Seminar -

02/09/2019

Udbud med AB18-systemet

På dette seminar diskuterer vi med erfarne jurister og praktikere hvordan vi udbyder med det nye aftalesystem. Vi sætter rammen med de nye bestemmelser i AB18-systemet, og sætter især fokus på de mange valg du skal træffe fra start, herunder hvilke aftaledokumenter og hvilken entrepriseform, du skal anvende. Derudover får du viden om, hvordan du kan sikre bedst muligt samspil med udbudsregler og de forskellige muligheder for dialog undervejs. 

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

På dette seminar diskuterer vi med erfarne jurister og praktikere hvordan vi udbyder med det nye aftalesystem.

Seminaret sætter fokus på de nye bestemmelser i AB18-systemet, og hvor mange valg du som bygherrer skal træffes fra start, herunder brug af de forenklede aftaler, evt. brug af appendiks, og hvordan processen skal forløbe. Vi drøfter samspillet mellem de forskellige aftaledokumenter og entrepriseformer, og du får viden om, hvordan du sikrer bedst muligt samspil med udbudsreglerne.

Som del af materialet indgår blandt andet Bygherreforeningens paradigmer til rådgiver- og entrepriseaftaler, og du får et blik i maskinrummet til en vejledning til rådgiverudbud som foreningens Markedsudvalg er i gang med at udarbejde. Desuden får du indblik i den vejledning som Bygherreforeningen aktuelt arbejder på for Trafik, Bygge-og Boligstyrelsen til Ny strategi for Digitalt Byggeri (januar 2019)

Program

 

09:30-10:00 Ankomst, kaffe og morgenbrød

 

10:00-10:10 Velkomst og præsentationsrunde
Anne Kristine Busch, Bygherreforeningen

 

10:10-10:40 Bygherres vej til bedre byggeprocesser starter med en god aftale!
Bygherreforeningen har sammen med medlemmerne har været med helt fra starten af AB-forhandlingerne med klare bud på, hvordan vi sikre de gode processer og det gode projekt. Hør, hvor du i særlig grad skal tage stilling i dit udbudsmateriale og få Bygherreforeningens anbefalinger Og bliv præsenteret for de væsentligste opmærksomhedspunkter i Bygherreforeningens paradigmer for entreprise – og rådgiveraftalerne.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

10:40-12:00 Udbud med AB18-systemet – muligheder, rettigheder og pligter som bygherre
Hvad betyder AB18-systemet for valg af entrepriseform i samspil med markedsdialog, udbudsformer, udbudsregler?:

Her får du overblik over:

 • Brug af dialogmulighederne
 • Hvad skal du særligt være opmærksom på i relation til senere kontraktindgåelse?
 • Udbud og valg af entrepriseform
 • AB-systemet og udbudsloven – hvordan spiller det sammen?
 • Ændringer og andet, som ikke må konflikte med udbudsloven
 • Hvilke præciseringer/tilpasninger skal med i udbudsmaterialet?
 • Væsentlighedskriteriet, tid- og procesplan, proceskrav
 • Brug af appendikserne og hvordan vi får det ind i udbudsmaterialet
 • Hvornår kan du med fordel vælge de forenklede udgaver (AB forenklet og ABF forenklet)

Bo Schmidt Pedersen, Partner Kammeradvokaten, advokatfirmaet Poul Schmidt

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:00 Overvejelser om rådgiverudbud og brug af forenklede AB-aftaler
Bygherreforeningen anbefaler at man undersøger mulighederne for de forenklede former med afsæt i en risikovurdering. Hør foreløbige anbefalinger fra den vejledning til rådgiverudbud som Bygherreforeningens Markedsudvalg er i gang med at udarbejde, og bliv inspireret af de spørgsmål man i Realdania stiller sig vedrørende valg af de forenklede aftaler

Mikael Kenno Fogde, advokat, Realdania By og Byg

 

14:00-15:00 Brug af appendiks om projektudvikling
Samarbejds- og dialogbaserede udbudsformer har fået nyt momentum. Hør, hvordan man har indhøstet værdifulde erfaringer på et stort projekt i Københavns Lufthavne med udgangspunkt i AB18-systemets appendiks om projektudvikling.

Bjarne Bæk, senior legal adviser, Københavns Lufthavne

 

15:00-15:20 Pause

 

15:20-16:00 Drøftelse af udfordringer og muligheder med udbud under AB18-systemet

 

16:00 Farvel og tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Oplægsholdere

 

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S
Bjarne har ansvaret for udarbejdelsen af Københavns Lufthavnes udbud og kontrakter og har i regi af forsyningsvirksomhedsdirektivet flere års erfaringer med udbud med forhandling.

Bo Schmidt Pedersen, partner, Kammeradvokaten
Bo beskæftiger sig med entrepriseret samt udbudsret, særligt inden for byggeri og anskaffelser til forsvaret. Bo har en lang erfaring i at yde rådgivning om udbud og kontrahering, om forhold under udførelsen samt om håndtering af tvister inden for entrepriseretten, herunder ved førelse af voldgiftssager. Derudover har Bo omfattende erfaring med udbud af byggerier, såvel i traditionelle organisationsformer som i de forskellige samarbejdsformer, der er udviklet inden for byggeriet.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Virksomhedskursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.

 

Arrangementsansvarlig er Anne Kristine Busch akb@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 20
  august
  Arbejdsmiljø - København

  Morgenmøde om MgO-sagen: Hvad kan bygherrer lære af sagen?

  Hør blandt andet om anbefalinger til certificeringer o.l. i udbud og aftalegrundlag og om, hvordan det nye AB-system kan hjælpe bygherren i relation til ansvarsbedømmelse. Du kan bl.a. møde Sirius…

 • 26
  august
  Arbejdsmiljø - København

  Kick-off event: Byg med unge på store byggerier

  Der igangsættes rekordmange store bygge- og anlægsprojekter i Danmark. Men manglen på veluddannet faglærte som f.eks. murere, struktøre og VVS’ere truer med at sætte udviklingen i stå. Ifølge Danske Regioners…

 • 27
  august
  Økonomi - København

  Totaløkonomi i byggeprojektet

  Anlægsøkonomien er ofte det styrende parameter, når der skal foretages valg af løsninger, eller når der sker ændringer i projektet, men bør vi ikke i højere grad tænke totaløkonomisk? På…