Totalentreprisen er en entrepriseform i vækst. Men hvordan sikrer du dig, at en totalentreprise er det rigtige valg til dit byggeprojekt og hvor skal du som bygherre være særligt opmærksom for at kunne høste fordelene?

På dette kursus får du indblik i, hvornår totalentreprise efter ABT18 er velegnet, gode råd til udbud og kontrakt, koordinering af samarbejdet, risikofordeling samt balancen mellem budgetsikkerhed, detaljer og frie rammer. Du får inspiration til, hvordan mulighederne for dialog indgår og hvilken rolle aftalesystemets appendikser kan spille for samarbejdet.

Udover at sætte fokus på bygherres praktiske erfaringer med ABT18 vil der ligeledes være mulighed for at byde ind med spørgsmål og problemstillinger, der er relevante for dit arbejde med totalentrepriser.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Henrik Lindved Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

09:45-10:20 ABT18 og totalentreprise – en introduktion til de relevante modeller
De mest anvendte modeller og mellemformer gennemgås og du får et bud på, hvilke krav du som bygherre skal være særligt opmærksom på i forhold til dine samarbejdspartnere – herunder at fordele risikoen, så der skabes gode incitamenter for samarbejdet. Vi sætter blandt andet fokus på valg af entrepriseform og totalentreprisens udfordringer samt på hvilke risici, der med fordel kan flyttes til totalentreprenøren.

Betina Kristiansson, advokat, Molt Wengel og gennemgående underviser

 

10:20-10:35 Pause

 

10:35-11:50 Hvordan kan du styre kvalitet og materialevalg i en totalentreprise?
Udbudsreglerne forbyder bygherren at bestemme hvilke konkrete materialer, totalentreprenøren skal bruge. Men også bygherrer, der ikke er underlagt udbudsreglerne, kan have vanskeligt ved at styre kvalitet og materialevalg, fordi byggeriet ikke er projekteret færdig, når totalentreprisekontrakten bliver indgået. Vi taler om, hvordan udfordringerne kan håndteres.

 

11:50-12:45 Frokost

 

12:45-13:30 Få styr på koordineringen og samarbejdet i din totalentreprise (ekstraarbejder)
Bygherre og totalentreprenør skal samarbejde loyalt således, at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. Men hvordan skal du som bygherre håndtere de situationer, hvor fordyrelse ikke kan undgås? ABT18 foreskriver en række detaljerede regler om tilrettelæggelse og gennemførelse af samarbejdet mellem bygherre og totalentreprenør, herunder styringsredskaber og regler om reaktionspligt mv. Vi taler om, hvilke konkrete rammer ABT18 skaber og giver dig et overblik over:

  • Hvilke pligter du har som bygherre i forhold til møder, tidsplaner mv.
  • Hvordan ændringer i byggeriet skal håndteres
  • Hvornår totalentreprenøren berettiget kan kræve betaling for ekstraarbejder

 

13:30-14:15 En bygherres erfaringer med ABT18
Hvilke erfaringer har Københavns Lufthavne gjort sig med ABT18? Har det medført ændringer hos entreprenørerne, og på proces- og faseforløbet?

Finn Bloch, underdirektør, Nye Grønne Værksteder, DSB og tidligere programchef, Københavns Lufthavne

 

14:15-14:30 Kaffepause

 

14:30-15:00 Få styr på koordineringen og samarbejdet i din totalentreprise (tidsstyring)
Vi taler videre om samarbejdet i totalentreprisen med fokus på tidsstyringen og på hvordan, du som bygherre skal håndtere de situationer, hvor forsinkelse ikke kan undgås. Vi taler om, hvilke konkrete rammer ABT18 skaber og giver dig et overblik over:

  • Hvad du som bygherre kan gøre, hvis totalentreprenøren er forsinket
  • Hvilke krav, der stilles til opgørelsen af tidsfristforlængelser
  • Hvordan du kan indhente forsinkelser i dit byggeprojekt ved forcering
  • Hvad forcering er og hvordan det adskiller sig fra den almindelige pligt til at samarbejde og koordinere

 

15:00-15:15 Du sætter dagsordenen: Hvad vil du gerne vide mere om?
Er du i tvivl om, hvorfor det skaber værdi for din totalentreprise at bruge appendikset om projektudvikling eller nysgerrig på, hvordan du rent praktisk skal håndtere en tilbuds- og projektgennemgang i en totalentreprise?
Vi tager temperaturen blandt deltagerne for at finde ud af, hvad du som bygherre gerne vil vide mere om i forhold til totalentreprisen. Du vælger derfor emnerne, vi skal tale om.

 

15:15-15:45 10 bestemmelser, du altid bør overveje at have med i din totalentrepriseaftale
Det suverænt vigtigste for en vellykket totalentreprise er en beskrivelse af byggeriet, der rammer den rigtige balance mellem detaljer og frie rammer. Men totalentrepriseaftalen kan hjælpe med at skabe smidige rammer for, hvordan parterne forudser, bliver opmærksomme på og håndterer både muligheder og problemer ved grundlaget for totalentreprisen.

 

15:45-16:00 Opsamling og evaluering

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Betina Kristiansson, advokat, Molt Wengel

Læs mere om Betina Kristiansson her.

 

Oplægsholder

Finn Bloch, underdirektør, Nye Grønne Værksteder, DSB og tidligere programchef, Københavns Lufthavne
Finn har som tidligere programchef i Københavns Lufthavne haft ansvaret for de seneste års storstilede udvidelse af Københavns Lufthavne og har mange års erfaring inden for projektledelse, forretningsledelse, processer og ikke mindst samarbejder mellem virksomheder i byggeriet. Finn tiltræder i januar 2022 ny stilling som underdirektør i DSB med ansvar for at opbygge faciliteter til de nyindkøbte togsæt. Programmet, Nye Grønne Værksteder, har et budget på ca. 5 mia kr, fordelt på forskellige lokationer i Øst og Vest og sætter fokus på at skabe så grønne løsninger som muligt, både ved opførelsen og i den efterfølgende drift.

 

Praktisk

Arrangementet er inklusiv morgenmad, frokost og kaffe. Læs mere om praktisk information.

Det er også muligt at deltage online til reduceret pris, kontakt os for at høre mere.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

Uddannelsesforløb i ‘Byggeriets aftaler’

I Bygherreakademiet har vi samlet en række af vores kurser og seminarer i egentlige uddannelsesforløb. Her tilmelder du dig flere kurser samtidig, og til reduceret pris, og klædes således godt på til at overskue og håndtere de opgaver, der ligger inden for det pågældende fagområde. Alle kurser kan selvfølgelig også fortsat købes enkeltvist. Ønsker du at følge uddannelsesforløbet i ‘Byggeriets aftaler’, så læs mere og tilmeld dig via siden her.

 

 

 

Fotokredit: Khanh Lam