Udbud med forhandling giver optimale muligheder for, at begge parter kan høste potentielle gevinster. Udover bedre priser og højere kvalitet kan udbudsformen også̊ give et bedre samarbejde. Det betyder ideelt set færre ekstraregninger, fordi forhandlingsforløbet sikrer bedre overensstemmelse mellem tilbudspris og den endelige økonomi i projektet.

En god forhandling kræver dog tillid og styring. Derfor tilbyder Bygherreforeningen dette efterhånden klassiske kursus, hvor du bliver klædt på til processen. På kurset får du en indføring i lovgivning og muligheder for at gennemføre udbud med forhandling. Samtidig inddrages erfaringer fra bygherrer med referencer til klagesager og kendelser. På den måde forebygger vi faldgruber og diskuterer, hvordan vi kan sikre en god proces.

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udbud samt bygge- og anlægsopgaver.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

09:30-09:45 Velkomst og præsentation
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg 

 

09:45-10:45 Juraen i udbud med forhandling
Få overblik over de retlige rammer, og hvilke regler og principper, der gælder for udbudsprocessen og selve forhandlingen:

 • Retlige rammer og relation til det nye AB-system
 • Hvornår kan udbud med forhandling anvendes?
 • Hvornår er udbud med forhandling hensigtsmæssigt?

Claus Berg, advokat & partner, Bech-Bruun

 

10:45-11:00 Pause 

 

11:00-12:15 Juraen i udbud med forhandling (fortsat)

 • Regulering af forhandlingsprocessen
 • Principperne om ligebehandling og gennemsigtighed
 • Forbuddet mod ændringer af mindstekrav mv.

Claus Berg, advokat & partner, Bech-Bruun

 

12:15-13:15 Frokost 

 

13:15-14:15 Bygherrens forberedelse af udbud med forhandling
Få styr på, hvordan du tilrettelægger og forbereder udbud med forhandling, og hvilke kompetencer det kræver af dig som bygherre.

Vi sætter fokus på:

 • Hvornår er udbud med forhandling en god idé for bygherre, og hvad er til forhandling?
 • Hvordan kan man tilrettelægge forhandlingsforløbet og hvad kræver det af bygherrekompetencer?
 • Direkte og indirekte prisforhandling
 • Før, under og efter udbuddet

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg 

 

14:15-14:30 Kaffepause

 

14:30-15:30 Forhandlingsprocedurer og erfaringer fra Københavns Lufthavne
Hør om Københavns Lufthavnes erfaringer med forskellige forhandlingsprocedurer og deres fordele og ulemper.

 • Udbud med forhandling og regulering i FSVD – den juridiske ramme
 • Hvordan arbejder vi i praksis med udbud med forhandling?
 • Erfaringer og refleksioner – hvad lærer vi og hvordan opsamler og anvender vi den læring?
 • Hvordan er fremtiden for udbud med forhandling hos Københavns Lufthavne

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S 

 

15:30-16:00 Opsamling og spørgsmål

 

16:00 Tak for i dag  

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Undervisere

Claus Berg, advokat og partner, Bech-Bruun
Claus Berg er advokat og partner i advokatfirmaet Bech-Bruun med speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktsret og voldgiftssager, og har mange års erfaring med at rådgive virksomheder på disse områder.

Oplægsholdere

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg
Bjarne Bæk har ansvaret for udarbejdelsen af Københavns Lufthavnes udbud og kontrakter og har i sin egenskab af formand for Rammebetingelsesudvalget været med til at formulere Bygherreforeningens forslag til afvigelser fra YBL18.

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud med forhandling.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

Kursusforløb i udbud og marked

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan, som altid, vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver klædt godt på inden for de enkelte områder. Ønsker du at tage et helt kursusforløb, eller en del af det, kontakt os da gerne – så hjælper vi med tilmeldingen. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokreditering: Sebastian Bill