Når entreprenøren inddrages tidligt i processen, kan det være positivt for alle involverede. Det giver bygherren mulighed for at få et klarere overblik over projektets risici, pris og bygbarhed. Ligesom det kan sikre et bedre samarbejde på tværs af roller og fagligheder.

Udfordringen er dog, at de traditionelle fagligheder og skel mellem arkitekter, ingeniører og entreprenører samtidig bliver udvisket. Det stiller helt nye krav til projektets struktur og faser. Derfor er det vigtigt, at projektets spilleregler fastlægges fra start, hvis gevinsterne af den tidlige inddragelse skal høstes.

Med dette seminar får du værktøjer til at håndtere dette, ligesom du får viden om, hvornår og hvordan entreprenørens kompetencer bringes bedst muligt i spil. Seminaret giver dig indblik i, hvordan samarbejdet kan glide, så alle parter lukrerer af entreprenørens tidlige inddragelse og hvilke elementer, der går igen både kontraktuelt og relationelt.

På dagen får du indsigt i, hvordan du kan styre den tidlige inddragelse af entreprenøren og sikre et godt udbytte for alle parter ved at definere klare grænseflader, placering af risici og de bedste løsninger for projektet.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på kaffe og morgenbrød.

 

09:30-10:00 Velkomst og introduktion
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg  

 

10:00-12:00 Overblik over modeller for tidlig inddragelse
Få overblik over de forskellige kontraktmodeller og deres styrker og svagheder ud fra en juridisk vinkel, så du kan finde den model og det aftalegrundlag, der passer til dit byggeprojekt.

Anders Vestergaard Buch, advokat, ph.d., Molt Wengel

 

12:00-13:00 Frokost  

 

13:00-13:45 Læring om tidlig inddragelse i projekteringen
Hvordan projekterer du dit byggeri, så de udførende kompetencer kommer værdiskabende i spil så tidligt som muligt? Få indsigt i konkret læring om tidlig entreprenørinddragelse og råd til, hvordan du sikrer et succesfuldt samarbejde, der skaber resultater, på både den korte og den lange bane.

Taler følger

 

13:45-14:30 Hvor er gevinsten og hvad er forudsætningerne for at høste den?
Københavns Lufthavne har mange års erfaring med dialogbaserede udbud og udviklet en proces for ”tidligt udbud”, hvor entreprenøren inddrages tidligt i projektforløbet. Det øger fremdriften i nogle typer af projekter, nedsætter risikoen for uforudsete hændelser og er med til at udpege de bedst egnede løsningsmetoder.

Finn Bloch, programchef, Københavns Lufthavne 

 

14:30-14:45 Eftermiddagspause

 

14:45-15:30 Entreprenørens ønsker og motivation ved tidlig inddragelse
Hvordan kan bygherre gøre sig interessant overfor entreprenøren og hvilke krav kan entreprenøren stille til bygherre? Dette indlæg giver dig entreprenørens syn på tidlig inddragelse.

Taler følger

 

15:30-16:00 Opsamling og erfaringsudveksling

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg  

 

16:00 Tak for i dag 

 


Ret til ændringer forbeholdes

 

 

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:

I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og vi gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor kan du trygt tilmelde dig vores arrangementer.
Konferencer og seminarer er underlagt reglerne omkring sektorpartnerskaber. Her kan vi fortsat mødes, såfremt vi sidder i ”biografopstilling” og overholder retningslinjerne vedrørende adgang til håndsprit og værnemidler, sørger for corona-venlig forplejning og god afstand
. Til mindre arrangementer med max 10 personer overholder vi ligeledes altid de nyeste retningslinjer fra myndighederne. Bemærk venligst at alle gæster i BLOX skal bære mundbind.

OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen hvis du har symptomer på Corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.


På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.

 

Kursusforløb i udbud og marked

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.