Seminar -

27/11/2019

Seniorboliger og fremtidens bolig

Seniorbofællesskaber er skudt op de seneste år, og stadig flere ønsker at bo sammen med andre i mere eller mindre forpligtende fællesskaber. Men hvad er det for en type boliger og fællesskaber der er behov for, og hvilke erfaringer kan vi lære af?

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Når vi kan forvente at leve længere, giver det nye muligheder og en hel ny livsfase, og det betyder også, at vi skal tænke på, hvor vi vil bo i denne livsfase.  Mange vil gerne bo i seniorbofællesskab, som er en social boform, der kombinerer privatliv og fællesskab. For beboere mellem 50-70 år.

Undersøgelser fra VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd – viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste fem år. Men der er i Danmark knap 7.000 seniorboliger og 28 ældre står i gennemsnit på venteliste i hvert seniorbofællesskab.

Samtidig er ensomhed er et problem blandt ældre, og det kan betyde et stigende samfundsproblem set i lyset af, at en fjerdedel af Danmarks befolkning forventes at være over 65 år i 2040. Men når ældre bor sammen med andre, vokser livskvaliteten, og det kan vi understøtte ved at skabe gode fysiske rammer for at fællesskabet kan blomstre.

På denne dag sætter vi derfor fokus på seniorbofællesskaber, på hvad det er der er behov for i de kommende år. Vi skal høre om undersøgelser på området, og på nogle af de erfaringer, vi har fra de nyskabende projekter, der er i gang.

Dagen er henvendt til alle med interesse i udvikling af seniorbofællesskaber.

 

 

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen

Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen

 

 

09:40-10:20 Livskvalitet og seniorbofællesskaber

Styrker det ældres livskvalitet og trivsel at bo i et seniorbofællesskab? Vive analyserer i øjeblikket ændringer i livskvalitet blandt ældre, der flytter i seniorbofællesskab, og undersøger om seniorbofællesskaberne bidrager til at øge beboernes livskvalitet og trivsel. Analysen vil danne grundlag for læring omkring samspillet mellem den fysiske indretning af seniorbofællesskaber og ældres livskvalitet.

Taler annonceres snarest

 

 

10:20-10:55 Seniorerne er klar til at flytte

Seniorernes mobilitet er høj. Knap en tredjedel af danskere over 55 år planlægger at flytte i mindre bolig og ændringerne i flyttemønstre vil skabe vindere og tabere blandt de danske kommuner, hvis kommunerne ikke indarbejder den demografiske udvikling i deres byplanlægning, og tager den demografiske udvikling seriøst. En af løsningerne er at skabe gode boliger til seniorerne med balance mellem fællesskab og gode individuelle boliger.

Nikolaj Pfeiffer, Direktør, Exometric

 

10:55 – 11:05 Kaffepause

 

11:05 – 11:40 Stor investering i seniorbofællesskaber

PFA ejendomme har valgt at investere massivt i seniorbofællesskaber. PFA arbejder i øjeblikket på projekter både i Horsens og i Odense. I Odense opføres 86 seniorboliger med 380 kvm. stort fælleshus. Hvilke overvejelser er gået forud for projekterne, og hvordan er interessen fra fremtidige beboere?

Taler annonceres snarest

 

11:40 – 12:15 Voksenplus – et bud på fremtidens seniorbolig

Allerede i foråret 2018 begyndt Tetris at tænke i at skabe koncepter for fremtidens seniorbolig. Det nye boligfællesskab er en moderne fortolkning af den 4-længede bondegård – med en stor fælles overdækket atriumhave som en central del af fællesskabet. Det gør, at der bliver rum til både det planlagte, strukturerede fællesskab og til det spontane møde. Samtidig har det været vigtigt at skabe små private rum til de mere indadvendte beboere. Tetris har blandt andet samarbejdet med antropologer, etnologer og arkitekter for at skabe det bedste bud på et moderne bæredygtigt boligfællesskab.

Taler annonceres snarest

 

12:15 -13:15 Frokost

 

13:15-13:50 Seniorbofællesskab som en del af udviklingen i Aalborg Øst

Aalborg Øst har gennem de seneste år gennemgået i gennemgribende renovering og hele kvarteret har fået et kæmpe løft. Som led heri vil Boligforeningen Himmerland supplere de almene boliger med nye boligformer, der kan udvide boligtilbuddene og tiltrække helt nye beboergrupper. Derfor udvikler boligselskabet i øjeblikket med række nytænkende seniorboliger med fokus på iværksætteri langs Erhvervsstrøget, der udgør en central del af transformationen af boligområdet Fyrkildevej.  Der er tale om Danmarks første almene profil-bofællesskab. Det betyder, at det er skræddersyet til mennesker med en særlig interesse. I dette tilfælde en interesse for erhverv og iværksætteri.

Ole Nielsen, Direktør, Himmerland Boligforening

 

 

13:50-14:25 Vinterhaven lokker: I kø til at få bolig

En overskrift alle lagde mærke til var, da Boveran i Nærheden i Hedehusene kunne meddele at der var folk, som lå i kø om morgenen for at sikre sig en bolig i deres nye bofællesskab. Konceptet er boliger bygget op omkring en overdækket vinterhave. Konceptet kommer fra Sverige og det ser ud til at danskerne også har taget det til sig. Bovieran har bofællesskaber på vej i Hedehusene og Frederikssund og arbejder på flere beliggenheder.

Taler annonceres snarest

 

14:25-14:40 Kaffe og kage

 

 

14:40 – 15:15 Almanakken – visionsprojekt for fremtidens bofællesskab
I visionsprojektet Almanakken har Kant Arkitekter og sammen med Boligkontoret Danmark prøvet at gentænke måden, vi lever og bor på – og måden vi knytter fællesskaber på. Det er blevet til nogle store runde bygninger med private boliger udadtil og fællesrum i centrum af bygningen. Konceptet er primært tænkt som vision, men nu tyder det på, at det kan udføres i praksis 3 steder rundt om i landet.

Anders Bay Holm, Partner / Arkitekt MAA, KANT arkitekter

 

15:15-15:50 Til kamp mod ensomheden: Partnerskab om model for fremtidens seniorbofællesskab

Albertslund Kommune, KAB, Boligselskabet AKB, Albertslund og Realdania er gået sammen om at udvikle en model for fremtidens seniorbofællesskab i Albertslund, med fokus på det der danner grundlag for fællesskabet – nemlig de fælles værdier samt fællesområderne ude og inde. Projektet id, skal inspirere til nye former for seniorbofællesskaber i den almene boligsektor, og skal være med til at øge livskvaliteten hos seniorer og bekæmpe ensomhed. Det er også grundtanken bag Realdanias initiativ ’Rum og fællesskaber for ældre’.

Taler annonceres snarest

 

15.50 – 16:00 Afrunding og tak for i dag

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen

 

Du kan med fordel også deltage i:

Bygherreforeningens konference: Hvordan bygger vi verdens bedste plejeboliger?, den 12. november 2019

Bygherreforeningens Netværk for Universelt design og tilgængelighed 

 

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 22
  oktober
  Digitalisering - København

  Lancering af Digitaliseringsguiden

  Som led i den nye Digitaliseringsstrategi fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, præsenterer Bygherreforeningen: Digitaliseringsguiden, med gode råd og tjeklister til digitale krav i udbud. Digitaliseringsguiden viser vejen for at højne…

 • 23
  oktober
  Aftaler - København

  Det første år med det nye aftalesystem

  Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi…