15/05/2019

Udbud med det nye AB18-system

Få inspiration til at lave udbud med det nye aftalesystem. Dette seminar sætter fokus på de nye bestemmelser i AB18-systemet, hvor mange valg skal træffes fra start, herunder hvilke aftaledokumenter og hvilken entrepriseform, der skal anvendes. Derudover får du viden om, hvordan du kan sikre bedst muligt samspil med udbudsregler og muligheder for dialog undervejs.

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Dette seminar sætter fokus på de nye bestemmelser i AB18-systemet, hvor mange valg skal træffes fra start, herunder brug af de forenklede aftaler, evt. brug af appendiks, og hvordan processen skal forløbe. Vi drøfter samspillet mellem de forskellige aftaledokumenter og entrepriseformer, og du får viden om, hvordan du sikrer bedst muligt samspil med udbudsreglerne.

Som del af materialet indgår bl.a. Bygherreforeningens paradigmer til rådgiver- og entrepriseaftaler, og du får et blik i maskinrummet til en vejledning til rådgiverudbud som foreningens Markedsudvalg er i gang med at udarbejde. Desuden får du indblik i den vejledning som Bygherreforeningen aktuelt arbejder på for Trafik, Bygge-og Boligstyrelsen til Ny strategi for Digitalt Byggeri (januar 2019).

 

Program

 

09:30-10:00 Ankomst, kaffe og morgenbrød

 

10:00-10:10 Velkomst og præsentationsrunde
Anne Kristine Busch, Bygherreforeningen

 

10:10-10:40 Bygherres vej til bedre byggeprocesser starter med en god aftale!
Bygherreforeningen har sammen med medlemmerne har været med hel fra starten af AB-forhandlingerne med klare bud på, hvordan vi sikre de gode processer og det gode projekt.

 • Hør, hvor du i særlig grad skal tage stilling i dit udbudsmateriale og få Bygherreforeningens anbefalinger
 • Bliv præsenteret for de væsentligste opmærksomhedspunkter i Bygherreforeningens paradigmer for entreprise – og rådgiveraftalerne

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

10:40-12:00 Få inspiration til at lave udbud med det nye aftalesystem/Udbud med AB18-systemet – muligheder, rettigheder og pligter som bygherre
Få indblik i, hvad AB18-systemet betyder for valg af entrepriseform, samspil med markedsdialog, udbudsformer, udbudsregler o.l.

 • Brug af dialogmulighederne – kort overblik
 • Hvad skal du særligt være opmærksom på i relation til senere kontraktindgåelse?
 • Udbud og valg af entrepriseform
 • AB-systemet og udbudsloven – hvordan spiller det sammen?
 • Ændringer og andet, som ikke må konflikte med udbudsloven
 • Hvilke præciseringer/tilpasninger skal med i udbudsmaterialet
 • Væsentlighedskriteriet, tid- og procesplan, proceskrav
 • Brug af appendikserne og hvordan vi får det ind i udbudsmaterialet
 • Hvornår kan du med fordel vælge de forenklede udgaver (AB forenklet og ABF forenklet)

Bo Schmidt Pedersen, Kammeradvokaten

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:00 Overvejelser om rådgiverudbud og brug af forenklede AB-aftaler
Bygherreforeningen anbefaler at man undersøger mulighederne for de forenklede former med afsæt i en risikovurdering.

 • Hør foreløbige anbefalinger fra den vejledning til rådgiverudbud som Bygherreforeningens Markedsudvalg er i gang med at udarbejde
 • Bliv inspireret af de spørgsmål man i Realdania stiller sig vedrørende valg af af de forenklede aftaler

Mikael Kenno Fogde, advokat, Realdania By og Byg

 

14:00-15:00 Brug af appendiks om projektudvikling
Samarbejds- og dialogbaserede udbudsformer har fået nyt momentum. Hør, hvordan man har indhøstet værdifulde erfaringer på et stort projekt i Københavns Lufthavne med udgangspunkt i AB18-systemets appendiks om projektudvikling.

Bjarne Bæk, senior legal adviser, Københavns Lufthavne

 

15:00-15:20 Pause

 

15:20-16:00 Drøftelse af udfordringer og muligheder

 

16:00 Farvel og tak for i dag

 

Oplægsholdere

 

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S
Bjarne har ansvaret for udarbejdelsen af Københavns Lufthavnes udbud og kontrakter og har i regi af forsyningsvirksomhedsdirektivet flere års erfaringer med udbud med forhandling.

Bo Schmidt Pedersen, partner, Kammeradvokaten
Bo beskæftiger sig med entrepriseret samt udbudsret, særligt inden for byggeri og anskaffelser til forsvaret. Bo har en lang erfaring i at yde rådgivning om udbud og kontrahering, om forhold under udførelsen samt om håndtering af tvister inden for entrepriseretten, herunder ved førelse af voldgiftssager. Derudover har Bo omfattende erfaring med udbud af byggerier, såvel i traditionelle organisationsformer som i de forskellige samarbejdsformer, der er udviklet inden for byggeriet.

 

Arrangementsansvarlig er Anne Kristine Busch akb@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer