Program


09:00-09:10 Velkomst og introduktion til Teams

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg

 

09:10-11:00 Juraen i udbud med forhandling
Få overblik over de retlige rammer, og hvilke regler og principper, der gælder for udbudsprocessen og selve forhandlingen:

 • Retlige rammer og relation til det nye AB-system
 • Hvornår kan udbud med forhandling anvendes?
 • Hvornår er udbud med forhandling hensigtsmæssigt?
 • Regulering af forhandlingsprocessen
 • Principperne om ligebehandling og gennemsigtighed
 • Forbuddet mod ændringer af mindstekrav mv.

Tina Braad, advokat & partner, Bech-Bruun 

 

11:00-11:15 Pause

 

11:15-11:45 Bygherrens forberedelse af udbud med forhandling
Få styr på, hvordan du tilrettelægger og forbereder udbud med forhandling, og hvilke kompetencer det kræver af dig som bygherre. Vi sætter fokus på:

 • Hvornår er udbud med forhandling en god idé for bygherre, og hvad er til forhandling?
 • Hvordan kan man tilrettelægge forhandlingsforløbet og hvad kræver det af bygherrekompetencer?
 • Direkte og indirekte prisforhandling
 • Før – under og efter udbuddet

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg


11:45-12:15 Frokost

 

12:15-13:15 Aalborg Kommunes forhandlingsprocedurer og erfaringer
En væsentlig forudsætning for et succesfuldt byggeri, er en veltilrettelagt udbudsstrategi. Siden adgangen til fleksible udbudsprocesser i forbindelse med udvidelse af udbudsloven i 2016, har AaK Bygninger i Aalborg Kommune høstet positive erfaringer med fleksible udbudsformer og særligt proceduren for udbud med forhandling. Hør om Aalborg Kommunes erfaringer.

 • Hvordan arbejder vi i praksis med udbud med forhandling?
 • Erfaringer og refleksioner – hvad lærer vi og hvordan opsamler og anvender vi den læring?
 • Hvordan er fremtiden for udbud med forhandling hos Aalborg Kommune

Peter Munk, bygningschef, Aak Bygninger, Aalborg Kommune

 

13:15-13:30 Pause 

 

13:30-14:15 Juraen i udbud med forhandling (fortsat)

Tina Braad, advokat & partner, Bech-Bruun 

 

14:15-14:30 Opsamling, spørgsmål og afrunding 

 

14:30 Tak for i dag  

 

Undervisere

 

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun
Tina har speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktsret og voldgiftssager samt mange års erfaring i at rådgive bygherrer på disse områder.

Peter Munk, bygningschef, Aalborg Kommune
Peters ambition er at skabe bedre og mere bæredygtige offentlige bygninger gennem værdiskabende samarbejde og professionalisering, og han har erfaring fra en bred række projekter i Aalborg Kommune.

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud med forhandling.

 

Praktisk

Læs mere om praktisk information.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.