Verdensmålenes tværgående mål handler om ikke at lade nogen tilbage, og når vi sætter fokus på universelt design i vores bygninger, er det netop dét, vi arbejder på at undgå. Universelt design åbner for en ny måde at tænke bygninger på og kræver en ny tilgang til vores byggeri. På denne seminardag sætter vi fokus på, hvordan vi kan tænke universelt design ind tidligt i vores byggeproces, på hvordan vi kan få overblik over brugere og interessenter og ikke mindst tænke bygningerne og deres løsninger langt bredere end tilgængelighed, som vi kender i dag.

Vi glæder os til at se dig til en dag, hvor vi sætter fokus på bygherres muligheder og indflydelse på universelt design og giver dig en grundforståelse af universelt design som begreb og filosofi, som rækker ud over målkravene i Bygningsreglementet. Vi sætter samtidig fokus på sammenhængen mellem verdensmål, ligeværdig adgang og inkluderende arkitektur.

 

Vil du vide mere om universelt design og tilgængelighed? Så er vores netværk om netop dette måske noget for dig!

 

Det er muligt at deltage i dette arrangement online til en reduceret pris. Ønsker du at deltage digitalt, kan du kontakte info@bygherreforeningen.dk

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på kaffe og morgenbrød.

 

09:30-09:45 Velkomst til seminar om universelt design

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

 

09:45-10:20 Verdensmål som løftestang til universelt design
Kan vi bruge verdensmål til at løfte agendaen om universelt design og tilgængelighed fra at handle om en lille gruppe med funktionsnedsættelser, til at handle om ligeværdig adgang for alle – og hvordan gør man det? Camilla Ryhl giver sit bud på, hvordan vi kan bruge verdensmålenes overliggende mål ‘Leave no one behind’ til at fremme forståelsen af universelt design.

Camilla Ryhl, forsknings- og udviklingschef, Bevica Fonden

 

10:20-11:20 Fra tilgængelighed til universelt design
Hvad betyder universelt design egentlig og hvordan kan vi komme videre fra tilgængelighed og fremover, med udgangspunkt i universelt design, sigte mod at skabe fysiske rammer, som er for alle?

Med udgangspunkt i konkrete eksempler sætter Sidse Grangaard de gode løsninger og bygherres rolle i centrum.

Sidse Grangaard, seniorforsker og forskningsgruppeleder, BUILD, Aalborg Universitet

 

11:20-11:35 Pause

 

11:35-12:15 Bygherres indsats for universel design
Tilgængelige løsninger er ofte noget, der bliver puttet på til sidst i forhold til byggeprojekter. Men hvis vi tager det med som et vilkår, allerede fra begyndelsen af projektet, kan vi i stedet tænke i tilgængelige og gode løsninger for alle mennesker. Hvordan kan vi gribe universelt design an som bygherrer og på tværs af projekter?

Kit Bos, rådgiver og tilgængelighedsauditør, Aalborg Kommune

 

12:15-13:15 Frokost

 

13:15-13:55 Inkluderende løsninger på Kalvebod Fælled Skole
Kalvebod Fælled Skole i Ørestad danner ramme om hundredevis af børns hverdag og læring og åbner samtidig op mod lokalområdet og den omkringliggende natur. På skolen arbejder personalet med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Hvilke greb kan bruges for at skabe inkluderende læringsmiljøer, hvad virker i praksis? Og hvad tager Kalvebod Fælled Skole med sig af værdifuld læring fra tiden siden åbningen i 2018?

Maria Bælum Mauria, skoleleder, Kalvebod Fælled Skole

 

13:55-14:35 Omsorgsfulde rammer i Ebberød Botilbud
I Botilbud Ebberød i Rudersdal Kommune har der været fokus på at skabe omsorgsfulde rammer og hjem for en sårbar gruppe mennesker med udviklingshæmning og fysiske funktionsnedsættelser. Hvordan rummer man forskellige behov og personlighedstyper og skaber trygge boliger til alle, samtidig med, at man skaber rammer for en god arbejdsplads?

Lars Andersen, arkitekt MAA, partner, indehaver, JJW Arkitekter

 

14:35-14:50 Eftermiddagspause


14:50-15:30 Brugerdeltagelse i samarbejdet om universelt design

Når vi skal inddrage brugerne i forhold til universelt design, er det vigtigt, at vi ikke kun snakker om krav, bygningsreglement og tekniske løsninger, som vi arkitekter og bygherrer ofte har mest fokus på. Vi skal bevæge os hen til at høre de individuelle historier om hvilke behov, der opstår i hverdagen, når man lever med en funktionsnedsættelse – men hvordan kommer vi derhen? Og hvilke tilgange kan vi anlægge, når vi skal have brugernes perspektiv med i projekterne.

René Sørensen Overby, projektudvikler og project developer, Bevica Fonden

 

15:30-16:00 Plads til alle: Universelt design på Roskilde Festivalen
Alle skal kunne deltage i festen på Roskilde Festivalen. Men når man skal skabe universelt design og tilgængelige løsninger til Danmarks største fest, i noget som nogle år minder om en mudderpøl, kræver det, at man tænker kreativt. Hvordan arbejder Roskilde Festivalen med universelt design og hvad kan vi lære af det, i forhold til bygningsdesign og tilgængelighed?

Jesper Holck, team tilgængelighed / accessibility, Foreningen Roskilde Festival

 

16:00.16:15 Afrunding og opsamling

 

16:15 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

 

Oplægsholdere

Christine Skovgaard Madsen, kompetencechef, Bygherreforeningen

Camilla Ryhl, forsknings- og udviklingschef, Bevica Fonden

Sidse Grangaard, seniorforsker og forskningsgruppeleder, BUILD, Aalborg Universitet

Kit Bos, rådgiver og tilgængelighedsauditør, Aalborg Kommune

Maria Bælum Mauria, skoleleder, Kalvebod Fælled Skole

Lars Andersen, arkitekt MAA, partner, indehaver, JJW Arkitekter

René Sørensen Overby, projektudvikler og project developer, Bevica Fonden

Jesper Holck, team tilgængelighed / accessibility, Foreningen Roskilde Festival

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:
I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og vi gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor kan du trygt tilmelde dig vores arrangementer.
OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen, hvis du har symptomer på corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.

På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.