Det handler om social bæredygtighed. Om at vi mennesker lever et længere liv, hvis vi er en del af et fællesskab. Det gælder både vores nære fællesskab i familien, som dét fællesskab vi er en del af, der hvor vi bor. Det giver sammenhørighed, modvirker ensomhed og er en nødvendig del af at opleve mening med livet, der hvor vi bor.

Men hvordan opbygger man et fællesskab som en del af byggeprocessen? Og samtidigt blandt mennesker, der ikke kender hinanden på forhånd, og ikke mindst hvordan kan denne gruppe af frivillige beboere organisere sig, således at fællesskabet får de bedste levevilkår og kommer godt fra start?

Dette seminar giver et indblik i de grundlæggende psykologiske og sociologiske aspekter i fællesskabets væsen, hvordan bygherrer kan opbygge fællesskabet i byggeprocessen samt overdrage driften af fællesskabet til beboerne, når byggeriet er taget i brug.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenkaffe

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagen

Emily Krygell Schrøder, projektleder, Bygherreforeningen

 

09:45-11:00 Fællesskabets grundlag
Du får en introduktion til fællesskabets grundlæggende psykologiske og sociologiske elementer, som afsæt for drøftelsen af, hvordan byggeproces og fællesskabets opbygning bør tænkes sammen på vejen hen mod etableringen af det gode levested.

Marlene Rishøj Cordes og Marie Louise Hartvig Widding, SeTilSiden

 

11:00-11:15 Pause

 

11:15-12:15 Organisering af selvbærende fællesskaber
Vi gennemgår eksempler på, hvordan et selvbærende fællesskab kan organiseres. Et fællesskab er meget mere end blot hyggesnak med bofællerne eller lokalområdets beboere. Fællesskabets skal finde deres egne beslutningsgange, lave aftaler om hvorledes deres fælles økonomi skal struktureres og hvilke sociale driftsopgaver, der ligger både indenfor og udenfor fællesskabet.

 

12:15-13:00 Frokost

 

13:00-14:00 Fællesskabernes livscyklus og modenhed
Beboernes engagement giver både liv og glade dage, beboerkonflikter, nabostridigheder og på et tidspunkt vil fællesskabet stå i stampe og forsvinde. Det er fællesskabets natur. Vi giver eksempler på hvordan man kan håndtere de negative effekter og hvordan man kan genstarte fællesskabet.

 

14:00-14:15 Kaffe og kage

 

14:15-15:00 Afsluttende oplæg og fælles diskussion

 

15:00 Tak for i dag!

 

Undervisere

Dagens gennemgående undervisere er Marlene Rishøj Cordes og Marie Louise Hartvig Widding fra SeTilSiden. SeTilSiden beskæftiger sig med byudvikling i provinsbyer og på landet, og Marie Louise og Marlene arbejder for at udvikle bæredygtige levesteder, som giver noget igen til både hverdagslivet, fællesskabet og planeten.

SeTilSiden udfører bl.a. evalueringer og analyser, bistår med at udvikle og følge en plan, proces eller et projekt til dørs, således at de rette brugere og aktører inddrages, og nye fællesskaber og nyt liv kan blomstre op, rundt omkring i landets mindre byer. Læs mere om SeTilSiden.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 14 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.