Hvordan kan vi hver især, og i fællesskab, øge diversiteten i byggeriet – både kulturelt og strukturelt? Og hvordan kan bygherre tage de nødvendige skridt til at få sikret  diversiteten i deres projekter, i samarbejde med de forskellige led i værdikæden?  

På denne seminardag giver vi inspiration og diskuterer konkrete værktøjer til, hvordan bygherre bedst muligt kan indlede initiativer for styrket diversitet. 

Det gør vi gennem et to-delt program. Om formiddagen sætter vi fokus på kulturen i byggeriet. Her får du bl.a. indblik i inklusion og diversitet som konkurrenceparameter for virksomheder samt vigtig lovgivning og Best Practise på området. I eftermiddagens program laver vi nedslag i bl.a. problematikkerne omkring den nye øremærkede barsel og giver inspiration til metoder til bredere rekruttering i en branche, der skriger på arbejdskraft. 

Seminaret udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA). 

Er du medlem af FBSA? Så får du samme medlemspris som Bygherreforeningens medlemmer, 2.900 kr. ex. moms. Alt du skal gøre er at tilmelde dig via siden her, så fratrækkes din rabat ved faktureringen. Du behøver ikke at notere, at du er medlem af FBSA ved tilmeldingen. 

 

Program

 

09:00-09:30 Morgenkaffe 

  

09:30-09:40 Velkomst 

Christina Schultz, sekretariatschef, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

  

KULTUREN I BYGGERIET

 

09:40-10:20 Vi undersøger byggeriets kultur – om rapporten ‘Vejen til større kønsdiversitet i byggeriet, kultur i byggeriet og virksomhedernes målsætninger for diversitetsarbejdet’

I en rapport, som Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar udarbejdede i 2021 i samarbejde med PotentialCo og Daregender, ser vi på, hvad der kendetegner kulturen i byggeriet, på tværs af hele værdikæden, og hvordan denne kultur påvirker muligheden for at styrke diversiteten i branchen. Oplægget byder desuden på et indblik i erfaringer fra FBSA’s arbejde med diversitet i branchen.  

  • Indblik i rapporten ‘Vejen til større kønsdiversitet i byggeriet’ 
  • Rundspørge til byggeriets virksomheder om diversitetsindsatser 
  • FBSA’s anbefalinger til handling 

Christina Schultz, sekretariatschef, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar 

  

10:20-11:00 Lovgivning og Best Practise – hvad siger lovgivningen om diversitet, og hvad skal man som virksomhed være opmærksom på?

Diversitet og inklusion er ikke længere bare ’nice to have’, men bliver i stadigt højere grad et afgørende konkurrenceparameter for virksomheder. Men hvad siger lovgivningen egentlig om diversitet i ledelser og medarbejderskarer, og hvordan skal virksomheder forholde sig til krænkelser på arbejdspladsen? Vær med, når vi får indblik i den eksisterende lovgivning, som virksomheder skal leve op til samt gråzoner for, hvor problemerne typisk opstår, når det kommer til at udarbejde politikker for diversitet og sexisme.

Rikke Søgaard Berth & Finn Schwarz, partnere, Horten Advokatpartnerskab 

  

11:00-11:40 Hvordan forebygger du som virksomhed seksuel chikane og fremmer diversitet?

Virksomhedspolitikker mod seksuel chikane og diversitet på arbejdspladsen løser ikke noget i sig selv. Men processen bag udviklingen af politikkerne er vigtig, ligesom synlighed af virksomhedens kultur i politikken spiller en rolle for medarbejdernes velvære. Få indblik i erfaringer fra en arkitektvirksomhed, der med afsæt i medarbejderstaben, har arbejdet med både målsætninger for diversitet og med at skabe rum for handling, hvis man som medarbejder føler sig ekskluderet eller oplever grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen.

Nadia Sander Strange, bæredygtighedsrådgiver, Christensen & Co Arkitekter 

  

11:40-12:00 Workshop-øvelse 

  

12:00-13:00 Frokost 

  

REKRUTTERING OG BARSEL

 

13:00-13:10 Stemmer fra byggebranchen 

  

13:10-13:50 Om diversitet og familieliv – ”Mor er omsorgsgiver og far er skaffer – eller hvad?” Hvordan skaber vi økonomisk ligestilling i en presset virksomhedsøkonomi?

Det er som oftest mændene, der arbejder, og kvinderne, der tager barslen, når familien udvides hos virksomhedernes medarbejdere. Ny lovgivning, der giver mænd ni ugers øremærket barsel, vender om på den dynamik – men hvordan kan virksomheder skabe en bæredygtig økonomi, når tingene ændrer sig, og vi går mod en mere ligestillet fremtid? Det skal vi høre mere om i dette oplæg ved Lisbeth Odgaard Madsen, som har mange års erfaring med at rådgive virksomheder om forandringsledelse, diversitet og inklusion.

Lisbeth Odgaard Madsen, stifter,  PotentialCo 

  

13:50-14:15 Eftermiddagskaffe 

  

14:15-14:25 Stemmer fra byggebranchen 

  

14:25-15:05 Case: At rekruttere bredt gennem neutrale rekrutteringsopslag

I Danmark har Bettina Lange, Regional Director for Castellum Danmark, taget den miljømæssige bæredygtighed skridtet videre i arbejdet med social bæredygtighed. Her kan du høre hvordan Castellum har arbejdet med erfaringer og udfordringer inden for social bæredygtighed.
Konkret måler virksomheden på kønskvotering samt ansatte med international baggrund. For at kunne være operationel i arbejdet mod disse mål, har virksomheden søgt hjælp i lovgivningen indenfor, hvad der reelt kan og gøres. I Danmark er virksomheden derfor begyndt at arbejde med en ansættelsesproces, hvor ansøgerne bliver anonyme, og virksomheden har mulighed for at være objektive og så fair som muligt mod alle ansøgere.

Bettina Lange, regional director, Castellum 

  

15:05-15:45 Hvilke udfordringer ser lærlingene for øget diversitet?  

Der er kun 4% kvindelige håndværkere i Danmark, og det er meget ulige fordelt på de forskellige fag. Malerfaget har 37% kvinder, mens de fleste andre fag har meget få kvinder (murerfaget 0,7%, tømrerfaget 0,9 % og elektrikerfaget 1,4%). Så hvordan kan vi skabe bedre forudsætninger for at tiltrække og fastholde lærlinge i branchen, for at få skabt en øget diversitet og dermed også innovationskraft? Med udgangspunkt i sine erfaringer fra arbejdsmiljøarbejde i byggebranchen og arbejdet med lærlingeindsats i Bygherreforeningen giver Karin Parbst indblik i kulturen omring lærlinge som de absolut nederste i hierarkiet, og hvordan denne har betydning for, hvorvidt lærlinge finder sig til rette i branchen, eller søger videre til andre brancher.

Karin Parbst, seniorkonsulent, Bygherreforeningen, Byg med unge – alliancen

  

15:45-16:00 Opsamling og diskussion 

  

16:00 Tak for i dag 

  

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

 

Praktisk

Seminariet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

 

Foto: Ant Rozetsky