De 17 verdensmål udvider bæredygtighedsbegrebet og udfordrer os til at tænke i nye baner. Alle brancher arbejder i øjeblikket på at leve op til verdensmålene, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Bygherrerne har en særlig vigtig rolle, fordi de stiller krav til resten af værdikæden og i mange tilfælde har en langsigtet interesse, der rækker udover bygge-/anlægsprojektet.

Spørgsmålet er, hvordan de formulerede målsætninger kan omsættes til praksis!
Hvordan kommer vi som professionelle bygherrer frem til en strategi for vores rolle i at løfte verdensmålene; hvilke krav og incitamenter skal vi opstille, og hvordan kan vi som bygherreorganisationer arbejde konkret med verdensmålene i de enkelte projekter?

Mogens Lykketoft, fhv. minister og formand for FNs generalforsamling og Torben Möger Pedersen, adm. direktør, Pension Danmark vil med hver deres tilgang inspirere og udfordre os på disse spørgsmål. Hør også om Bygherreforeningens igangværende og planlagte indsatser – og slut af med netværk og jubilæumsfejring.

 

OBS! Sommerafslutningens faglige del er kun for medlemmer. Ikke-medlemmer er velkomne til gårdhygge og netværk fra kl. 16:10.

Program

13:30-14:00 Ankomst og netværk

 

14:00-14:10 Velkomst og introduktion

Rolf Andersson, formand, Bygherreforeningen

 

14:10-14:50 Verdensmålene som løftestang for bæredygtig udvikling og klimaindsatsen som trækhest
FNs 17 mål er den nødvendige globale dagsorden, hvis kommende generationer skal have chancen for at undgå uoprettelige katastrofer. Det kræver indsats på tværs af fag og brancher og både professionelt og privat. Det forudsætter at vi alle – myndigheder, virksomheder og de enkelte borgere – foretager bæredygtige valg!  Så hvordan kan vi fremme målene ved at stille krav i indkøbspolitikker og dermed sætte skub i innovation og en bæredygtig udvikling, der involverer hele byggebranchens værdikæde?

Mogens Lykketoft, fhv. minister og fhv. formand for FNs generalforsamling

 

14:50-15:20 Verdensmål som strategi og rammebetingelse
PensionDanmark har en strategi om bæredygtige byggerier og ejendomme, da det ud fra et investeringsmæssigt synspunkt er økonomisk attraktivt og med til at sikre værdien af PensionDanmarks ejendomsportefølje på langt sigt. Det har derfor ligget lige for at udvide fokus til at omfatte verdensmålene som en ramme for de forretningsmæssige bygherrebeslutninger. Få indblik i, hvordan PensionDanmark arbejder struktureret med verdensmålene, så målene sætter rammen for de valg, der træffes om bygninger og byggeproces.

Torben Möger Pedersen, adm. direktør, PensionDanmark

 

15:20-15:50 Verdensmål som fundament for koncept- og ejendomsudvikling
Som investor, bygherre og driftsherre er målet at skabe langsigtet værdi for lejere, investorer og lokalsamfund. Og her kommer verdensmålene 360 grader rundt, fra den første tegnede streg til det levede liv i bygningerne. Kom med i maskinrummet og få eksempler fra både igangværende og kommende projekter, herunder UN17 Village i Ørestad.

Elisabeth Hermann Frederiksen, head of sustainability, NREP

 

15:50-16:10 Bygherreforeningens arbejde med verdensmål
Bygherreforeningen har verdensmålene som ny mærkesag og planlægger nu, hvordan foreningen kan hjælpe medlemmerne med at implementeres målene både strategisk, taktisk og operationelt fra organisationernes kerneforretninger og helt ud i de enkelte projekter. Her får du en status på foreningens arbejde.

Henrik Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

16:10 Sommerafslutning og 20-års markering
Efter den faglige del af sommerafslutningen er du inviteret til ægte gårdhygge, hvor vi ønsker hinanden tillykke med Bygherreforeningens første 20 år. Grillen vil være tændt, øllene kolde og de musikalske toner lune.