Entrepriseformen skal vælges tidligt i forløbet, og det kan få stor betydning for byggeprocessen, hvilken form du vælger. Derfor gælder det om at tænke sig godt om og træffe de rigtige valg fra start, sådan at du kan styre bedst muligt gennem byggeprocessen. På denne kursusdag tager vi fat i de forskellige entrepriseformer. Du får indblik i, hvordan du vælger den rigtige form, hører andres erfaringer og får en indføring i, hvordan du styrer bedst muligt gennem byggeriet med den entrepriseform, der er valgt.

 

Du kan med fordel også deltage i Bygherreforeningens seminar: Tidlig entreprenørinddragelse, d. 11 november 2019

 

Program

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:05 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og dagens tema rammesættes

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg 

 

10:05-12:30 Entrepriseformer i byggeriet – strategi og risikovurdering
Christian gennemgår de forskellige entrepriseformer, så du får et overblik risici og muligheder med udgangspunkt i AB 18. Derudover sætter vi fokus på, hvilke overvejelser, du som bygherre, kan inddrage i fastlæggelse af din strategi for dit bygge- og anlægsprojekt. Og endelig får du en gennemgang af alternativerne til de traditionelle entrepriseformer.

Christian Molt Wengel, advokat og partner, Molt Wengel

 

12:30-13:30 Frokost

 

13:30-14:30 Valg af entrepriseform: Erfaringer fra Helsingør Idrætsby
På projektet Idrætsbyen i Helsingør kommune besluttede politikerne at udbyde i fagentreprise, for at understøtte det lokale erhvervsliv. Det var ikke administrationens anbefaling af entrepriseform fra start.

Hvilke erfaringer har bygherreorganisationen og dens rådgivere gjort sig undervejs i byggeprocessen i forhold til valg af entrepriseform?

Annie Højriis, projektleder, Helsingør kommune

 

14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-15:45 Bygherrens styringsmuligheder og indflydelse i fag- hoved og totalentreprise.
Du skal som bygherre være skarp på, hvor du som bygherre har mulighed – og ansvar for – at påvirke styringen af tid, kvalitet og økonomi på dit byggeprojekt. Med eksempler fra både offentlige og private bygherrer, får du eksempler på hvor og hvordan du kan bruge din organisering og kompetencer til at sikre mest værdi for dine byggekroner.

Lars Blaaberg, Direktør og partner, V2C

 

15:45-16:00 Opsamling og afrunding af dagens indlæg

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg

 

16:00 Tak for i dag

 

 

Facilitator

Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen og sekretariatsleder, Værdibyg
Rolf har i en årrække arbejdet med byggeriets processer og har både i Bygherreforeningen og Værdibyg været med til at udvikle vejledninger om udbud med forhandling.

 

Oplægsholdere

Christian Molt Wengel, partner og advokat, Molt Wengel
Christian har gennem næsten 20 år beskæftiget sig intensivt med alle aspekter inden for entrepriseretten, og har omfattende erfaring med at repræsentere byggeriets parter i rets- og voldgiftssager.

 

Lars Blaaberg, Direktør og partner, V2C
Lars Blaaberg er direktør og ejer i V2C ApS, som siden 2014 har sat sit aftryk på danske byggeprojekter. Med dyb forståelse for byggeriets styringsmæssige udfordringer, et stærkt mind-set om personligt lederskab og afsæt i styringsentreprenørens værktøjskasse arbejder Lars for at optimere bygherrens værdi af sine byggekroner. V2C leverer bl.a. byggeledelse, uvildig projektgranskning, bygherrerådgivning samt projekteringsledelse til de største offentlige og private bygherrer.

 

Annie Højriis, Projektleder, Center for Økonomi & Ejendomme, Helsingør Kommune
Annie har stået for projektledelsen fra politisk prioritering primo 2015 til dato, hvor kommunen er i gang med dokumentation og forberedelse af 1 års gennemgang. Annie har en IPMA certificering i projektledelse og arbejdet som offentlig bygherreprojektleder i godt 20 år.