Nybyggeri udgør kun omkring 1% af den samlede bygningsmasse. Langt de fleste byggeopgaver er derfor renoveringer, mens en stor del af de fremtidige opgaver vil ligge i udviklingen og energioptimeringen af vores nuværende bygningsmasse gennem renovering og restaurering.

Med dette kursus bliver du klædt på til opgaven med nye erfarings- og forskningsbaserede redskaber til at arbejde professionelt og systematisk med renoveringsopgaver i eksisterende bygninger og huse. Kurset formidler særligt de strategiske redskaber, som er påkrævede i de tidligste faser af arbejdet med eksisterende byggeri. Du får dermed teoretiske input, konkrete redskaber og hands-on-erfaringer med at håndtere komplekse værdisætninger, strategiske målsætninger og procesplanlægning for et renoveringsprojekt – dvs. at drive den proces, der går forud for den almindelige ydelsesbeskrivelse og projekteringsarbejdet.

I et fælles fagligt forum vil vi gennem oplæg fra visionære praktikere, diskussioner og workshoparbejde få redskaber til værdisætning af et eksisterende hus, opsætning af strategiske mål og udvikling af en procesplan.

Med afsæt i analyser af forskellige bygningstyper og bygningsejeres forventninger, succeskriterier og analyse af projektets risikoprofil vil deltagerne efter kurset kunne udarbejde beslutningsgrundlag i samarbejde med interessenter i den indledende analyserende og strategiske fase. Når målene er sat og den fælles vision er skabt, giver det bedre rammer at agere inden for, når projektet skal gennemføres, og når det uforudseelige opstår undervejs.

Kurset er udviklet og holdes i samarbejde med Arkitektforeningen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til en tværfaglig målgruppe af arkitekter, ingeniører og konstruktører, såvel som bygherrer i kommuner eller ejendomsselskaber og bygherrerådgivere, der arbejder med det idemæssige og strategiske arbejde med restaurering eller (energi)renovering.

Læs interview med kursusleder Thomas Waras Brogren.

Læs interview med kursist Heidi Hjalgrímsdóttir Poulsen.

Kursusledere

Thomas Waras Brogren – arkitekt MAA, Gottlieb Paludan arkitekter
Mark Howell – Business Development Director, NIRAS