Efter et år med nedlukning tænker mange organisationer og virksomheder at det nok vil være naturligt at fortsætte med en høj grad art hjemmearbejdsdage til medarbejderne. Det digitale setup fungerer jo og det gør os fysisk uafhængige. Spørgsmålet er bare, hvad det gør ved vores behov for kontorarbejdsplader i fremtiden. Det er svært at forestille sig halvdelen af medarbejdere være på digitale møder i et åbent kontorlandskab samtidig. Så har corona lige aflivet ”open office” som den dominerende trend i kontorbyggeri. Og hvad kommer der så i stedet?

Morgenmødet er optakt til vores nye netværk om kontorarbejdspladser og kontorbyggeri, som starter op i efteråret 2021 og fremover mødes 2 gange årligt. Netværket er åbnet for alle. Læs mere her Netværk for kontorarbejdspladser og kontorbyggeri

Program

 

08:00-08:10 Velkomst og introduktion

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

08:10-08:30 Når de fysiske rammer udfordres af en ny normal
Midt under pandemien, gennemførte Eva Bjerrum sidste år en stor spørgeskemaundersøgelse i 2 forskellige virksomheder og en række teams-interviews med medarbejdere, der arbejdede hjemme. For Eva, som har mange års erfaring i at forske i bl.a. kontorbyggerier, stod det hurtigt klart, at de åbne kontormiljøer med møde- og stillerum, som mange har været vant til at opholde sig i 5 dage om ugen før corona, står over for store forandringer. De fleste medarbejdere ønsker et øget omfang af hjemmearbejde i fremtiden og hvilke temaer bliver nu de interessante i forhold til fremtidens hybride arbejdspladser?

Eva Bjerrum, Distinguished Organisation Analyst, Alexandra Instituttet

 

08:30-08:50 Bygningsstyrelsen: Aktivitetsbaseret kontorindretning
Bygningsstyrelsens hovedkontor er indrettet ud fra et aktivitetsbaseret princip, med bl.a. fokuspladser, stilleområder og aktivitetsområder. Dette er arealeffektivt og så understøtter designet desuden styrelsens opgaver bedre end en traditionel kontorindretning. Men hvad gør man under corona? Hør om styrelsens erfaringer med hjemmearbejdet og om deres politik for distancearbejde, der skal sikre medarbejdernes trivsel og øge fleksibiliteten i hverdagen.

Anja Funck, proceskonsulent, Bygningsstyrelsen

 

08:50-09:00 Afslutning og diskussion

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

09:00 Tak for i dag!

 

Vil du vide mere om kontorbyggerier?

Så er vores nye faglige netværk måske noget for dig: Netværk om kontorarbejdspladser og kontorbyggeri.