Program

 

09:00-09:30 Ankomst, morgenkaffe og morgenbrød

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

09:40-10:10 Anbefalinger til bygherrens rolle og samarbejde med ABT18
Få Bygherreforeningens anbefalinger til, hvad du skal være opmærksom på, og hvilke kompetencer du og din bygherreorganisation skal kunne trække på for at holde snor i processen. Bygherreforeningens paradigma for totalentrepriseaftaler efter ABT 18 gennemgås som udgangspunkt for at sætte rammerne for det gode samarbejde.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

10:10-10:50 ABT 18 og totalentreprise – en introduktion til de relevante modeller
De mest anvendte modeller og mellemformer gennemgås, og du får et bud på, hvilke krav du som bygherre skal være særligt opmærksom på i forhold til dine samarbejdspartnere herunder at fordele risikoen, så alle arbejder i samme retning. Vi sætter blandt andet fokus
på valg af entrepriseform, totalentreprisens udfordringer samt hvilke risici som med fordel flyttes til totalentreprenøren.

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel

 

10:50-12:00 Hvordan kan du styre kvalitet og materialevalg i en totalentreprise?
Udbudsreglerne forbyder bygherren at bestemme, hvilke konkrete materialer totalentreprenøren skal bruge. Men også bygherrer, der ikke er underlagt udbudsreglerne kan have vanskeligt ved at styre kvalitet og materialevalg, fordi byggeriet ikke er projekteret færdig, når totalentreprisekontrakten bliver indgået. Vi taler om, hvordan udfordringerne kan håndteres.

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-13:45 Få styr på koordineringen og samarbejdet i din totalentreprise (ekstraarbejder)
Bygherre og totalentreprenør skal samarbejde loyalt, således fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. Men hvordan skal du som bygherre håndtere de situationer, hvor fordyrelse ikke kan undgås? ABT 18 foreskriver en række detaljerede regler om tilrettelæggelse og gennemførelse af samarbejdet mellem bygherre og totalentreprenør, herunder styringsredskaber og regler om reaktionspligt mv. Vi taler om, hvilke konkrete rammer ABT18 skaber og giver dig et overblik over:

  • Hvilke pligter du har som bygherre i forhold til møder, tidsplaner mv.?
  • Hvordan ændringer i byggeriet skal håndteres?
  • Hvornår totalentreprenøren berettiget kan kræve betaling for ekstraarbejder?

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel

 

13:45-14:30 Bygherres erfaringer med ABT18
Hvilke erfaringer har Københavns Lufthave gjort sig med ABT18?

Finn Bloch, programchef, Copenhagen Airports A/S

 

14:30-14:45 Kaffepause

 

14:45-15:10 Få styr på koordineringen og samarbejdet i din totalentreprise (tidsstyring)
Vi taler videre om samarbejdet i totalentreprisen med fokus på tidsstyringen, og på hvordan du som bygherre skal håndtere de situationer, hvor forsinkelse ikke kan undgås. Vi taler om, hvilke konkrete rammer ABT 18 skaber og giver dig et overblik over:

  • Hvad du som bygherre kan gøre, hvis totalentreprenøren er forsinket?
  • Hvilke krav, der stilles til opgørelsen af tidsfristforlængelser?
  • Hvordan du kan indhente forsinkelser i dit byggeprojekt ved forcering?
  • Hvad forcering er, og hvordan det adskiller sig fra den almindelige pligt til at
    samarbejde og koordinere?

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel

 

15:10-15:35 Du sætter dagsordenen: Hvad vil du gerne vide mere om?
Er du i tvivl om, hvorfor det skaber værdi for din totalentreprise at bruge appendikset om projektudvikling eller nysgerrig på, hvordan du rent praktisk skal håndtere en tilbuds- og projektgennemgang i en totalentreprise?
Vi tager temperaturen blandt deltagerne for at finde ud af, hvad du som bygherre gerne vil vide mere om i forhold til totalentreprisen. Du vælger derfor emnet, vi skal tale om.

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel

 

15:35-16:15 10 bestemmelser, du altid bør overveje at have med i din totalentrepriseaftale
Det suverænt vigtigste for en vellykket totalentreprise er en beskrivelse af byggeriet, der
rammer den rigtige balance mellem detaljer og frie rammer. Men totalentrepriseaftalen kan
hjælpe med at skabe smidige rammer for, hvordan parterne forudser, bliver opmærksomme
på og håndterer både muligheder og problemer ved grundlaget for totalentreprisen.

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel

 

16:15-16:30 Opsamling og evaluering

 

16:30 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

Underviser

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel
Betina har stor erfaring med rådgivning af både bygherrer, entreprenører og rådgivere inden for alle aspekter af entrepriseretten, f.eks.garantitræk (AB 92 §46), mangelhåndtering og claim management.

Du kan læse mere om Betina Kristiansson her.

Oplægsholdere

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen
Henrik er direktør for Bygherreforeningen og har stor indsigt i bygherrernes vilkår og rammebetingelser. Henrik er medlem af AB udvalget og har dermed været med til at formulere det nye aftalesystem.

 

Finn Bloch, programchef, Copenhagen Airports A/S

 

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenmad, frokost og kaffe. Læs mere om praktisk information.

Det er også muligt at deltage online til reduceret pris, kontakt os for at høre mere.

COVID-19:
I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og vi gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor kan du trygt tilmelde dig vores arrangementer.
Konferencer og seminarer er underlagt reglerne omkring sektorpartnerskaber. Her kan vi fortsat mødes op til 500 deltagere, såfremt vi sidder i ”biografopstilling” og overholder retningslinjerne vedrørende adgang til håndsprit og værnemidler, sørger for corona-venlig forplejning og god afstand. Til mindre arrangementer med max 10 personer overholder vi ligeledes altid de nyeste retningslinjer fra myndighederne.
OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen hvis du har symptomer på corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.

På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.