Totaløkonomi i forbindelse med byggeri tager udgangspunkt i, at design, opførelse og drift af bygninger ses i en samlet økonomisk sammenhæng. Driftsudgifterne kan udgøre 60-80 procent af bygningers totaløkonomi set over for eksempel 50 års levetid. Derfor er det vigtigt at overveje og foretage totaløkonomiske beregninger.

På denne dag sætter vi fokus på totaløkonomi, og på hvordan du kan indarbejde det i projektet og i de forskellige udbudsformer. Samtidig får du indblik i forskellige modeller, som kan hjælpe dig til at træffe de rigtigt totaløkonomiske valg og hører om totaløkonomi fra bygherre og rådgivers synsvinkel.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

09:30-10:00 Velkomst og introduktion til dagen
Velkommen og totaløkonomi i fokus. Præsentation af deltagere og talere.

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg 

 

10:00-12:00 Sådan indtænker du totaløkonomi i projektet og i de forskellige udbudsformer
Her får du en bred introduktion til, hvordan du kan arbejde med totaløkonomi. Vi tager blandt andet fat på, hvordan du indarbejder totaløkonomi i projektet i forhold til krav, kriterier og metoder (herunder hvordan LCCByg bruges som værktøj). Vi sætter samtidig fokus på muligheder for at inkludere totaløkonomi i forskellige projekt- og udbudsformer, herunder: samlet udbud, OPP, rådgivning og hovedentreprise, totalentreprise, brug af kvalitative tildelingskriterier, og brug af dialog i udbud.

Kim Haugbølle, seniorforsker, Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut & Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg 

 

12:00-13:00 Frokost 

 

13:00-14:00 Bygherrens arbejde med totaløkonomi
Vi skal høre bygherres overvejelser totaløkonomi. Hvordan foretager man for eksempel gode totaløkonomiske vurderinger  med henblik på prioritering og skalering, redegørelse, overslag og beregning?

Karsten Hjorth Hansen, specialkonsulent, cand.arch., Center for Byggeri, Bygningsstyrelsen

 

14:00-14:45 Totaløkonomi set i et bæredygtighedsperspektiv
Ved at indtænke bygningers totaløkonomi, kan vi se på hele byggeriet og ikke kun på anlægsfasen og driftsfasen, som adskilte størrelser. Dermed kommer ressourcer til drift og bygningens levetid også til at spille ind, som vigtige parametre. Hvordan kan vi anskue totaløkonomi fra et bæredygtighedsperspektiv?

Karoline Geneser, koncernkompetencechef for Bæredygtighed, Moe A/S

 

14:45-15:00 Kaffe og kage 

 

15:00-15:30  Entreprenøren ved hvor gevinsterne ligger
Hvordan kan entreprenøren hjælpe til at skabe god totaløkonomi, og hvordan laver bygherren incitamenter til at entreprenørens erfaringer hjælper til at vælge de rigtige løsninger og komponenter.

Poul J. Kilt, afdelingschef, Kemp & Lauritzen A/S 

 

15:30-15:50 vejledninger om totaløkonomi
Værdibyg har det seneste år udgivet 3 vejledninger om totaløkonomi. Totaløkonomiske beslutninger, Totaløkonomiske metoder, Totaløkonomi i udbud. Her får du en kort introduktion til, hvordan du kan bruge dem som værktøj.

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg 

 

15:50-16:00 Opsamling på dagen og evaluering 

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg 

 

16:00 Tak for i dag 

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Facilitator

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud med forhandling.

 

Undervisere

Kim Haugbølle, seniorforsker, Aalborg Universitet – Statens Byggeforskningsinstitut

Kims primære forskningsområde er innovation og procesudvikling. I særdeleshed fokuserer han på forhold vedr. bygherrens rolle, totaløkonomi og bæredygtighed, herunder er han kraftigt involveret i certificeringsordningen DGNB og ansvarlig for udviklingen af værktøjet LCCbyg til beregning af bygningers totaløkonomi.

Poul J. Kilt, afdelingschef, Kemp & Lauritzen A/S 
Poul er afdelingschef hos Kemp & Lauritzen A/S med ansvar for Offentlige-Private-Partnerskaber. Han er bestyrelsesmedlem i OPS HSO A/S og i DFM Benchmark. Derudover har han i K&L regi deltaget i de fleste udbud af OPP Projekter i Danmark, og har p.t. 3 OPP projekter i driftfase: Statens Arkivers Magasiner på Kalvebod Brygge, Nordstjerneskolen i Helsinge og Vonsild Have Plejecenter i Vonsild v. Kolding.


Karsten Hjorth Hansen, specialkonsulent, cand.arch., Center for Byggeri, Bygningsstyrelsen


Karoline Geneser, koncernkompetencechef for Bæredygtighed, Moe A/S

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Virksomhedskursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Kursusforløb i økonomi

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.