Længerevarende samarbejder og strategiske partnerskaber er relativt nye samarbejdsformer i byggeriet, nye samarbejdsformer afprøves og gennem de seneste år. er der høstet værdifulde erfaringer.

Vi sætter fokus på, hvad du som bygherre skal være opmærksom på, når du lægger op til denne form for samarbejde.

 

På dagen vil du få viden og inspiration om både juridiske, forretningsmæssige og organisatoriske overvejelser, både i forhold til at igangsætte og styre strategiske samarbejder, og hvilke muligheder og udfordringer det giver. Seminaret afsluttes med rundvisning i Bygningsstyrelsens nye domicil.

 

 

Program

 

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:05 Velkomst og introduktion til dagen
Velkommen og dagens tema rammesættes

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen & ordstyrer for dagen

 

10:05-10:45 Forskellige typer længerevarende samarbejder
Vi sætter fokus på de forskellige typer af længerevarende samarbejder, og hvad de kan tilføre bygherreorganisationen. Hvilke fordele og ulemper giver de forskellige samarbejdsformer for bygherre og leveranceteam. Vi skal høre om blandt andet rammeaftaler, strategisk partnerskab, længerevarende samarbejde, IPD og Brug af optioner

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

10:45-11:25 Her skal du være opmærksom: De juridiske aspekter af længerevarende samarbejder
De forskellige samarbejdsformer udfordrer de mere traditionelle entrepriseformer og kræver at både bygherre, rådgiver og entreprenør indgår i nye konstellationer. Hvor skal vi være opmærksomme, hvordan kan vi høste fordelene, når det gælder længerevarende samarbejder, og hvor er de juridiske faldgruber?

Kurt Helles Bardeleben, partner, advokat, Sirius Advokater

 

11:25-11:35 Kaffepause

 

11:35-12:15 Tillid og samarbejde i et forretningsperspektiv
Et langt og godt samarbejde kræver teamånd og tillid parterne imellem. Hvordan kan du fra begyndelsen af projektet arbejde på at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af roller og fagligheder?

Tina Ølgaard Bentzen, forsker, Roskilde Universitets Center

 

12:15-13:15 Frokost

 

13:15-13:55 HJEM – partnerskab til 2,4 milliarder
Partnerskabet HJEM skal renovere boliger for boligselskabet fsb, Foreningen Socialt Boligbyggeri. Bag partnerskabet HJEM står et hold bestående af en arkitekt, en ingeniør, en entreprenør og en partnerskabsfacilitator. Hvilke tanker er gået forud for udbuddet, og hvad er forventningerne til samarbejdet?

Lone Zeeberg Nielsen, Bygge- og udviklingschef, fsb

 

13:55-14:30 Erfaringer med partnerskabet TRUST i Københavns kommune
Partnerskabet TRUST, som leverer til Københavns Kommune på børn- og ungeområdet har været fungerende de sidste 3 år. Hvilke erfaringer er høstet fra rådgiver og entreprenørs side under partnerskabet, og hvad kan vi andre lære af det?

Uffe Bay-Smidt, partner og arkitekt MAA, KANT arkitekter A/S og Kim Thinggaard, projektdirektør, Enemærke & Petersen 

 

14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-15:20 Partnerskabet TRUST set fra Bygherres synsvinkel
Københavns kommune fortæller om, hvordan de har arbejdet med det strategiske partnerskab, og hvilken læring de tager med fra forløbet.

Kasper Graa Wulff, byggechef, Byggeri Købehavn

 

15:20-16:00 Projektmodellen New Partnering
I processen om den ny Arkitektskole i Aarhus udviklede Bygningsstyrelsen en projektmodel som er døbt New Partnering. Med modellen ønsker Bygningsstyrelsen at skabe et transparent forretningsmiljø og optimere byggeprocessen og projektet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed, og med tidlig inddragelse af alle parters viden, kompetencer og markedskendskab.

Lisa Sørensen, projektchef, Bygningsstyrelsen

 

16:00-16:15 Afrunding af dagen

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

16:15 Tak for i dag

 

Facilitator

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud med forhandling.

Oplægsholdere

Tina Ølgaard Bentzen, forsker, Roskilde Universitets Center
Tina Øllgaard Bentzen er forsker på Roskilde Universitet, hvor hun forsker i tillid, styring og ledelse. Tina er optaget af den værdi tillid kan spille i organisationer og ikke mindst i hvordan tillid og kontrol kan spille konstruktivt sammen. I 2018 har Tina udgivet bogen ”Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer” på Djøfs forlag, som netop er udkommet i 3. oplag.

Uffe Bay-Smidt, partner og arkitekt MAA, KANT arkitekter A/S og Kim Thinggaard, projektdirektør, Enemærke & Petersen
Uffe Bay-Smidt og Kim Thinggaard er henholdsvis rådgiver og entreprenør på det strategiske partnerskab TRUST, som er et omfattende partnerskab mellem Byggeri København og seks rådgivende samarbejdspartnere om udvikling og udførelse af skole- og institutionsbyggerier. TRUST skal udvikle, projektere og fuldføre byggerier for 2,3 mia. kr. over 4 år.