Kurser -

04/12/2019

Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i mulighederne og faldgruberne i processen, og du får gode råd og tricks til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog.

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Udbud med forhandling giver optimale muligheder for, at begge parter kan høste potentielle gevinster. Udover bedre priser og højere kvalitet kan udbudsformen også̊ give et bedre samarbejde. Det betyder ideelt set færre ekstraregninger, fordi forhandlingsforløbet sikrer bedre overensstemmelse mellem tilbudspris og den endelige økonomi i projektet.

En god forhandling kræver dog tillid og styring. Derfor tilbyder Bygherreforeningen dette efterhånden klassiske kursus, hvor du bliver klædt på til processen. På kurset får du en indføring i lovgivning og muligheder for at gennemføre udbud med forhandling. Samtidig inddrages erfaringer fra bygherrer med referencer til klagesager og kendelser. På den måde forebygger vi faldgruber og diskuterer, hvordan vi kan sikre en god proces.

Kurset henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udbud og bygge- og anlægsopgaver.

 

Kursusrække om udbud for bygherrer:
Dette seminar er en del af en række arrangementer, som omhandler temaet udbud for bygherrer. Du kan tage seminaret enkeltvis, eller du kan med fordel tage det sammen med disse kurser for at få et grundigt indblik i udbud omkring et byggeprojekt.

Eller deltag i Bygherreforeningens netværk: Udbudsnetværk

 

Program

 

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad 

 

10:00-10:15 Velkomst og introduktion 

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen 

 

10:15-12:30 Juraen i udbud med forhandling
Få overblik over de retlige rammer, og hvilke regler og principper, der gælder for udbudsprocessen og selve forhandlingen:

 • Retlige rammer og relation til det nye AB-system
 • Hvornår kan udbud med forhandling anvendes?
 • Hvornår er udbud med forhandling hensigtsmæssigt?
 • Regulering af forhandlingsprocessen
 • Principperne om ligebehandling og gennemsigtighed
 • Forbuddet mod ændringer af mindstekrav mv.

Claus Berg, advokat & partner, Bech-Bruun 

 

12:30-13:30 Frokost 

 

13:30-14:30 Bygherrens forberedelse af udbud med forhandling
Få styr på, hvordan du tilrettelægger og forbereder udbud med forhandling, og hvilke kompetencer det kræver af dig som bygherre. Vi sætter fokus på:

 • Hvornår er udbud med forhandling en god idé for bygherre, og hvad er til forhandling?
 • Hvordan kan man tilrettelægge forhandlingsforløbet og hvad kræver det af bygherrekompetencer?
 • Direkte og indirekte prisforhandling
 • Før – under og efter udbuddet

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg 

 

14:30-14:50 Kaffepause 

 

14:50-15:50 Forhandlingsprocedurer og erfaringer fra Københavns Lufthavne
Hør om Københavns Lufthavnes erfaringer med forskellige forhandlingsprocedurer og deres fordele og ulemper.

 • Udbud med forhandling og regulering i FSVD – den juridiske ramme
 • Hvordan arbejder vi i praksis med udbud med forhandling?
 • Erfaringer og refleksioner – hvad lærer vi og hvordan opsamler og anvender vi den læring?
 • Hvordan er fremtiden for udbud med forhandling hos Københavns Lufthavne

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S 

 

15:50-16:15 Opsamling, spørgsmål og afrunding 

 

16:15 Tak for i dag  

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Undervisere

Claus Berg, advokat og partner, Bech-Bruun
Claus har speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktsret og voldgiftssager samt mange års erfaring i at rådgive virksomheder på disse områder.

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud med forhandling.

Gæsteunderviser

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S
Bjarne har ansvaret for udarbejdelsen af Københavns Lufthavnes udbud og kontrakter og har i regi af forsyningsvirksomhedsdirektivet flere års erfaringer med udbud med forhandling.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Virksomhedskursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. ex moms.

 

Arrangementsansvarlig er Christine Skovgaard Madsen csm@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 22
  oktober
  Digitalisering - København

  Lancering af Digitaliseringsguiden

  Som led i den nye Digitaliseringsstrategi fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, præsenterer Bygherreforeningen: Digitaliseringsguiden, med gode råd og tjeklister til digitale krav i udbud. Digitaliseringsguiden viser vejen for at højne…

 • 23
  oktober
  Aftaler - København

  Det første år med det nye aftalesystem

  Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi…