Når entreprenøren inddrages tidligt i processen, kan det være positivt for alle involverede. Det giver bygherren mulighed for at få et klarere overblik over projektets risici, pris og bygbarhed. Ligesom det kan sikre et bedre samarbejde på tværs af roller og fagligheder.

Udfordringen er dog, at de traditionelle fagligheder og skel mellem arkitekter, ingeniører og entreprenører samtidig bliver udvisket. Det stiller helt nye krav til projektets struktur og faser. Derfor er det vigtigt, at projektets spilleregler fastlægges fra start, hvis gevinsterne af den tidlige inddragelse skal høstes.

Med dette kursus får du værktøjer til at håndtere dette, ligesom du får viden om, hvornår og hvordan entreprenørens kompetencer bringes bedst muligt i spil. Seminaret giver dig indblik i, hvordan samarbejdet kan glide, så alle parter lukrerer af entreprenørens tidlige inddragelse og hvilke elementer, der går igen både kontraktuelt og relationelt.

På dagen får du indsigt i, hvordan du kan styre den tidlige inddragelse af entreprenøren og sikre et godt udbytte for alle parter ved at definere klare grænseflader, placering af risici og de bedste løsninger for projektet.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på kaffe og morgenbrød.

 

09:30-10:00 Velkomst og introduktion
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg  

 

10:00-11:00 Overblik over modeller for tidlig inddragelse
Få overblik over de forskellige kontraktmodeller og deres styrker og svagheder ud fra en juridisk vinkel, så du kan finde den model og det aftalegrundlag, der passer til dit byggeprojekt.

Anders Jost Buch, advokat, Molt Wengel

 

11:00-11:15 Formiddagspause

 

11:15-12:00 Overblik over modeller for tidlig inddragelse (fortsat)

Anders Jost Buch, advokat, Molt Wengel

 

12:00-13:00 Frokost  

 

13:00-13:45 Oplæg annonceres snarest

 

13:45-14:30 Tidlig Involvering – hvor er gevinsten og hvordan gør man?
Store bygherrer som Københavns Lufthavne og DSB har efterhånden mange års erfaring med både dialogbaserede udbud – og de seneste år med ‘tidlig involvering’, oftest i totalentreprise. Tidlig involvering har de seneste år har fundet sin form i branchen, under forskellige etiketter, som også omfatter ‘strategiske samarbejder’ og lignende. De dækker alle over projekter, hvor entreprenører, underentreprenører og leverandører inddrages tidligt i projektforløbet sammen med rådgiverne og bygherren. Det øger fremdriften i nogle typer af projekter, nedsætter risikoen for uforudsete hændelser, er med til at udpege de bedst egnede løsningsmetoder, sikrer bygbarhed, samlet projektansvar og bedre styring af tid og økonomi. Det kan også minimere grundlaget for tvister mellem de mange parter. Her kan du høre om nogle af de metoder og koncepter, der bliver brugt, og hvad deres rationale og muligheder er.

Finn Bloch, underdirektør, Nye Grønne Værksteder, DSB og tidligere programchef, Københavns Lufthavne

 

14:30-14:45 Eftermiddagspause

 

14:45-15:30 Oplæg annonceres snarest

 

15:30-16:00 Opsamling og erfaringsudveksling

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg  

 

16:00 Tak for i dag 

 


Ret til ændringer forbeholdes

 

Oplægsholdere

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har været med til at udvikle Værdibygs vejledninger om tidlig entreprenørinddragelse.

Anders Jost Buch, advokat, Molt Wengel
Læs mere om Anders Jost buch her.

Finn Bloch, underdirektør, Nye Grønne Værksteder, DSB og tidligere programchef, Københavns Lufthavne
Finn har som tidligere programchef i Københavns Lufthavne haft ansvaret for de seneste års storstilede udvidelse af Københavns Lufthavne og har mange års erfaring inden for projektledelse, forretningsledelse, processer og ikke mindst samarbejder mellem virksomheder i byggeriet. Finn tiltræder i januar 2022 ny stilling som underdirektør i DSB med ansvar for at opbygge faciliteter til de nyindkøbte togsæt. Programmet, Nye Grønne Værksteder, har et budget på ca. 5 mia kr, fordelt på forskellige lokationer i Øst og Vest og sætter fokus på at skabe så grønne løsninger som muligt, både ved opførelsen og i den efterfølgende drift.

M.fl.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 30 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

 

Uddannelsesforløb i ’Udbud og marked’

Bygherreforeningen udbyder hvert år en række faste kurser og seminarer vedrørende udbud og marked. Nogle kurser har vi valgt at samle i uddannelsesforløb, der giver en god platform for at blive klædt godt på hele vejen rundt. Med uddannelsesforløbene tilmelder du dig flere kurser samtidig og til reduceret pris.  Alle kurser kan fortsat købes enkeltvistØnsker du at følge uddannelsesforløbet i ‘Udbud og marked’, så læs mere og tilmeld dig via siden her.