os fra dagens oplæg? Tegner der sig et billede af, hvilken type bofællesskab, der passer bedst til målgruppen? Og hvordan ser vi området kommer til at udvikle sig i de kommende år?

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen

 

13:10-14:00 Frokostsandwich og netværk

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Facilitator

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen

Talere

Anders Bay Holm, partner , arkitekt MAA, KANT arkitekter

Anu Siren, seniorforsker, Vive

Dea Maria Petersen, proceskonsulent, KAB

Lars Jacobsen, direktør, Bovieran

Nikolaj Pfeiffer, direktør, Exometric

Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.