Udbud med forhandling giver optimale muligheder for, at begge parter kan høste potentielle gevinster. Udover bedre priser og højere kvalitet kan udbudsformen også̊ give et bedre samarbejde. Det betyder ideelt set færre ekstraregninger, fordi forhandlingsforløbet sikrer bedre overensstemmelse mellem tilbudspris og den endelige økonomi i projektet.

En god forhandling kræver dog tillid og styring. Derfor tilbyder Bygherreforeningen dette efterhånden klassiske kursus, hvor du bliver klædt på til processen. På kurset får du en indføring i lovgivning og muligheder for at gennemføre udbud med forhandling. Samtidig inddrages erfaringer fra bygherrer med referencer til klagesager og kendelser. På den måde forebygger vi faldgruber og diskuterer, hvordan vi kan sikre en god proces.

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udbud samt bygge- og anlægsopgaver.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

09:30-09:45 Velkomst og præsentation

Bygherreforeningen 

 

09:45-10:45 Juraen i udbud med forhandling
Få overblik over de retlige rammer, og hvilke regler og principper, der gælder for udbudsprocessen og selve forhandlingen:

  • Retlige rammer og relation til det nye AB-system
  • Hvornår kan udbud med forhandling anvendes?
  • Hvornår er udbud med forhandling hensigtsmæssigt?

Claus Berg, advokat & partner, Bech-Bruun

 

10:45-11:00 Formiddagspause 

 

11:00-12:15 Juraen i udbud med forhandling (fortsat)

  • Regulering af forhandlingsprocessen
  • Principperne om ligebehandling og gennemsigtighed
  • Forbuddet mod ændringer af mindstekrav mv.

Claus Berg, advokat & partner, Bech-Bruun

 

12:15-13:15 Frokost 

 

13:15-14:15 Bygherrens forberedelse af udbud med forhandling
Få styr på, hvordan du tilrettelægger og forbereder udbud med forhandling og hvilke kompetencer, det kræver af dig som bygherre.

Vi sætter fokus på:

  • Hvornår er udbud med forhandling en god idé for bygherre, og hvad er til forhandling?
  • Hvordan kan man tilrettelægge forhandlingsforløbet og hvad kræver det af bygherrekompetencer?
  • Direkte og indirekte prisforhandling
  • Før, under og efter udbuddet

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg 

 

14:15-14:30 Eftermiddagspause

 

14:30-15:30 Oplæg tilgår

 

15:30-16:00 Opsamling og spørgsmål

 

16:00 Tak for i dag  

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Underviser

Claus Berg, advokat og partner, Bech-Bruun
Claus Berg er advokat og partner i advokatfirmaet Bech-Bruun med speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktsret og voldgiftssager og har mange års erfaring med at rådgive virksomheder på disse områder.

Oplægsholdere

Rolf Simonsen, områdechef, Bygherreforeningen og programdirektør, Værdibyg
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud med forhandling.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Uddannelsesforløb i ’Udbud og marked’

Bygherreforeningen udbyder hvert år en række faste kurser og seminarer vedrørende udbud og marked. Nogle kurser har vi valgt at samle i uddannelsesforløb, der giver en god platform for at blive klædt godt på hele vejen rundt. Med uddannelsesforløbene tilmelder du dig flere kurser samtidig og til reduceret pris.  Alle kurser kan fortsat købes enkeltvistØnsker du at følge uddannelsesforløbet i ‘Udbud og marked’, så læs mere og tilmeld dig via siden her.

 

 

Topfoto: Sebastian Bill