17/09/2019

Udbudsret for bygherrer

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige at kende for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsproceduren.

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Bygherreforeningen inviterer til et intensivt endags kursus i generel udbudsret tilrettelagt efter bygherrernes udfordringer i udbudsprocesser. På dette kursus bliver du ført gennem de grundlæggende discipliner inden for udbudsretten, herunder samspillet mellem udbudsloven og tilbudsloven, beregning af kontraktværdien, markedsdialog og rådgiverhabilitet til valg af udbudsform og evalueringsmodel. Der vil være rig mulighed for spørgsmål og dialog omkring konkrete cases, som deltagerne sidder med i dagligdagen.

På kurset bliver du også præsenteret for den nyeste ændring af udbudsloven. Ændringerne indebærer, at ordregivere er forpligtet til at offentliggøre alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet. Ved udbud af større bygge- og anlægskontrakter er samtidig indført pligt til at adskille vurderingen af kriterierne kvalitet og pris ved tilbudsevalueringen.

Kurset henvender sig til dig, der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med udbudsreglerne og dig, som allerede har arbejdet med udbudsreglerne, men ønsker at blive opdateret på reglerne set fra byggebranchens perspektiv.

 

Kursusrække om udbud for bygherrer:
Dette seminar er en del af en række arrangementer, som omhandler temaet udbud for bygherrer. Du kan tage seminaret enkeltvis, eller du kan med fordel tage det sammen med disse kurser for at få et grundigt indblik i udbud omkring et byggeprojekt.

Eller deltag i Bygherreforeningens netværk: Udbudsnetværk

 

Program

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:05 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og dagens tema rammesættes

Christine Skovgaard Madsen, Kursuschef, Bygherreforeningen

 

10:00-12:00 Introduktion til udbudsloven og tilbudsloven, herunder udvalgte udbudsformer
Her får du en introduktion til de grundlæggende discipliner i udbudsret, og du får indsigt i hvilke kontrakter der er omfattet af udbudsreglerne og samspillet mellem udbudsloven og tilbudsloven. Vi gennemgår blandt andet:

 • Beregning af kontraktværdi
 • Tærskelværdier
 • Opdeling af kontrakter i delkontrakter
 • Markedsdialog og rådgiverinhabilitet
 • Udelukkelsesgrunde og egnethedskrav
 • Håndtering af ESPD

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:30 Evaluerings- og pointmodeller
Efter frokost går vi ned selve evalueringen og de seneste ændringer i udbudsloven omkring tildelingskriterier og evalueringsmodeller. Vi sætter også på praksis for Klagenævnet for udbud og inddrager løbende cases. Vi gennemgår blandt andet:

 • Tildelingskriterier
 • Evaluerings- og pointmodeller, herunder seneste ændring af 1. juli 2019
 • Tilbudsevaluering og adskillelse af pris og kvalitet
 • Håndtering af alternative og sideordnede tilbud

 

14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-16:00 Håndtering af fejl og mangler og klagesager

 • Håndtering af fejl og mangler i tilbud
 • Kontraktændringer
 • Aktindsigt i forbindelse med udbud
 • Klagesager ved Klagenævnet for udbud

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Andreas Christensen, Partner, Horten Advokatpartnerselskab

Andreas Christensen er specialiseret i konkurrenceret, EU-ret samt udbudsret og statsstøtte. Han har været involveret i konkurrencesager både som anklager og forsvarer, og er en af de advokater, der har ført flest sager for Klagenævnet for Udbud. Han har stor ekspertise inden for OPP og ESCO og har rådgivet i nogle af Danmarks første OPP-projekter og ESCO-samarbejder. Andreas har undervist ved blandt andet Syddansk Universitet og været ekstern lektor ved Københavns og Aarhus Universitet og undervist ved en række udenlandske universiteter.

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Virksomhedskursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. ex moms.

Arrangementsansvarlig er Christine Skovgaard Madsen csm@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 22
  oktober
  Digitalisering - København

  Lancering af Digitaliseringsguiden

  Som led i den nye Digitaliseringsstrategi fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, præsenterer Bygherreforeningen: Digitaliseringsguiden, med gode råd og tjeklister til digitale krav i udbud. Digitaliseringsguiden viser vejen for at højne…

 • 23
  oktober
  Aftaler - København

  Det første år med det nye aftalesystem

  Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi…