Når entreprenøren inddrages tidligt i processen kan det være positivt for alle involverede. Det giver bygherren mulighed for at få et klarere overblik over projektets risici, pris og bygbarhed. Ligesom det kan sikre et bedre samarbejde på tværs af roller og fagligheder. Udfordringen er dog, at de traditionelle fagligheder og skel mellem arkitekter, ingeniører og entreprenører samtidig bliver udvisket. Det stiller helt nye krav til projektets struktur og faser. Derfor er det vigtigt, at projektets spilleregler fastlægges fra start, hvis gevinsterne af den tidlige inddragelse skal høstes.

Med dette seminar får du værktøjer til at håndtere dette, ligesom du får viden om, hvornår og hvordan entreprenørens kompetencer kan bringes i spil bedst muligt. Seminaret giver dig indblik i, hvordan samarbejdet kan glide, så alle parter lukrerer af entreprenørens tidlige inddragelse, og hvilke elementer der går igen både kontraktuelt og relationelt.

På seminaret får du dermed indsigt i, hvordan du kan styre den tidlige inddragelse af entreprenøren og sikre et godt udbytte for alle parter ved at definere klare grænseflader, placering af risici og de bedste løsninger for projektet.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst, morgenmad og kaffe 

 

09:30-10:00 Velkomst og introduktion til dagen

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg 

 

10:00-12:00 Overblik over modeller for tidlig inddragelse
Få overblik over de forskellige kontraktmodeller og deres styrker og svagheder ud fra en juridisk vinkel, så du kan finde den model og det aftalegrundlag, som passer til dit byggeprojekt.

Christian Molt Wengel, partner og advokat, Molt Wengel 

 

12:00-13:00 Frokost  

 

13:00-13:45 Tidlig inddragelse i projekteringen hos parterne omkring ’TRUST’
Hvordan projekterer du dit byggeri, så de udførende kompetencer kommer værdiskabende i spil så tidligt som muligt? Få indsigt i hvordan TRUST skaber rammerne om et dynamisk samarbejde – hvordan er det organiseret, og hvad er præmisserne for, at det lykkes?

Uffe Bay-Smidt, partner og arkitekt MAA, KANT arkitekter og Kim Thinggaard, projektdirektør, Enemærke & Petersen 

 

13:45-14:30 Hvor er gevinsten, og hvad er forudsætningerne for at høste den?
Københavns Lufthavne har mange års erfaring med dialogbaserede udbud og udviklet en proces for ”tidligt udbud”, hvor entreprenøren inddrages tidligt i projektforløbet. Det øger fremdriften i nogle typer af projekter, nedsætter risikoen for uforudsete hændelser og er med til at udpege de bedst egnede løsningsmetoder.

Finn Bloch, programchef, Københavns Lufthavne 

 

14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-15:30 Entreprenørens ønsker og motivation ved tidlig inddragelse
Hvordan kan bygherre gøre sig interessant overfor entreprenøren, og hvilke krav kan entreprenøren stille til bygherre? Entreprenørens syn på tidlig inddragelse.

Taler annonceres snarest

 

15:30-16:00 Hvordan ruster du bygherreorganisationen til tidlig inddragelse?
Med afsæt i dagens oplæg drøfter vi, hvordan vi kan inddrage entreprenørkompetencerne i konstruktivt samarbejde. Du får samtidig en introduktion til Værdibygs vejledninger om emnet.

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg 

 

16:00 Tak for i dag 

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

 

Oplægsholdere

 

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har været med til at udvikle Værdibygs vejledninger om tidlig entreprenørinddragelse.

 

Christian Molt Wengel, partner og advokat, Molt Wengel
Christian har i 18 år beskæftiget sig intensivt med alle aspekter inden for entrepriseretten, og har omfattende erfaring med at repræsentere byggeriets parter i rets- og voldgiftssager.

 

Uffe Bay-Smidt, partner og arkitekt MAA, KANT arkitekter A/S og Kim Thinggaard, projektdirektør, Enemærke & Petersen
Uffe Bay-Smidt og Kim Thinggaard er henholdsvis rådgiver og entreprenør på det strategiske partnerskab TRUST, som er et omfattende partnerskab mellem Byggeri København og seks rådgivende samarbejdspartnere om udvikling og udførelse af skole- og institutionsbyggerier. TRUST skal udvikle, projektere og fuldføre byggerier for 2,3 mia. kr. over 4 år.

 

Finn Bloch, programchef, Københavns Lufthavne
Finn har som programchef ansvaret for udvidelsen af Københavns Lufthavne, der skal gå fra ca. 25 til 40 mio. passagerer per år. Finn har mange års erfaring inden for projektledelse, forretningsledelse, processer og ikke mindst samarbejder mellem virksomheder i byggeriet.

 

Praktisk

Seminaret er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Kursusforløb i udbud og marked

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.