Totalentreprisen er en entrepriseform i vækst. Men hvordan sikrer du dig, at en totalentreprise er det rigtige valg til dit byggeprojekt og hvor skal du som bygherre være særligt opmærksom for at kunne høste fordelene?

På dette kursus får du indblik i, hvornår totalentreprise efter ABT18 er velegnet, gode råd til udbud og kontrakt, koordinering af samarbejdet, risikofordeling samt balancen mellem budgetsikkerhed, detaljer og frie rammer. Du får inspiration til, hvordan mulighederne for dialog indgår og hvilken rolle aftalesystemets appendikser kan spille for samarbejdet.

Udover at sætte fokus på bygherres praktiske erfaringer med ABT18 vil der ligeledes være mulighed for at byde ind med spørgsmål og problemstillinger, der er relevante for dit arbejde med totalentrepriser.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

09:45-10:30 ABT18 og totalentreprise – en introduktion til de relevante modeller
De mest anvendte modeller og mellemformer gennemgås og du får et bud på, hvilke krav du som bygherre skal være særligt opmærksom på i forhold til dine samarbejdspartnere – herunder at fordele risikoen, så der skabes gode incitamenter for samarbejdet. Vi sætter blandt andet fokus på valg af entrepriseform og totalentreprisens udfordringer samt på hvilke risici, der med fordel kan flyttes til totalentreprenøren.

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel

 

10:30-10:45 Pause

 

10:45-12:00 Hvordan kan du styre kvalitet og materialevalg i en totalentreprise?
Udbudsreglerne forbyder bygherren at bestemme hvilke konkrete materialer, totalentreprenøren skal bruge. Men også bygherrer, der ikke er underlagt udbudsreglerne, kan have vanskeligt ved at styre kvalitet og materialevalg, fordi byggeriet ikke er projekteret færdig, når totalentreprisekontrakten bliver indgået. Vi taler om, hvordan udfordringerne kan håndteres.

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-13:45 Få styr på koordineringen og samarbejdet i din totalentreprise (ekstraarbejder)
Bygherre og totalentreprenør skal samarbejde loyalt således, at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. Men hvordan skal du som bygherre håndtere de situationer, hvor fordyrelse ikke kan undgås? ABT18 foreskriver en række detaljerede regler om tilrettelæggelse og gennemførelse af samarbejdet mellem bygherre og totalentreprenør, herunder styringsredskaber og regler om reaktionspligt mv. Vi taler om, hvilke konkrete rammer ABT18 skaber og giver dig et overblik over:

  • Hvilke pligter du har som bygherre i forhold til møder, tidsplaner mv.
  • Hvordan ændringer i byggeriet skal håndteres
  • Hvornår totalentreprenøren berettiget kan kræve betaling for ekstraarbejder

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel

 

13:45-14:30 Bygherres erfaringer med ABT18
Hvilke erfaringer har Københavns Lufthavne gjort sig med ABT18?

Finn Bloch, programchef, Københavns Lufthavne

 

14:30-14:45 Kaffepause

 

14:45-15:10 Få styr på koordineringen og samarbejdet i din totalentreprise (tidsstyring)
Vi taler videre om samarbejdet i totalentreprisen med fokus på tidsstyringen og på hvordan, du som bygherre skal håndtere de situationer, hvor forsinkelse ikke kan undgås. Vi taler om, hvilke konkrete rammer ABT18 skaber og giver dig et overblik over:

  • Hvad du som bygherre kan gøre, hvis totalentreprenøren er forsinket
  • Hvilke krav, der stilles til opgørelsen af tidsfristforlængelser
  • Hvordan du kan indhente forsinkelser i dit byggeprojekt ved forcering
  • Hvad forcering er og hvordan det adskiller sig fra den almindelige pligt til at samarbejde og koordinere

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel

 

15:10-15:35 Du sætter dagsordenen: Hvad vil du gerne vide mere om?
Er du i tvivl om, hvorfor det skaber værdi for din totalentreprise at bruge appendikset om projektudvikling eller nysgerrig på, hvordan du rent praktisk skal håndtere en tilbuds- og projektgennemgang i en totalentreprise?
Vi tager temperaturen blandt deltagerne for at finde ud af, hvad du som bygherre gerne vil vide mere om i forhold til totalentreprisen. Du vælger derfor emnerne, vi skal tale om.

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel

 

15:35-16:15 10 bestemmelser, du altid bør overveje at have med i din totalentrepriseaftale
Det suverænt vigtigste for en vellykket totalentreprise er en beskrivelse af byggeriet, der rammer den rigtige balance mellem detaljer og frie rammer. Men totalentrepriseaftalen kan hjælpe med at skabe smidige rammer for, hvordan parterne forudser, bliver opmærksomme på og håndterer både muligheder og problemer ved grundlaget for totalentreprisen.

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel

 

16:15-16:30 Opsamling og evaluering

 

16:30 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Undervisere

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel
Betina har stor erfaring med rådgivning af både bygherrer, entreprenører og rådgivere inden for alle aspekter af entrepriseretten, f.eks.garantitræk (AB 92 §46), mangelhåndtering og claim management.

Du kan læse mere om Betina Kristiansson her.

Oplægsholdere

Finn Bloch, programchef, Københavns Lufthavne
Finn har som programchef ansvaret for udvidelsen af Københavns Lufthavne, der skal gå fra ca. 25 til 40 mio. passagerer pr. år. Finn har mange års erfaring inden for projektledelse, forretningsledelse, processer og ikke mindst samarbejder mellem virksomheder i byggeriet.

 

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenmad, frokost og kaffe. Læs mere om praktisk information.

Det er også muligt at deltage online til reduceret pris, kontakt os for at høre mere.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan, som altid, vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver klædt godt på inden for de enkelte områder. Ønsker du at tage et helt kursusforløb, eller en del af det, kontakt os da gerne – så hjælper vi med tilmeldingen. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.