Som projektleder på et byggeprojekt skal du styre en række forskellige interessenter. Det gælder alt fra et broget politisk bagland og en krævende styregruppe til en mangeartet projektgruppe. Du skal sikre, at der er fremdrift i projektet, at tidsplanen holder og at økonomien balancerer.

I dette arbejde er du afhængig af, at alle interessenter arbejder sammen som et team. Derfor får du med dette kursus nogle unikke værktøjer til at sikre et produktiv samspil mellem projektets fagligheder. Du bliver dermed rustet til at samle og lede en proces, hvor faglige og personlige kompetencer bringes i spil for at bidrage til byggeprojektets resultater.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

09:30-10:00 Velkomst og introduktion til dagen: Hvad er et effektivt projektsamarbejde?
Vi rammesætter dagens tema ved at tage temperaturen på det effektive projektsamarbejde. Vi drøfter i plenum, hvilke erfaringer vi har med at skabe et godt samarbejde, og hvordan en god kultur i et projektteam ser ud.

 

10:00-11:00 Den effektive teamleder
Vi starter med fokus på dig som teamleder. For at forstå andre, må man starte med sig selv. Derfor tager vi afsæt i din personprofil for at øge din selvforståelse og effekt på andre.

 

11:00-11:30 Det effektive teamsamarbejde
Vi ser på, hvordan man kommer fra at være en effektiv gruppe med silotænkning til at arbejde på tværs med en klar målsætning i et stærkt team. Du får dermed indsigt i, hvordan du kan tage højde for de stærke mekanismer, der er afgørende for, om I lykkes med teamsamarbejdet eller ej.

 

11:30-12:30 Frokost

  

11:00-11:30 Det effektive teamsamarbejde (fortsat)
Vi ser på, hvordan man kommer fra at være en effektiv gruppe med silotænkning til at arbejde på tværs med en klar målsætning i et stærkt team. Du får dermed indsigt i, hvordan du kan tage højde for de stærke mekanismer, der er afgørende for, om I lykkes med teamsamarbejdet eller ej.

 

13:00-14:30 Gruppedynamik, ledelsesstil og synergi mellem kompetencer og forskelligheder
Vi arbejder med mulige gruppedynamikker i en projektgruppe, og du får værktøjer til at effektivisere samarbejdet. Derefter dykker vi ned i, hvordan du kan målrette din ledelsesstil til modtageren, så du tilpasser din kommunikation og får det bedst mulige afsæt for at skabe et samarbejde. Du bliver dermed klædt på til at lede en proces, hvor I bruger teamets fulde potentiale til at skabe synergi, hvor alle bidrager med deres faglige kompetencer og forskelligheder.

 

 14:30-15:00 Kaffe og kage 

 

15:00-16:00 Det effektive samarbejde i virkeligheden
Vi slutter dagen i med at bringe kursets pointer ind i virkeligheden. Du får dermed en drejebog med øvelser til at arbejde videre med i dit projekt for at understøtte teamudviklingen.

  

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Underviser

Maiken Vørs Jeppesen, indehaver og konsulent, Konsulenthuset HRip
Maiken er seniorkonsulent og indehaver af HRip, som hun grundlagde i 2006 efter en længere karriere som leder. Med mere end 25 års bred erfaring i bagagen, er hun en anerkendt facilitator, underviser og foredragsholder inden for udvikling af mennesker, teams og organisationer.

Maiken arbejder typisk med organisationsudvikling og robusthed overfor forandringer, udvikling af ledere på alle niveauer, personlig udvikling samt udvikling af teams og afdelinger, så de opnår et stærkere samarbejde. Herudover fungerer hun som mediator i konfliktløsninger og coaching af udvalgte klienter.

Kendetegnene for Maiken som underviser er, at hun lægger meget vægt på, at al facilitering skal munde ud i konkrete resultater. Dette afspejler sig i hendes aktiverende og læringsrige processer med konkrete værktøjer og tydelig kobling til praksis.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:
Du kan trygt tilmelde dig Bygherreforeningens arrangementer. Vi følger Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger, og hvis det ikke er muligt at mødes fysisk, vil vi afholde en digital, forkortet og billigere version af arrangementet på samme dato. I så fald får du mere information direkte på mail.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt om for at få et tilbud.