Det nye AB-system indeholder flere og mere detaljerede bestemmelser, end vi er vant til. For at hjælpe dig til at bruge de nye muligheder i systemet bedst muligt, har Bygherreforeningen udviklet en række praktiske værktøjer, som kan hjælpe dig, når du skal arbejde med aftalesystemet.

På dette kursus får du et overblik over og introduktion til værktøjerne, så du kan gå hjem og arbejde videre med dem i din hverdag. Vi ser på værktøjerne og på deres sammenhæng og baggrund i AB-systemet, så du bliver klædt bedre på til at kunne anvende de nye regler proaktivt som professionel bygherre.

Du får blandt andet konkrete værktøjer til, hvordan du som bygherrer håndterer:

  • Ændringer
  • Forsinkelser
  • Mangelhåndtering
  • Projektgennemgang
  • Konventionalbod
  • Konfliktløsning

Kurset er for alle, som skal arbejde med byggeriets aftalesystem i praksis. Det er dog en fordel, at du allerede er bekendt med AB18 systemet for at få det fulde udbytte af kurset.

Kender du ikke AB18 kan vi anbefale dig at deltage på kurset AB18 for bygherrer.

Du kan læse mere om værktøjerne i Bygherreforeningens AB-guide

 

Program

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Bygherreforeningen 

 

09:40-10.30 Hvad skal man huske i rådgiveraftalen og entrepriseaftalen
For at hjælpe bygherrerne til at indgå aftaler efter det nye AB18 og ABR18 har Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg udviklet paradigmer for både rådgiveraftaler og entrepriseaftaler. Her får du en introduktion til paradigmerne.

 

10:30-12:00 Sådan håndterer du ændringer i AB 18
Vi sætter fokus på, hvordan ændringer som blandt andet tid og indhold håndteres effektivt, og hvordan du kan agere i det nye aftalesystem.
Du bliver præsenteret for reglerne og for de praktiske værktøjer, du kan bruge i dit arbejde. Fx ændringslog, skabelon til byggemødereferater, anvisninger til udførelse af arbejdet mv.

 

12:00-13:00 Frokost

  

13:00-13:45 Projektgennemgang og kvalitet
Her sætter vi fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde med projektgennemgang og kvalitet under AB18, og du bliver præsenteret for, hvordan du kan arbejde med emnerne i praksis.

  

13:45-14:30 Mangelhåndtering, aflevering og væsentlighedskrav i udbud
Hvordan kan du som bygherre håndtere afleveringsprocessen? Bygherreforeningen har udarbejdet en række paradigmer til brug for dokumentation af processen for aflevering af entrepriser efter AB18-systemet. Det vil sige protokoller for henholdsvis førgennemgang, afleveringsgennemgang og afhjælpningsgennemgang.

 

14:30-14:45 Kaffepause

 

14:45-15:30 Konfliktløsning og nye procesregler efter AB
En af nyskabelserne i AB18 er konfliktløsningstrappen, som skal medvirke til at afklare uenigheder mellem parterne hurtigst muligt. Her sætter vi fokus på konfliktløsning og de ændrede procesregler ved Voldgiftsnævnets efter AB18.

 

15:30 -16:00 Bygherreforeningens arbejde med det nye AB system
Bygherreforeningens syn på AB18-systemet. Hvordan samarbejder foreningen med branchen i forhold til anvendelsen af AB-systemet i praksis?

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

16:00 Tak for i dag

 

Underviser

Bo Schmidt Pedersen, partner, Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten
Bo beskæftiger sig med entrepriseret samt udbudsret, særligt inden for byggeri og anskaffelser til forsvaret. Bo har en lang erfaring i at yde rådgivning om udbud og kontrahering, om forhold under udførelsen samt om håndtering af tvister inden for entrepriseretten, herunder ved førelse af voldgiftssager. Derudover har Bo omfattende erfaring med udbud af byggerier, såvel i traditionelle organisationsformer som i de forskellige samarbejdsformer, der er udviklet inden for byggeriet.

 

Oplægsholder

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen
Henrik er direktør for Bygherreforeningen og har stor indsigt i bygherrernes vilkår og rammebetingelser. Henrik var medlem af AB-udvalget og har dermed været med til at forhandle det nye aftalesystem.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.