Seminar -

03/10/2019

Udfordringer og muligheder med strategiske partnerskaber

Seminaret tager fat i de forskellige former for strategiske samarbejder. Du får blandt andet gode råd til, hvordan et strategisk partnerskab kan organiseres, både hvad angår kompetencer og kon-trakter. Vi diskuterer muligheder og ulemper ved samarbejdsformerne og hører erfaringer.

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Længerevarende samarbejder og strategiske partnerskaber er relativt nye samarbejdsformer i byggeriet, nye samarbejdsformer afprøves og gennem de seneste år. er der høstet værdifulde erfaringer.

Vi sætter fokus på, hvad du som bygherre skal være opmærksom på, når du lægger op til denne form for samarbejde.

 

På dagen vil du få viden og inspiration om både juridiske, forretningsmæssige og organisatoriske overvejelser, både i forhold til at igangsætte og styre strategiske samarbejder, og hvilke muligheder og udfordringer det giver. Seminaret afsluttes med rundvisning i Bygningsstyrelsens nye domicil.

 

 

Program

 

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:05 Velkomst og introduktion til dagen
Velkommen og dagens tema rammesættes

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen & ordstyrer for dagen

 

10:05-10:45 Forskellige typer længerevarende samarbejder
Vi sætter fokus på de forskellige typer af længerevarende samarbejder, og hvad de kan tilføre bygherreorganisationen. Hvilke fordele og ulemper giver de forskellige samarbejdsformer for bygherre og leveranceteam. Vi skal høre om blandt andet rammeaftaler, strategisk partnerskab, længerevarende samarbejde, IPD og Brug af optioner

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

10:45-11:25 Her skal du være opmærksom: De juridiske aspekter af længerevarende samarbejder
De forskellige samarbejdsformer udfordrer de mere traditionelle entrepriseformer og kræver at både bygherre, rådgiver og entreprenør indgår i nye konstellationer. Hvor skal vi være opmærksomme, hvordan kan vi høste fordelene, når det gælder længerevarende samarbejder, og hvor er de juridiske faldgruber?

Kurt Helles Bardeleben, partner, advokat (H), DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

 

11:25-11:35 Kaffepause

 

11:35 – 12:15 Tillid og samarbejde i et forretningsperspektiv
Et langt og godt samarbejde kræver teamånd og tillid parterne imellem. Hvordan kan du fra begyndelsen af projektet arbejde på at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af roller og fagligheder?

Tina Ølgaard Bentzen, forsker, Roskilde Universitets Center

 

12:15-13:15 Frokost

 

13:15-13:55 Erfaringer fra nyopstartet strategisk partnerskab

Taler annonceres snart

 

13:55-14:35 Erfaringer med partnerskabet TRUST i Københavns kommune
Partnerskabet TRUST, som leverer til Københavns Kommune på børn- og ungeområdet har været fungerende de sidste 3 år. Hvilke erfaringer er høstet under partnerskabet, og hvad kan vi andre lære af det?

Uffe Bay-Smidt, partner og arkitekt MAA, KANT arkitekter A/S

og Kim Thinggaard, projektdirektør, Enemærke & Petersen 

 

14:35-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-15:25 Partnerskaber som organisationens DNA

Taler annonceres snart

 

15:25- 16:05 Projektmodellen New Partnering
I processen om den ny Arkitektskole i Aarhus udviklede Bygningsstyrelsen en projektmodel som er døbt New Partnering. Med modellen ønsker Bygningsstyrelsen at skabe et transparent forretningsmiljø og optimere byggeprocessen og projektet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed, og med tidlig inddragelse af alle parters viden, kompetencer og markedskendskab.

Lisa Sørensen, projektchef, Bygningsstyrelsen

 

16:05-16:15 Afrunding af dagen

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

16:15-17:00 Rundvisning i Bygningsstyrelsens nye kontor
Her får du mulighed for at få en rundvisning i Bygningsstyrelsens nye domicil, hvor der er valgt løsninger med flydende åbne kontorer.

 

17:00 Tak for i dag

 

Facilitator

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud med forhandling.

Oplægsholdere

Kurt Helles Bardeleben, Partner, advokat (H), DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

 

Tina Ølgaard Bentzen, forsker, Roskilde Universitets Center
Tina Øllgaard Bentzen er forsker på Roskilde Universitet, hvor hun forsker i tillid, styring og ledelse. Tina er optaget af den værdi tillid kan spille i organisationer og ikke mindst i hvordan tillid og kontrol kan spille konstruktivt sammen. I 2018 har Tina udgivet bogen ”Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer” på Djøfs forlag, som netop er udkommet i 3. oplag.

 

Uffe Bay Schmidt, partner og arkitekt MAA, KANT arkitekter A/S

 

Kim Thinggaard, projektdirektør, Enemærke & Petersen 

 

Lisa Sørensen, projektchef, Bygningsstyrelsen

Arrangementsansvarlig er Christine Skovgaard Madsen csm@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer