Digitaliseringen er kommet for at blive, og vi kan ikke overse den digitale udvikling, som sker med hastige skridt – også i byggebranchen. Men hvordan skal vi som bygherrer forholde os til de digitale værktøjer? Og hvor langt er vi forhold til digitalisering i blandt andet udbudsmateriale, interessentvaretagelse og drift? Det sætter vi fokus på den 17. juni, hvor du også får et bud på, hvilke teknologier fremtiden bringer.

 

Program

 

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:05 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema

Carl Johan Fokdal Christensen, projektleder, Bygherreforeningen 

 

10:05-10:40 Bygherres ansvar for digitaliseringen
Hvilket ansvar og hvilke muligheder har bygherre for digitaliseringen i byggeriet? Hvilken rolle spiller digitaliseringen i forhold til de nye aftalevilkår i AB18 og i forhold til udbud?

Michael Ørsted, afdelingsleder, Københavns Lufthavne & formand for bygherreforeningens digitaliseringsudvalg

 

10:40-11:10 Ny digitaliseringsstrategi – og branchens modtagelse af den
For at fremme den digitale udvikling i byggeriet har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i lanceret en ny strategi, som har til formål at øge produktiviteten, effektiviteten og kvaliteten i byggebranchen. Hvordan ser branchen på strategien og de initiativer den indeholder?

Frederik Krogsøe, Chefkonsulent, DI Byg


11:10-11:20 Kaffepause


11:20-12:00 Hvilke krav skal vi stille til digitalisering i udbudsprocessen?
Bygherreforeningen arbejder på en ny vejledning om digitale krav i udbudsprocessen. Hvilke krav skal vi stille, og i hvor høj grad er branchen klar til at møde disse krav?

Sara Asmussen, Deloitte Financial Advisory


12:00-13:00 Frokost


13:00-13:45 Når de juridiske rammer støtter op om digitalt byggeri
Vi skal høre konkrete eksempler på, hvordan man kan tilrettelægge udbud og de juridiske rammer, så det understøtter et digitalt samarbejde.

Anders Vestergaard Buch, partner og advokat, Molt Wengel


13:45-14:30 Digital Interessentinddragelse
Hvordan kan man med fokus på digital interessentinddragelse arbejde på at forbedre alles bidrag? Med udgangspunkt i mere end 25 års erfaring med digitalisering af byggeprocessen fra koncept til drift, stiller dette indlæg skarpt på de rammebetingelser, der enten fremmer eller forstyrrer det gode flow og den gode proces.

Stig Brinck, Expertice Director, ICT and Process Development NIRAS


14:30-14:50 Kaffe og kage


14:50-15:20 Skarpere opgavestyring med edrift
Hvordan kommer man i gang med digitalisering i sin driftsorganisation? Hos fsb har man indført et opgavestyringssystem, hvor driftsplanerne er digitale og lettere tilgængelige, samtidig kan man dokumentere at vedligeholdelse er udført korrekt. Vi skal høre erfaringer med at implementere digitale modeller på et strategisk og praktisk niveau.

Astrid Marie Hall & Mikkel Ventzel Madsen, Byggetekniske Konsulenter, fsb


15:20-16:00 Fremtidens muligheder – hvor langt kan vi gå?
Digitaliseringen af byggeriet er kommet for at blive. Vi har udviklet værktøjer til at skabe et digitalt workflow gennem byggeprocessen hele vejen fra projektering til drift. Men i hvor høj grad er værktøjerne implementeret – og hvilke udfordringer og teknologier står vi over for i fremtiden?

Rolf Büchmann-Slorup, Managing Director, COO, HD Lab


16:00-16:15 Afsluttende debat og evaluering


16:15 Tak for i dag

 

Oplægsholdere

Michael Ørsted, Afdelingsleder Teknisk Videncenter, Københavns Lufthavne
Michael Ørsted er i Københavns Lufthavne ansvarlig for data og dokumentation omkring bygninger og anlæg. Michael Ørsted har etableret anvendelsen af BIM i Københavns Lufthavne og sikrer, at projekter og drift anvender og drager fordel af digitaliseringen af bygninger og anlæg. Michael Ørsted er uddannet bygningsingeniør, og desuden formand for Bygherreforeningens digitaliseringsudvalg.

 

Stig Brinck, Expertice Director, ICT and Process Development NIRAS
Med snart 30 års erhvervserfaring har Stig være rundt om digitalisering fra mange vinkler. I 1990erne som medejer og direktør i CADPOINT, hvor standardiseret CAD rykkede ind på alle tegnestuer. I 2004 kom Stig til NIRAS som ekspertisechef for IKT og procesudvikling, og har været centralt placeret i NIRAS’s vej til at være med i superligaen inden for digitalisering. Senest har Stig været dybt involveret i udarbejdelse af de seneste Ydelsesbeskrivelser YB12 og YB18 og i udarbejdelsen af de digitale afsnit i AB18/ABR18. Gennem alle årene i NIRAS har Stig været involveret som bygherrerådgiver i store byggeprojekter, eksempelvis de store hospitalsbyggerier, udbygning af DTU og nu den store udbygning af lufthavnen.