Der kommer i dag mere og mere fokus på pædagogik, de fysiske rammer og klima i flere af vores institutioner. Allerede fra en hel tidlig alder, er det vigtigt at kunne udvikle sig i gode rammer, hvor pædagogikken spiller en afgørende rolle og indeklimaet er sundt.

På dette seminar tager vi fat i flere problemstillinger omkring byggeri, renovering, indretning og drift af daginstitutioner. Vi skal blandt andet høre om samspillet mellem pædagogik og rum, vigtigheden af gode ude- og legerum, og hvordan vi kan skabe et godt og sundt indeklima. Samtidig byder dagen på præsentationer af konkrete projekter, hvor der er tænkt i helt nye tanker inden for byggeri og drift af daginstitutioner.

Dagen byder desuden på en aktiv debat, hvor flere af oplægsholderne og salen inkluderes. Seminaret er for dig der bygger, renoverer, indretter eller drifter daginstitutioner.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad

 

09:30-09:45 Introduktion til dagen og status fra deltagerne

Emily Krygell Schrøder, projektleder, Bygherreforeningen

 

09:45-10:30 Samspillet mellem pædagogik og rum

Når vi bygger daginstitutioner, er de pædagogiske tanker og idéer et essentielt element i projektet. De pædagogiske tanker skal nemlig ikke kun inddrages i det daglige arbejde på institutionerne men bør også indtænkes fra start og inkluderes i byggeriet af de fysiske rammer. Men hvordan sørger vi for, at de pædagogiske tanker og de fysiske rammer spiller sammen? Det starter vi dagens konference med at høre et bud på, og vi skal samtidig høre om et konkret eksempel, hvor en institution har arbejdet med samspillet mellem pædagogik og rum.

Susanne Staffeldt, arkitekt, Rumpiloterne

 

10:30-10:45 Kaffepause

 

10:45-11:25 Pædagogiske uderum

Hvordan skaber vi de bedste muligheder for leg, læring, bevægelse og sociale fællesskaber i daginstitutionens uderum? Vi skal blandt andet høre om indretning af tydelige zoner, varierede rum og rum i rum, og uderum som taler til alle sanser. Oplægget viser eksempler på, hvordan man kan skabe gode pædagogiske uderum til mangfoldige aktiviteter ‘hver dag – mange timer – året rundt’, og hvordan man som bygherre skal angribe processen.

Winie Rieken, arkitekt, Learning Spaces

 

11:25-12:05 Gode legemiljøer – hvad betyder det?

I et nyt samarbejde sætter DCUM og LEGO Fonden fokus på kvalitetsstærke legemiljøer i dagtilbud. Rum og pædagogik hænger uløseligt sammen og udgør en helhed omkring børns leg, læring og trivsel. Det stiller store krav til både det pædagogiske personales legende kompetencer og de fysiske rammer, når der skal udvikles et legemiljø, der giver alle børn mulighed for leg, fordybelse og læring. Vi skal høre mere om dette spændende 18-måneders pilotprojekt.

Ulla Kjærvang, specialkonsulent, Dansk Center for Undervisningsmiljø

 

12:05-13:05 Frokost

 

13:05-13:25 Opsamlende snak om formiddagens oplæg

 

13:25-14:05 Betydningen af et sundt indeklima

Børn trives bedst i et i sundt indeklima, men undersøgelser viser, at der i mange institutioner er et bekymrende højt niveau af skadelige kemikalier, partikler og CO2. Dette er især et problem, da børn stadig er i fuld udvikling både fysisk og psykisk, og derfor er de særligt sårbare overfor ydre påvirkninger. Så hvordan sørger vi for at løse denne problemstilling, når vi renoverer og bygger? Og hvordan kan vi efterfølgende opretholde et sundt indeklima i daginstitutionerne?

Lone Mikkelsen, seniorrådgiver, Rådet for grøn omstilling

 

14:05-14:45 Strategi i Aarhus Kommune: Sunde og bæredygtige daginstitutioner

Med en stærk ambition om at være CO2-neutral i 2030 arbejder Aarhus kommune i høj grad med bæredygtighed i mange af kommunens projekter. Det gælder også dagtilbud, hvor der arbejdes med at udvikle bæredygtige fysiske rammer, men også med at inddrage bæredygtige tiltag i børnenes hverdag i institutionerne. Vi skal her høre om kommunens arbejde med fokus på projekteksemplerne ’Serinedalen’ og ’Højrissgårdsvej’, hvor der er arbejdet med tidlig entreprenørinddragelse, krav om reduktion af CO2 i, frivillig bæredygtighedsklasse, bevarelse af eksisterende byggeri og CO2-venlige materialevalg.

Louise Kissmeyer, klimaprojektleder, Aarhus Kommune og Anne Marie Due Schmidt, bygningschef, Aarhus Kommune

 

14:45-15:05 Kaffepause

 

15:05-15:45 Bæredygtighed i børnehøjde

Vi er efterhånden ikke i tvivl om, at vi er nødt til at arbejde med bæredygtighed i en langt større grad, end vi hidtil har gjort. Mange brancher sadler om, og her er byggebranchen ikke en undtagelse. Men hvordan kommer vi i gang med de bæredygtige projekter? Og hvordan kan vi arbejde med bæredygtighed i vores daginstitutioner? Hjørring Kommune har netop opført Børnehuset Svanen, Hjørring, og vi skal her høre mere om, hvordan kommunen kom i gang med projektet, hvad visionerne har været, de valgte bæredygtige elementer, hvordan de pædagogiske tanker spiller ind, og om det endelige resultat lever op til visionerne.

Maj-Britt Wærn Jensen, projektleder og bygherrerådgiver, Hjørring Kommune og Lars Ole Christensen, pædagogisk administrativ konsulent og projektleder, Hjørring Kommune

 

15:45-16:00 Afrunding og de sidste spørgsmål

Faciliteres af Emily Krygell Schrøder, projektleder, Bygherreforeningen

 

16:00 Tak for i dag

 

 

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.